Arbetsmiljöverkets ledning mottog i juni en skrivelse från tre skyddsombud som larmade om dålig arbetsmiljö på den egna myndigheten. Erna Zelmin-Ekenhem är generaldirektör på Arbetsmiljöverket. TT + Mostphotos
Den svenska arbetsmiljön

Larm om dålig arbetsmiljö på Arbetsmiljöverket – diarieförde inte anmälan

Arbetsmiljön på Arbetsmiljöverket är dålig. Det konstaterade tre skyddsombud och skickade in en anmälan till den egna arbetsgivaren. Men handlingen är ännu inte diarieförd, vilket lagen kräver. Enligt vad fPlus och Arbetsmarknadsnytt erfar skulle anledningen vara att den mediala bilden inte fick skadas.

Det var den 11 juni i år som ledningen på Arbetsmiljöverket fick en handling från den egna personalen angående långtgående brister i arbetsmiljön.

Handlingen, som fPlus och Arbetsmarknadsnytt har fått ta del av, följer mönstret av en så kallad 6:6a-framställan, som ska göras när skyddsombud ställer krav på åtgärder hos arbetsgivaren. Dessa handlingar diarieförs rutinmässigt i vanliga fall, det vill säga när anmälan gäller andra arbetsplatser än just Arbetsmiljöverket. I den aktuella handlingen beskrivs omfattande brister i arbetsmiljön i region mitt hos den egna myndighetens juridikavdelning – alltså hos en myndighet som själv har som huvuduppgift att inspektera och anmäla brister i arbetsmiljön på andra arbetsplatser.

– Vi skickade in handlingen den 11 juni år och begärde in svar före 17 juni. Vår arbetsgivare har nu, några månader senare, börjat göra undersökningar hos personalgruppen via ett externt undersökningsföretag, säger Eva Åberg, ett av skyddsombuden, som skickade in handlingen.

Men fyra månader senare har handlingen ännu inte diarieförts – trots att alla handlingar som inkommer till en myndighet enligt lag ska diarieföras skyndsamt. Enligt vad fPlus och Arbetsmarknadsnytt erfar skulle undanhållandet av handlingen bero på att den mediala bilden av Arbetsmiljöverket kan skadas om handlingen kom till allmänhetens kännedom.

Problemen började 2014

Enligt anmälan ska problemen ha börjat redan 2014 då arbetsbelastningen och organisationen runt inspektionsjuristerna var oklar och svår att komma tillrätta med. Fem år senare kvarstår problemen och skyddsombuden skriver att ”den nuvarande organisationen står inför kända utmaningar”.

De anställda har enligt dokumentet ”symtom av hög arbetsbelastning” och två jurister har slutat av den anledningen. Den dåliga arbetsmiljön har lett till att arbeten har lagts på hög i ärenden som i normala fall skulle ha hanterats skyndsamt på grund av sin allvarliga natur.

Bland annat står det: ”Vi har under lång tid haft stora balanser vad gäller sanktionsavgifter (flera hundra), underlag till åtalsanmälningar har fått ligga alldeles för länge och även underrättelser i t ex inkomna 66a-ärenden har blivit liggande flera månader, på grund av att juristerna inte har hunnit med”. *

”Väldigt allvarligt”

– Att arbetsmiljön på myndigheten är så dålig att juristerna inte hinner göra sitt jobb är väldigt allvarligt. Ärendena kan röra allvarliga brister i arbetsmiljön där anställda faktiskt utsätts för fara. Att sådana ärenden får ligga flera månader är mycket bekymmersamt, säger Amelie Berg, expert på arbetsmarknadsfrågor vid Svenskt Näringsliv.

Hon menar också att om denna handling är en allmän handling så ska den diarieföras.

– Myndigheter är skyldiga att registrera allmänna handlingar, säger Amelie Berg.

Dessutom står det i dokumentet: ”Den höga arbetsbelastningen kan inte anses vara tillfällig utan långvarig vilket har lett till att den har blivit ohälsosamt för juristerna som arbetar i regionen”. fPlus och Arbetsmarknadsnytt har fått information om att arbetsbördan har lett till en ohållbar situation.

Kräver fem åtgärder

Skyddsombuden begär att fem åtgärder ska genomföras. Det handlar bland annat om förbättringar i organisationen, ledningen och styrningen av verksamheten. Den sociala arbetsmiljön önskas förbättras och de kräver att ledningen ska bedöma om det finns risker för ohälsa eller ohälsa i arbetet.

Eva Åberg, som är skyddsombud för Inspektionen region mitt och som har skrivit under skrivelsen, säger att ledningen har svarat på begäran och att de nu har vidtagit åtgärder. De tidigare åtgärder som har gjorts genom åren har inte varit tillräckliga men hon hoppas att det nu leder till förbättrade åtgärder.

Ni skickade denna begäran till ledningen för Arbetsmiljöverket den 11 juni 2019?
– Ja, det stämmer. Vi skickade den till bland annat Boel Callermo som är chef för avdelningen för jurister. Hon sitter i ledningsgruppen och rapporterar direkt till GD, säger Eva Åberg.

Är detta en regelrätt 6:6a-framställan?
– Alltså, vi har ju begärt det från arbetsgivaren. Men de har ju mött våra krav genom att de nu gör en utredning av en extern aktör. Vi väntar på svar på vilka åtgärder man gör. Vi hoppas att vi blir nöjda.

Vi känner till att den inte är diarieförd. Vad tycker du om det?
– Det är arbetsgivaren som ska göra det. Men jag vet inte riktigt vilka rutiner som finns där.

Det är ju ett brev till ledningen av en myndighet. Alla inkomna handlingar ska diarieföras. Borde det inte diarieföras?
– Den frågan borde du ställa till ledningen.

Hur allvarligt är det att ärenden läggs på hög hos er som rör arbetsmiljöproblem på andra arbetsplatser?
– Ja, 6:6a-anmälningar måste hanteras skyndsamt. De får inte ligga. Det handlar ofta om allvarliga fall av missförhållanden.

©Hans Alm

Boel Callermo är chef för avdelningen för juridik vid Arbetsmiljöverket. Hon är medveten om de problem som har varit på avdelningen men hon säger att åtgärder nu har vidtagits och att myndigheten just nu genomför en fördjupad arbetsmiljöundersökning.

Är detta brev en regelrätt 6:6a-anmälan?
– Nej, det är en skrivelse.

Men det följer ju helt mönstret av en 6:6a-anmälan?
– Ja, det kan man väl säga. Men en 6:6a-anmälan bygger på att du inte kommer till tals med arbetsgivaren. Och de kommer ju faktiskt till tals med oss.

Detta är ett brev som har skickats till er med begäran om åtgärder – och ni har också vidtagit åtgärder. Men det är inte diariefört. Varför?
– Det vet jag inte, ska jag säga. Det kanske kan vara på det sättet. Det är ju en intern skrivelse.

Men borde det inte diarieföras?
– Ja, jag vet inte hur vi brukar göra med motsvarande skrivelser.

Men det är en handling som har inkommit till ledningen, där ni också har vidtagit åtgärder.
– Men jag vågar inte svara på om den är diarieförd. Men det är en viktig skrivelse.

I skrivelsen står att ärenden läggs på hög. Åtalsanmälningar ska ha legat för länge och 6:6a-anmälningar ska ha fått ligga i månader. Vad anser du om att en myndighet som ska inspektera andra arbetsplatser själv brister i arbetsmiljö?
– Jag tror att vi har ganska bra koll på våra ärenden. De blir inte liggande alldeles för länge. Vi jobbar undan i den takt vi kan. Jag tror att de ärenden som vi hanterar vi inom rimlig tid. Hur balanserna ser ut måste du kontrollera med de chefer som jobbar närmare frågan. Vi har inte orimliga balanser tycker jag.

Men det tycker de brevskrivande skyddsombuden. Tycker du att de har fel?
– Vi har inga orimliga balanser. Men om skyddsombuden säger att det finns problem då tar vi det på allvar och då utreder vi det.

För att kontrollera uppgifterna om att handlingen inte är diarieförd har fPlus och Arbetsmarknadsnytt vid upprepade tillfällen varit i kontakt med Arbetsmiljöverkets diarium. Efter att fPlus och Arbetsmarknadsnytt sent på måndagseftermiddagen har säkerställt uppgifterna har vi valt att gå ut med dem.

* ”Balanser” är myndighetens eget uttryck för ärenden som ännu inte är hanterade.

Bilden i toppen föreställer Arbetsmiljöverkets generaldirektör Erna Zelmin-Ekenhem.

Toppnyheter

Morgan Johansson (S) Isabella Lövin, Stefan Löfven och Jimmie Åkesson (SD) Claudio Bresciani/TT / TT NYHETSBYRÅN
EU:s framtid

Ledare: EU har levererat – men avgift bör inte höjas

Läget i den svenska ekonomin och gårdagens EU-debatt i riksdagen är två ämnen som tas upp på dagens ledarsidor.

Aftonbladets ledarskribent Ingvar Persson tycker att det är rätt att låna pengar för att rädda jobben när Sverige nu går mot dystrare tider i ekonomin. Detta skulle leda till att mer pengar kan läggas på kommunerna och infrastrukturinvesteringar som landet behöver samt en rimlig a-kassa och en anständig sjukförsäkring, menar han.

DN:s ledarsida tar upp EU:s sociala pelare som debatterades under gårdagens EU-debatt i riksdagen. ”Den sociala pelaren kunde bereda väg för EU-beslut som styr nationella arbetsmarknader. Och det passar definitivt inte ihop med den svenska modellen”, skriver ledarsidan.

Även Sydsvenskan tar upp EU, och att det nu är 25 år sedan Sverige sa ja till att gå med i unionen. EU har med råge levererat och det är värt att hålla i minnet då det framställs som om medlemskapet är en belastning för svensk ekonomi, skriver ledarsidan men betonar samtidigt att Sverige inte borde godta en högre EU-avgift.

20 min
Läs mer om EU:s framtid
Stefan Fohlheim, biträdande enhetschef på rättspsykiatriska undersökningsenheten i Stockholm och överläkare Johan Larsson. Jessica Gow/TT
Den svenska kriminalpolitiken

Undersökningar efter brott blir allt fler – läget extremt

De rättspsykiatriska undersökningarna av brottslingar blir allt fler och läget på de enheter som gör utredningarna beskrivs som extremt, rapporterar TT.

2017 gjordes 448 undersökningar, i fjol blev det 521, och i slutet av oktober i år var man uppe i 467 stycken, enligt statistik från Rättsmedicinalverket.

Johan Larsson som jobbar som överläkare på myndigheten har inget säkert svar på vad det ökade trycket beror på, men han nämner ökad psykisk ohälsa och ökad tillgång till droger som möjliga förklaringar.

1 tim
Illustrationsbild Björn Larsson Ask / SvD / TT / TT NYHETSBYRÅN
undefined

Regelverk bröts 42 gånger bara fram till oktober i år

Väntetiderna ökar till följd av att de rättpsykiatriska undersökningarna blivit allt fler, rapporterar TT.

Regelverket säger att det ska ta max sju dagar efter beslutet, något som bröts vid tre tillfällen under perioden januari-oktober 2017. I år är samma siffra 42 under samma period.

En utredning ska i regel ska inom 28 dagar om personen i fråga är häktad, men Rättsmedicinalverket tvingas många gånger be domstolarna om mer tid för att göra klart undersökningen.

1 tim
Jonas Sjöstedt. Arkivbild. Henrik Montgomery/TT / TT NYHETSBYRÅN
undefined

Jonas Sjöstedt vill göra narkotikabruk lagligt

Vänsterpartiet vill avkriminalisera narkotikabruk för att stävja gängkriminaliteten, säger partiledaren Jonas Sjöstedt till SvD.

Enligt Sjöstedt skulle en avkriminalisering på sikt kunna minska narkotikamissbruket, vilket i sin tur skulle göra att gängens marknad minskar.

– Det är i stort sett medelklassens knarkande som håller igång gängkriminaliteten i Sverige i dag, säger han och tillägger att dagens politik inte fungerar.

Igår 19:25
Läs mer om Den svenska kriminalpolitiken
Arkivbild.  Aly Song / TT NYHETSBYRÅN
Dagens börs

Blandat i Asien efter BNP-data och Tencentmiss

Det var en något spretig utveckling på Asienbörserna på torsdagsmorgonen, trots gårdagens nya rekordnivåer på Wall Street. Vid 05.30-tiden svensk tid såg det ut som följer:

• Nikkei: −1,1 %
• Shanghai: +0,1 %
• Shenzhen: +0,4 %
• Hongkong: −0,9 %
• Kospi: +0,2 %


Under morgonen kom makrodata som visade att den kinesiska industriproduktionen var lägre än analytikerna hade väntat sig i oktober. Produktionen för industrisektorn ökade med 4,7 procent på årsbasis, jämfört med väntade 5,4 procent.

I går presenterade den kinesiska Tencent sin delårsrapport, där techjätten flaggade för att vinsten för helåret kommer att vara 13 procent lägre i år än i fjol. Den Hongkong-noterade aktien backade runt 2 procent, vilket i sin tur drog ner Hang Seng-indexet, skriver CNBC.

Även protesterna och kravallerna i Hongkong fortsätter att oroa.

Under morgonen kom även japanska BNP-siffror in för tredje kvartalet, som visade en tillväxt om 0,1 procent. Det är något lägre än väntade 0,2 procent.

Samtidigt försöker investerarna tolka ryktena om de pågående handelsförhandlingarna mellan Kina och USA, som rapporteras ha fastnat i ett dödläge kring jordbruksprodukter.

– Jag tror att marknader som har varit hoppfulla om att ett avtal ska komma på plats har backat lite grann, och man tar sig tillbaka till mer neutralt territorium, säger Nomuras makroanalytiker Rob Subbaraman till CNBC.

2 tim
Disney+ lanserades i USA på tisdagen. Steven Senne / TT NYHETSBYRÅN
undefined

Disneys succé gav nya rekord på svajig börs

New York-börserna åkte berg- och dalbana på onsdagen efter flera tunga nyheter och vid stängning stod indexen så här:
• S&P 500: +0,1 %
• Nasdaq: −0,1 %
• Dow Jones: +0,3 %

Det innebar nya rekord för både Dow och S&P 500.

Strax efter börsöppning höll Federal Reserve-chefen Jerome Powell tal inför ett kongressutskott och sa att han inte ser någon räntejustering i korten så länge den amerikanska ekonomin fortsätter att växa på ett uthålligt sätt som nu, rapporterar CNBC. Han upprepade också att ekonomin inte ser ut att behöva ytterligare stimulanser, vilket fick indexen att vända upp efter en röd start.

Indexen fick ytterligare ett lyft av att Walt Disney lyfte rejält efter att Netflix-utmanaren Disney+ fått tio miljoner prenumeranter under det första dygnet. Aktien steg 7,4 procent och hjälpte Dow Jones och S&P 500 till nya rekord. Det var också den näst bästa börsdagen för Disney på ett decennium rapporterar Market Watch.

Samtidigt dämpades indexen markant vid 20-tiden efter att Wall Street Journal rapporterat om att Kina tvekar kring att skriva under fas ett av handelsavtalet med USA då man inte vill binda sig vid att köpa jordbruksprodukter för en exakt siffra. Trump har tidigare sagt att Kina lovat köpa jordbruksprodukter för 50 miljarder dollar.

Klädmärkesjätten Nike steg 2 procent och bidrog till de nya rekorden.

Volvo-konkurrenten Caterpillar backade 1,3 procent efter att företaget meddelat att den globala försäljningen ökade långsammare de tre senaste månaderna än för ett år sedan.

Även storbankerna Goldman Sachs och JP Morgan hade det kämpigt och tappade 0,5 procent vardera.

Cisco Systems stängde strax över nollan inför kvällens delårsrapport.

Kinesiska tech-jätten Tencent rapporterade lägre omsättning och rörelseresultat än väntat i det tredje kvartalet. Aktien backade 3,5 procent.

Igår 14:55
Läs mer om Dagens börs

Välj organisation

Få nyheter från den organisation du väljer