Arbetsmiljöverkets ledning mottog i juni en skrivelse från tre skyddsombud som larmade om dålig arbetsmiljö på den egna myndigheten. Erna Zelmin-Ekenhem är generaldirektör på Arbetsmiljöverket. TT + Mostphotos
Den svenska arbetsmiljön

Larm om dålig arbetsmiljö på Arbetsmiljöverket – diarieförde inte anmälan

Arbetsmiljön på Arbetsmiljöverket är dålig. Det konstaterade tre skyddsombud och skickade in en anmälan till den egna arbetsgivaren. Men handlingen är ännu inte diarieförd, vilket lagen kräver. Enligt vad fPlus och Arbetsmarknadsnytt erfar skulle anledningen vara att den mediala bilden inte fick skadas.

Det var den 11 juni i år som ledningen på Arbetsmiljöverket fick en handling från den egna personalen angående långtgående brister i arbetsmiljön.

Handlingen, som fPlus och Arbetsmarknadsnytt har fått ta del av, följer mönstret av en så kallad 6:6a-framställan, som ska göras när skyddsombud ställer krav på åtgärder hos arbetsgivaren. Dessa handlingar diarieförs rutinmässigt i vanliga fall, det vill säga när anmälan gäller andra arbetsplatser än just Arbetsmiljöverket. I den aktuella handlingen beskrivs omfattande brister i arbetsmiljön i region mitt hos den egna myndighetens juridikavdelning – alltså hos en myndighet som själv har som huvuduppgift att inspektera och anmäla brister i arbetsmiljön på andra arbetsplatser.

– Vi skickade in handlingen den 11 juni år och begärde in svar före 17 juni. Vår arbetsgivare har nu, några månader senare, börjat göra undersökningar hos personalgruppen via ett externt undersökningsföretag, säger Eva Åberg, ett av skyddsombuden, som skickade in handlingen.

Men fyra månader senare har handlingen ännu inte diarieförts – trots att alla handlingar som inkommer till en myndighet enligt lag ska diarieföras skyndsamt. Enligt vad fPlus och Arbetsmarknadsnytt erfar skulle undanhållandet av handlingen bero på att den mediala bilden av Arbetsmiljöverket kan skadas om handlingen kom till allmänhetens kännedom.

Problemen började 2014

Enligt anmälan ska problemen ha börjat redan 2014 då arbetsbelastningen och organisationen runt inspektionsjuristerna var oklar och svår att komma tillrätta med. Fem år senare kvarstår problemen och skyddsombuden skriver att ”den nuvarande organisationen står inför kända utmaningar”.

De anställda har enligt dokumentet ”symtom av hög arbetsbelastning” och två jurister har slutat av den anledningen. Den dåliga arbetsmiljön har lett till att arbeten har lagts på hög i ärenden som i normala fall skulle ha hanterats skyndsamt på grund av sin allvarliga natur.

Bland annat står det: ”Vi har under lång tid haft stora balanser vad gäller sanktionsavgifter (flera hundra), underlag till åtalsanmälningar har fått ligga alldeles för länge och även underrättelser i t ex inkomna 66a-ärenden har blivit liggande flera månader, på grund av att juristerna inte har hunnit med”. *

”Väldigt allvarligt”

– Att arbetsmiljön på myndigheten är så dålig att juristerna inte hinner göra sitt jobb är väldigt allvarligt. Ärendena kan röra allvarliga brister i arbetsmiljön där anställda faktiskt utsätts för fara. Att sådana ärenden får ligga flera månader är mycket bekymmersamt, säger Amelie Berg, expert på arbetsmarknadsfrågor vid Svenskt Näringsliv.

Hon menar också att om denna handling är en allmän handling så ska den diarieföras.

– Myndigheter är skyldiga att registrera allmänna handlingar, säger Amelie Berg.

Dessutom står det i dokumentet: ”Den höga arbetsbelastningen kan inte anses vara tillfällig utan långvarig vilket har lett till att den har blivit ohälsosamt för juristerna som arbetar i regionen”. fPlus och Arbetsmarknadsnytt har fått information om att arbetsbördan har lett till en ohållbar situation.

Kräver fem åtgärder

Skyddsombuden begär att fem åtgärder ska genomföras. Det handlar bland annat om förbättringar i organisationen, ledningen och styrningen av verksamheten. Den sociala arbetsmiljön önskas förbättras och de kräver att ledningen ska bedöma om det finns risker för ohälsa eller ohälsa i arbetet.

Eva Åberg, som är skyddsombud för Inspektionen region mitt och som har skrivit under skrivelsen, säger att ledningen har svarat på begäran och att de nu har vidtagit åtgärder. De tidigare åtgärder som har gjorts genom åren har inte varit tillräckliga men hon hoppas att det nu leder till förbättrade åtgärder.

Ni skickade denna begäran till ledningen för Arbetsmiljöverket den 11 juni 2019?
– Ja, det stämmer. Vi skickade den till bland annat Boel Callermo som är chef för avdelningen för jurister. Hon sitter i ledningsgruppen och rapporterar direkt till GD, säger Eva Åberg.

Är detta en regelrätt 6:6a-framställan?
– Alltså, vi har ju begärt det från arbetsgivaren. Men de har ju mött våra krav genom att de nu gör en utredning av en extern aktör. Vi väntar på svar på vilka åtgärder man gör. Vi hoppas att vi blir nöjda.

Vi känner till att den inte är diarieförd. Vad tycker du om det?
– Det är arbetsgivaren som ska göra det. Men jag vet inte riktigt vilka rutiner som finns där.

Det är ju ett brev till ledningen av en myndighet. Alla inkomna handlingar ska diarieföras. Borde det inte diarieföras?
– Den frågan borde du ställa till ledningen.

Hur allvarligt är det att ärenden läggs på hög hos er som rör arbetsmiljöproblem på andra arbetsplatser?
– Ja, 6:6a-anmälningar måste hanteras skyndsamt. De får inte ligga. Det handlar ofta om allvarliga fall av missförhållanden.

©Hans Alm

Boel Callermo är chef för avdelningen för juridik vid Arbetsmiljöverket. Hon är medveten om de problem som har varit på avdelningen men hon säger att åtgärder nu har vidtagits och att myndigheten just nu genomför en fördjupad arbetsmiljöundersökning.

Är detta brev en regelrätt 6:6a-anmälan?
– Nej, det är en skrivelse.

Men det följer ju helt mönstret av en 6:6a-anmälan?
– Ja, det kan man väl säga. Men en 6:6a-anmälan bygger på att du inte kommer till tals med arbetsgivaren. Och de kommer ju faktiskt till tals med oss.

Detta är ett brev som har skickats till er med begäran om åtgärder – och ni har också vidtagit åtgärder. Men det är inte diariefört. Varför?
– Det vet jag inte, ska jag säga. Det kanske kan vara på det sättet. Det är ju en intern skrivelse.

Men borde det inte diarieföras?
– Ja, jag vet inte hur vi brukar göra med motsvarande skrivelser.

Men det är en handling som har inkommit till ledningen, där ni också har vidtagit åtgärder.
– Men jag vågar inte svara på om den är diarieförd. Men det är en viktig skrivelse.

I skrivelsen står att ärenden läggs på hög. Åtalsanmälningar ska ha legat för länge och 6:6a-anmälningar ska ha fått ligga i månader. Vad anser du om att en myndighet som ska inspektera andra arbetsplatser själv brister i arbetsmiljö?
– Jag tror att vi har ganska bra koll på våra ärenden. De blir inte liggande alldeles för länge. Vi jobbar undan i den takt vi kan. Jag tror att de ärenden som vi hanterar vi inom rimlig tid. Hur balanserna ser ut måste du kontrollera med de chefer som jobbar närmare frågan. Vi har inte orimliga balanser tycker jag.

Men det tycker de brevskrivande skyddsombuden. Tycker du att de har fel?
– Vi har inga orimliga balanser. Men om skyddsombuden säger att det finns problem då tar vi det på allvar och då utreder vi det.

För att kontrollera uppgifterna om att handlingen inte är diarieförd har fPlus och Arbetsmarknadsnytt vid upprepade tillfällen varit i kontakt med Arbetsmiljöverkets diarium. Efter att fPlus och Arbetsmarknadsnytt sent på måndagseftermiddagen har säkerställt uppgifterna har vi valt att gå ut med dem.

* ”Balanser” är myndighetens eget uttryck för ärenden som ännu inte är hanterade.

Bilden i toppen föreställer Arbetsmiljöverkets generaldirektör Erna Zelmin-Ekenhem.

Toppnyheter

Protester i Minnesota TT
Trumps Amerika

Drygt 50 demonstranter gripna – militära styrkor redo: ”Oerhört farligt här”

Drygt 50 personer har gripits i samband med protesterna mot polisvåld i Minneapolis i Minnesota, skriver CNN. Under natten har protesterna, plundringarna och bränderna fortsatt efter att tusentals brutit mot utegångsförbudet.

– Situationen är oerhört farlig här, säger guvernören Tim Walz vid en pressträff tidigt på lördagsmorgonen.

Efter order från president Donald Trump har Pentagon förberett militära styrkor som är redo att sättas in.

Även i städer som Denver, Los Angeles och Atlanta har det varit stundtals våldsamma protester under natten.

24 min
Demonstranter utanför Vita huset i Washington D.C. Evan Vucci / TT NYHETSBYRÅN
undefined

Vita huset stängdes av vid protester mot polisvåld

Vita huset i Washington stängdes under fredagen efter att hundratals demonstranter som protesterade mot polisvåld samlats utanför. Ingen fick komma in eller lämna området, rapporterar amerikanska medier.

Trots att ett utegångsförbud i Minnesota började gälla under fredagskvällen samlades människor ute på gatorna även där. Polisen uppges ha skjutit mot demonstranter med gummikulor. Protesterna mot polisvåld har eskalerat i USA efter att George Floyds död, en svart obeväpnad man som i måndags dog efter ett våldsamt polisingripande.

6 tim
Bild från nattens protester i Portland, Orgeon. Dave Killen / TT NYHETSBYRÅN
undefined

Protesterna fortsätter: ”Upplopp i Portland”

Protesterna mot polisvåld efter att George Floyd i måndags dog under ett polisingripande fortsätter att sprida sig som en löpeld över USA.

I Portland, Oregon, har situationen eskalerat under natten.

– Det pågår ett fullskaligt upplopp här, ssäger borgmästaren Ted Wheeler till NBC.

Georgias guvernör Brian Kemp har utfärdat undantagstillstånd efter att protester i centrala Atlanta blivit våldsamma, skriver ABC News.

På Manhattan och i Brooklyn har demonstranter sammandrabbat med polisen under fredagskvällen.

5 tim
Läs mer om Trumps Amerika
Thomas Wahlberg TT
Coronavirusets spridning – Sverige

Uppmanar studenter att ta ansvar: ”Måste skärpa sig”

Privata fester och mottagningar riskerar att öka spridningen av det nya coronaviruset.

På flera håll i landet har medier rapporterat om att smitta misstänks ha spridits när studenter samlats i det fina vädret.

Thomas Wahlberg, smittskyddsläkare i Västra Götalandsregionen, känner inte till några fall i den egna regionen men menar att det är svårt att nå den yngre gruppen.

– Det är de som nu faktiskt kan vara med och späda på den här smittspridningen. De måste också verkligen skärpa till sig, säger han till Göteborgs-Posten.

1 tim
Illustrationsbild. TT
undefined

Präster: Sverige lider av ”flockinhumanitet”

De höga dödstalen bland äldre i coronakrisen visar att Sverige har en inhuman människosyn, skriver prästerna Annika Borg och Johanna Andersson på DN Debatt.

”Äldre människor har i allt högre grad osynliggjorts, avhumaniserats och blivit betraktade som ett kollektiv som tär på samhällskroppen”, resonerar de och menar att pandemin har blottat den svenska flockinhumaniteten.

Borg och Andersson kräver nu att man tillsätter en oberoende etikkommission för att granska politiker och myndigheters beslut utifrån människosynsfrågan.

10 min
Illustrationsbild: Resenär på Arlanda.  TT NEWS AGENCY / TT NYHETSBYRÅN
undefined

Kinas ambassadör vill testa affärsresande på Arlanda

En testinrättning för covid-19-provtagning bör kunna upprättas på Arlanda, så att friska resenärer kan göra affärsresor till Kina. Det förslaget ger Kinas ambassadör i Sverige, Gui Congyou, i en intervju med SvD Näringsliv.

Om den svenska regeringen nappar på förslaget och omständigheterna tillåter står Kina redo att hjälpa till med utrustning och testpersonal, menar han.

– Kina och Sverige är varandras mycket viktiga handelspartners, säger han till tidningen.

11 min
Läs mer om Coronavirusets spridning – Sverige
Demonstranter samlades utanför USA:s konsulat i Hongkong efter Donald Trumps besked på fredagen.  Kin Cheung / TT NYHETSBYRÅN
Kinas nya politik

Hongkong om USA-beslut: Falska och felaktiga grunder

USA:s beslut att dra tillbaka Hongkongs speciella handelsstatus har tagits på ”totalt falska och felaktiga grunder”. Det säger Hongkongs justitieminister Theresa Chang, enligt Reuters.

Beslutet – som presenterades av president Donald Trump i går – kommer efter att Kina infört nya regler i Hongkong, som enligt kritiker innebär att Hongkong förlorat sitt självstyre.

Säkerhetsminister John Lee menar att Washingtons beslut inte kommer att stoppa de nya lagarna från att komma på plats.

– Jag tror inte att de kommer att lyckas genom att på något sätt hota Hongkong-regeringen, eftersom vi tror att det vi gör är rätt, säger han enligt Reuters.

2 tim
Alex Brandon / TT NYHETSBYRÅN
undefined

Trump: USA ska avveckla Hongkongs handelsstatus

Hongkong är inte längre självständigt, och USA kommer att avveckla den särskilda behandling i bland annat tullfrågor som staden har åtnjutit. Det säger Donald Trump på en pressträff.

– Kina har lämnat systemet med ”ett land, två system” och i stället infört ”ett land, ett system”, säger han.

Han lämnade också beskedet att USA kommer att avsluta samarbetet med Världshälsoorganisationen WHO.

Inför pressträffen fanns få detaljer om vad Trump skulle prata om. En farhåga var att USA skulle lämna fas 1-avtalet med Kina. Kort inför talet gick Bloomberg ut med uppgifterna att USA inte skulle röra avtalet.

De amerikanska börserna som återhämtat sig och närmat sig nollan inför talet vände ner när Trump började tala, men återhämtade sig och vände upp när beskedet kom.

Igår 20:42
Arkivbild: Ann Linde Pontus Lundahl/TT / TT NYHETSBYRÅN
undefined

Linde: Svenska krav kan ge kinesisk motreaktion

Om Sverige som enda land i EU lyfter frågan om sanktioner mot Kina så finns en risk att Kina reagerar negativt. Det säger utrikesminister Ann Linde, rapporterar Direkt.

Uppdraget från EU-nämnden var att vid mötet be att EU:s utrikestjänst ska börja titta på åtgärder som inkluderar sanktioner, mot bakgrund av Pekings agerande i Hongkong.

– Det fanns inget stöd för det. Inget annat land var i närheten, säger Linde enligt Direkt.

Igår 15:13
Läs mer om Kinas nya politik
Angela Merkel.  KAY NIETFELD / TT NYHETSBYRÅN
Coronavirusets spridning – globalt

Merkel nobbar Trumps fysiska G7-möte i USA

Tysklands förbundskansler Angela Merkel säger tack, men nej tack till att delta i det fysiska G7-möte som Donald Trump har bjudit in till i Washington i slutet av juni, skriver Politico.

Världsledarna har bjudits in att närvara fysiskt, något som Trump enligt sajten ser som en viktig symbol för en återgång till mer normala förhållanden – trots att coronapandemin inte ännu är avblåst.

En talesperson för den tyska regeringen säger till Politico att pandemin också är orsaken till att Merkel avstår resan till Washington.

4 tim
Hydroxiklorokin. GEORGE FREY / TT NYHETSBYRÅN
undefined

Forskare ifrågasätter stora studien om hydroxiklorokin

En lång rad framstående forskare ifrågasätter den studie med 96 000 patienter som nyligen förklarade malariamedicinen hydroxiklorokin verkningslös mot covid-19, skriver AFP.

Forskarna ser problem med både metodiken och den bakomliggande datan, bland annat bristen på information om de länder och sjukhus som ligger till grund för studien. Forskaren Francois Balloux menar att de omständigheterna gjorde att det var hans ”plikt” att kritisera studien, även om han själv tvivlar på att läkemedlet hjälper.

Den medicinska tidskriften The Lancet, där studien publicerades, skriver att studiens slutsatser står fast, men att man uppmuntrar debatt och att en replik kommer att publiceras.

Igår 18:18
En kvinna med munskydd. Petr David Josek / TT NYHETSBYRÅN
undefined

Finsk utredning: Vinsten med munskydd är obetydlig

Vinsten med att bära munskydd för att hindra spridningen av covid-19 är mycket liten. Det visar den utredning som har gjorts på uppdrag av det finska social- och hälsovårdsdepartementet, rapporterar finska medier.

Hufvudstadsbladet skriver att utredningen slår fast att skyddens förmåga att hindra virusspridningen är ”obetydlig”. Rapporten har utgått från de vetenskapliga belägg som finns samt resultaten i länder som på olika sätt har infört tvång eller rekommendationer.

Med utredningen som grund väntas den finska regeringen fatta beslut kring riktlinjerna för ansiktsskydd under nästa vecka.

Igår 13:21
Läs mer om Coronavirusets spridning – globalt

Välj organisation

Få nyheter från den organisation du väljer