Willhelm Lindqvist
Det svenska lantbruket

”Lantbrukare måste be om ursäkt för sitt yrkesval”

De senaste åren har det varit fler fall där militanta djurrättsorganisationer hotat lantbrukare och gjort sig skyldiga till flera intrång på gårdar. Justitieminister Morgon Johansson har lovat åtgärder, men nu säger han att skjutningar och sprängningar går före. ”Vi har låtit den organiserade kriminaliteten som dominerat svenskt politiskt liv så länge faktiskt gå före i de här processerna, sade Morgan Johansson nyligen i riksdagen.

John Widegren är sedan ett år tillbaka moderaternas nya talesperson i lantbruks- och skogsfrågor. Han är själv bonde och driver ett diversifierat lantbruksföretag utanför Ödeshög där huvudinriktningen ligger på nötköttsproduktion.

Under sina drygt 20 år som bonde har han upplevt hur villkoren för att driva lantbruksföretag blivit tuffare. Inte minst när det kommer till alla regler och den tungrodda administrationen.

– Man ska komma ihåg att det svenska jordbruket har en väldigt hög produktivitet men att lönsamheten är låg. Hur kommer det sig? En orsak är helt klart den enorma administrationen med ökade krav på journalföring och fler myndighetskontakter som lantbrukare måste hantera dagligen. Jordbruk klassas som en miljöfarlig verksamhet och det finns uträkningar som visar att en svensk mjölkbonde har över 600 regler att förhålla sig till. Det blir för lite tid över till att vara bonde helt enkelt.

Det blir lite över till bonden

Det svenska lantbruket har haft en vikande lönsamhet sedan EU -inträdet. Tuffare importkonkurrens har pressat priserna samtidigt som det generella kostnadsläget är högre i Sverige.

I det racet är det framförallt konsumenterna som är vinnare. Idag lägger de svenska hushållen i snitt 12,5 procent av inkomsten på livsmedel. På 1990-talet låg den siffran runt 15 procent.

Den färska undersökningen, Matkronan, från LRF visar också att den svenska bondens inkomstandel på en genomsnittlig inhandlad matkasse i livsmedelsbutiken är 9 procent av totalpriset. Om konsumenten däremot väljer att handla svenska matvaror istället för importerade ökar bondens andel till i genomsnitt 30 procent.

"Bonden tar en oproportionerlig del av risken i livsmedelskedjan. Väder och klimat utgör hela tiden risker som bonden inte kompenseras för. Om vi ska stärka vår egen matproduktion så måste riskerna spridas mer jämlikt i hela livsmedelskedjan”, sa LRFs förbundsordförande Palle Borgström i en kommentar till undersökningen.

John Widegren menar att det självklart är så att det är bäst för de svenska bönderna om konsumenterna väljer svenska varor men att det är upp till branschen och politiken att ge rätt förutsättningar för det svenska lantbruket.

– Det finns en stor tydlighet att markera vikten med att köpa svenskt producerade livsmedel. Det gynnar grönt näringsliv men också miljö och klimat.

– Det är dock så att näringen själva måste bli bättre på att föra fram svenska mervärden medans vi i politiken måste leverera de politiska verktygen. Verktyg som leder till ökad produktion och lönsamhet. Sedan kan man såklart problematisera kring när handeln anser att det inte finns svenskt kött samtidigt som bönderna blir placerade i långa slaktköer.

”Be om ursäkt för sitt yrkesval”

John Widegren har också sett hur attityden gentemot lantbrukare och näringen hårdnat. De senaste åren har det varit fler fall där militanta djurrättsorganisationer hotat lantbrukare och gjort sig skyldiga till flera intrång på gårdar.

Förra våren lovade justitieminister Morgan Johansson att tillsätta en utredning med målet att skärpa lagstiftningen för olaga hot och intrång mot lantbrukare. Men det löftet har än så länge inte infriats eftersom Justitiedepartementet är upptagna med alla skjutningar och sprängningar.

– Vi har låtit den organiserade kriminaliteten som dominerat svenskt politiskt liv så länge faktiskt gå före i de här processerna, svarade Morgan Johansson när Kjell-Arne Ottosson (KD) levererade en skriftlig fråga till justitieministern i riksdagen i frågan.

Anders Drottja, krisberedskapsansvarig på LRF, är besviken över beskedet.

– Det sprider sig en uppgivenhet bland våra medlemmar att inget händer. Under hösten har det varit en hel del intrång i gris- och slaktkycklingstallar och vi vet att det skapar jättestor oro hos stora delar av Sveriges djurhållare, säger Anders Drottja, krisberedskapsansvarig på LRF.

John Widegren menar att det också sprids en allt mer allmän negativ attityd gentemot lantbruket i vissa samhällsgrupper och att det idag finns många självutnämnda experter på hur lantbruksproduktion ska bedrivas.

– En sak som jag tycker tydligt förändras så är det att man i vissa sällskap nästan får be om ursäkt för sitt yrkesval. Särskilt om man håller på med animalieproduktion eller inte väljer att vara ekologisk. Det finns idag oerhört många experter på hur vi skall driva våra lantbruk. Den här trenden blir allt starkare och debatten förs alltför ofta utan att knyta ihop det till en helhet.

Vegantrenden är ett exempel, menar John Widegren, där man inte riktigt kan hålla ordning på perspektiven.

– Jag köper helt klart argumentet att vi borde minska import och konsumtion av utländskt kött. Men jag tycker till exempel att det blir fel om det argumentet spiller över för att även gälla det svenska köttet. Den fokuserar för enögt på att allt kött är dåligt. Men tittar man till exempel på den biologiska mångfalden finns det flera rapporter som visar att våra betesdjur är en förutsättning för den. Den biologiska mångfalden i Sverige hotas om den svenska köttproduktionen skulle minska, eller om den i förlängningen avvecklas.

För att stävja den här utvecklingen ska Moderaterna dra igång en satsning på att lyfta lantbruks- och skogsfrågorna. Meningen är att presentera ett åtgärdspaket senare i år som ska ge det svenska jordbruket en bättre chans att utveckla lönsamheten.

– Vi måste tag i den här ökade administrationen. Sen är ju skatterna även ett område som vi måste se över. Det sagt, man ska inte gnälla för mycket, men jag tycker det finns klara utvecklingspotential i att förändra detta. Som lantbrukare idag vill man ha bra uppföljning och kontroll på produktionen, men apparaten är idag för trög. Ett annat stort problem är den minskade respekten för det enskilda ägandet och hur det hotas från olika håll. Det är något som jag tror håller tillbaka investeringsviljan och möjligheterna till ökad produktion.

”Vi har slagit i taket för hur mycket skog vi kan skydda”

Just nu tittar ledamöterna i Äganderättsutredning på hur äganderätt en i skogen kan stärkas, hur de olika skyddsformerna ska bli flexibla och på naturvård i skogen. Det är meningen att utredningen ska redovisas 1 juli 2020.

John Widegren välkomnar den utredningen och nu föreslår Moderaterna att om mer skog ska skyddas i ett område måste en motsvarande andel areal på en annan plats återföras till produktionen.

– När det gäller skogen kan vi inte varje år förbjuda skogsbruk på allt större arealer. Vi har helt enkel procentuellt sett slagit i taket för hur mycket skog det går att skydda. Självklart ska vi kunna skydda mark med väldigt höga naturvärden men då anser vi att det formella eller frivilliga skyddet av ett annat område skog eller mark av samma storlek upphör. Statistik från SCB visar att 28 procent av skogsmarken är undantagen från skogsbruk idag och här får man inte glömma att skogen är en väldigt viktig näring för landet, konstaterar John Widegren.

Toppnyheter

Illustrationsbild.  Mark Humphrey / TT NYHETSBYRÅN
Den svenska konjunkturen

”Tecken på att stabilisering av arbetsmarknaden”

Svensk ekonomi ger ifrån sig många positiva signaler just nu. Att konkursvågen har lagt sig, aktiviteten i industrin ökar och att försäljningen i både detalj- och bilhandeln ökar tyder på att återhämtning råder.

Undantaget är möjligen arbetslösheten som steg till 9,3 procent i juni och som lär fortsätta stiga eftersom arbetsmarknaden släpar efter konjunkturen, skriver TT.

– Vi tycker att man ser tecken på en stabilisering på arbetsmarknaden. Anställningsplanerna i Konjunkturinstitutets barometer förra veckan var bättre och den täcker ju hela arbetsmarknaden, inte bara industrin, säger Nordeas chefsanalytiker Torbjörn Isaksson till nyhetsbyrån.

Mycket tyder med andra ord på att Sveriges ekonomi gått från kris till återhämtning. Men det kan vända snabbt.

– Vi är utlämnade till hur pandemin utvecklas i Sverige och vår omvärld. Vi ser en viss oro där, särskilt för vad som händer i USA, säger Jonas Frycklund, biträdande chefsekonom på Svenskt Näringsliv, till TT.

Även Torbjörn Isaksson ser risker.

– Det är oroande med en andra våg i många länder i Europa, Australien som stänger ned, USA som inte har läget under kontroll, och Latinamerika är väldigt utsatt. Också i Asien, i Indien, sprider sig viruset snabbt. Kina har förvisso läget under kontroll, men även där poppar det upp nya fall för första gången på ett bra tag, säger han till TT.

Idag 16:44
isabell Höjman/TT / TT NYHETSBYRÅN
undefined

Ökningen av nya företag fortsätter

Antalet nystartade företag i juli i år var högre än samma månad i fjol, även om ökningen inte var lika explosiv som i juni.

– Det handlar mycket om tjänsteföretag, säger Boo Gunnarson, företagarexpert på Visma.

Enligt it-företaget Vismas undersökning ökade antalet nystartade företag i Sverige under juli med nio procent jämfört med juli förra året.

Ökningen innebär en avmattning jämfört med juni, då hela 35 procent fler företag startades än i juni 2019.

– De som startar nu har nog bestämt sig under våren, tänkt till lite och avvaktat det bästa tillfället att starta, säger Boo Gunnarson.

Enligt ny statistik från Bolagsverket som Visma har sammanställt har nyföretagandet totalt sett ökat med åtta procent i år jämfört med fjolåret. I stor utsträckning rör det sig om tjänsteföretag.

– Exempelvis ser vi på Gotland att enskilda näringsyrken ökar med 29 procent. Det kan bero på att anställda på större turist- och besöksföretag provar att köra sin egen grej när de drar ned på personal.

Gunnarson tror att trenden kommer att fortsätta.

– Vi vet att var tredje person i Sverige drömmer om ett eget företag. Det dyker upp många nya idéer under en väldigt jobbig period, som den vi gått igenom, säger han.

Idag 15:32
Anders Borg.  Fredrik Persson/TT / TT NYHETSBYRÅN
undefined

Borg: Arbetslinje avgörande i ekonomins återhämtning

På onsdag är det Sveriges tur att bekänna BNP-färg för det pandemipräglade andra kvartalet. Och trots att vi kan vänta oss en historisk nedgång tror förra moderata finansministern Anders Borg att Sverige klarat sig bättre än andra länder. Det uppger han för SvD Näringsliv.

Bland annat eftersom många svenskar haft möjlighet att arbeta hemifrån och att samhället varit mer öppet vilket gjort att konsumtionen hållits i gång.

Dock tror han att det kan behövas ekonomiska stimulanser och satsningar på infrastrukturen ända till 2022. Avgörande enligt Borg är diskussionerna mellan S, L och C om arbetslinjen.

– Jag menar att arbetslinjen är helt avgörande när ekonomin återhämtar sig under 2021, säger han till tidningen.

Idag 06:10
Läs mer om Den svenska konjunkturen
Elbilstillverkning Kina. Magnus Hjalmarson Neideman/SvD/TT / TT NYHETSBYRÅN
undefined

Global industrikonjunktur lyfter på bred front

Färsk makrostatistik från USA, Kina och eurozonen visar att industrikonjukturen är starkt på väg upp.

– Produktionen ökar med den högsta takten på över två år, drivet av ett uppmuntrande lyft för efterfrågan, säger Chris Williamsson, IHS Markits chefsekonom, enligt TT.

I USA visade flera makrosiffror från eftermiddagen bland annat att USA:s industri-PMI steg till 54,2 jämfört med 52,6 i juni. Det var något högre än Trading Economics konsensusprognos. Även inköpschefsindex steg över 50.

I Kina lyfte inköpschefsindex från Caixin och Markit till 52,8 i juli från 51,2 i juni, vilket var tredje månaden på raken som indexet ökar och det största indexlyftet på över nio år, skriver TT.

I Tyskland och Storbritannien pekar det också uppåt. Enligt index för industrin från IHS Markit för juli steg index till 51,0, vilket var första gången på 19 månader som tysk industriaktietet ökar. I Storbritannien steg inköpschefsindex för juli till 53,3.

Idag 16:34
Omer Kuscu / TT NYHETSBYRÅN
undefined

Dollarn tappar i värde: ”Väntar på goda nyheter”

I takt med att antalet nya coronafall i USA ökar går den amerikanska dollarn i motsatt riktning och tappar i värde. Värdet på dollarn har minskat med hela 10 procent sedan toppen i mars, skriver Bloomberg.

Stor del av avyttringen har skett under handelstiden på Wall Street vilket tyder på att inhemska investerare stänger sina positioner.

– Människor väntar mest på goda nyheter om viruskontroll, säger Stephen Jen, vd på Eurizon Capital.

Tidigt under pandemin steg dollarn snabbt efter att investerare sökt säkerhet i amerikanska tillgångar samtidigt som viruset spred sig i Europa.

Vid lunchtid på måndagen motsvarade 1 dollar cirka 8,80 kronor, vilket går att jämföra med 10,50 kronor i mars.

Idag 10:05
Läs mer om Den globala konjunkturen
Skärmavbild från SVT. NOA-chefen  SVT
Mordet i Botkyrka

Noa-chefen: Polisen ensam kan inte få bukt med det

Det behövs fler som hjälper till för att få ett stopp på skjutningarna. Det säger Stefan Hector, tillförordnad chef på polisens Nationella operativa avdelning, NOA, i SVT:s Aktuellt. För varje kriminell polisen griper finns det någon som är beredd att ta dennes plats, det menar han är en anledning till att skjutningarna inte minskar.

– Tillväxten in i de här miljöerna är så stor så att polisen ensam kan inte få bukt med det. Flera måste hjälpa till och då framför allt att bryta tillväxten in i de här miljöerna, säger han.

Hector säger också att tröskeln för att använda grovt våld i de kriminella miljöerna har sjunkit.

1 tim
Folk samlas vid blommorna och ljusen på platsen där en tolvårig flicka sköts ihjäl Stina Stjernkvist/TT / TT NYHETSBYRÅN
undefined

”Går inte att sätta ord på det – ont rakt in i märgen”

Hundratals människor samlades på den parkeringsplats där en tolvårig flicka sköts ihjäl i Norsborg på måndagen, rapporterar TT.

– Det går inte att sätta ord på det. Det gör ont rakt in i benmärgen, säger Jimmy Bergfors, lärare för klassen där tolvåringen gick.

Nattvandraren Gilberg Hellström säger att platsen normalt är lugn.

– Det har varit lugnt och fint här.

En av ungdomarna på platsen säger att de träffade flickan för ett par dagar sedan.

– Hur kan någon skjuta en tolvåring?

Idag 15:40
Läs mer om Mordet i Botkyrka
Arkivbild: En elev i Bryssel spritar händerna inför skoldagen.  Francisco Seco / TT NYHETSBYRÅN
Coronavirusets spridning – Sverige

KI-forskare: Tygmunskydd kan minska virusspridning

En studie av 25 artiklar om de filtrerande egenskaperna hos tygmunskydd visar att användning kan minska spridningen av virus. Det har en forskargrupp från Karolinska institutet i Stockholm och McMaster University i Kanada kommit fram till, rapporterar TT.

Forskargruppen har inte direkta bevis på att munskydden minskar överföringen av det nya coronaviruset, eftersom det skulle kräva oetiska kliniska tester. Men, säger Juan Jesus Carrero, professor i epidemiologi vid KI: den litteratur som de funnit visar tydligt att munskydd kan minska spridningen av virus och skydda bärarna.

– Dessa bevis bör vara mer än tillräckliga för att rekommendera användningen av munskydd, säger han i ett pressmeddelande.

4 tim
Anders Tegnell pratar med journalister förra veckan. Ali Lorestani/TT / TT NYHETSBYRÅN
undefined

Tyska Focus: Sverige körde solo – strategin tycks funka

Den svenska virusstrategin verkar fungera, skriver tyska Focus i ett reportage. Tidningen noterar att många länder nu räds en andra våg när antalet coronafall börjar öka, medan svenskarna ser en minskning.

”Först överraskande, sedan hårt kritiserat – men solokörningen verkar fungera”, skriver sajten.

Reproduktionstalet, R-talet, är nere på 0,6 och trycket på vården har minskat. Samtidigt noterar Focus att Sverige har haft många sjuka och döda under våren, till och med fler än hårt drabbade USA i relation till invånarantalet.

Avslutningsvis noterar sajten att många beundrar Anders Tegnell för hans ”lugna och avslappnade stil”.

Idag 08:20
Läs mer om Coronavirusets spridning – Sverige
Restaurang i Milano, Italien. Luca Bruno / TT NYHETSBYRÅN
Coronavirusets spridning – globalt

Tester: Sex gånger fler i Italien coronasmittade

Nära 1,5 miljoner människor i Italien har utvecklat antikroppar mot coronaviruset, enligt nya siffror från statistikbyrån Istat. Det är 2,5 procent av Italiens befolkning och sex gånger fler än den officiella siffran.

Undersökningen har baserats på 64 660 antikroppstest i landet. I Lombardiet, som drabbats hårt av viruset, hade 7,5 procent av befolkningen antikroppar jämfört med 0,3 procent i södra regionen Sicilien.

Nästan var tredje av de som bar antikroppar hade inte fått några symptom av sjukdomen.

3 tim
En läkare på en covidavdelning i Italien. Luca Bruno / TT NYHETSBYRÅN
undefined

Studie: Depression och ångest hos covidpatienter

Fler än hälften av de patienter som har vårdats på sjukhus för covid-19 har fått psykiatriska men som posttraumatisk stress, ångest, sömnsvårigheter och depression, enligt en studie som gjorts av sjukhuset San Raffaele i Milano rapporterar Reuters.

Av de 402 patienter som har följts efter att ha behandlats för viruset har 55 procent fått minst en psykiatrisk störning, enligt undersökningen som publicerades på måndagen i Brain, Behaviour and Immunity.

Forskarna säger att psykiatriska störningar kan utlösas av immunförsvaret på grund av viruset eller av psykologiska stressfaktorer som isolering, att ha haft en ny, allvarlig och potentiellt dödlig sjukdom, oro för att infektera andra och stigma.

3 tim
Hälsodirektören Bjørn Guldvog, Hälsoministern Bent Høie och avdelningsdirektör för norska folkhälsoinstitutet Line Vold. Lise Åserud / TT NYHETSBYRÅN
undefined

Norge ger kryssningsfartyg ”time out”: Tilliten sviken

Kryssningstrafiken stramas åt i Norge, meddelar norska regeringen på en pressträff klockan 16.00. Skepp med fler än 100 personer ombord kommer inte att få gå i land i norska hamnar, meddelar hälsominister Bent Høie.

Han säger att det kommer att införas en tillfällig ”time-out” för alla kryssningsfartyg med fler än 100 passagerare i 14 dagar och att det sedan kommer att göras en ny bedömning av situationen med kryssningsfartygen. Dessutom kommer alla besättningsmedlemmar vara tvungna att genomgå en period av karantän innan de börjar arbeta.

Høie säger också att tilliten till Hurtigruten är sviken efter att 39 personer smittats på ett av Hurtigrutens fartyg. 34 av dessa är besättningsmedlemmar och fem är passagerare.

Idag 14:41
Läs mer om Coronavirusets spridning – globalt

Välj organisation

Få nyheter från den organisation du väljer
FREDRIK SANDBERG / TT / TT NYHETSBYRÅN
undefined

Expert sågar förslag om modeskatt

Coronakrisen har slagit hårt mot kläd- och skohandeln. Enligt Svensk Handels Stilindiex har klädhandeln tappat närmare tjugo procent i juni i år jämfört med samma månad 2019.

I april presenterades ett förslag på kemikalieskatt för alla kläder och skor, med möjlighet till 95 procent avdrag om produkten inte innehåller de skadliga kemikalier som specificeras.

Men att mitt under krisen införa en ny skatt är helt fel väg att gå, enligt Företagsrnas hållbarhetsexpert Philip Thunborg.

− Det är orimligt att företagare ska bli skattskyldiga oavsett om produkterna de saluför innehåller skadliga kemikalier eller inte. Utredningen om denna skatt på mode bedömer att ungefär 84 procent av alla kläder och skor som omfattas av lagen inte innehåller kemikalierna som skatten ämnar reglera bort, säger han till Företagarnas sajt.

Han fortsätter:

− De antaganden som utredningen presenterat gjordes före coronakrisen. Nu är risken stor att det blir betydligt fler arbetstillfällen och butiker som försvinner.

28 jul
Läs mer om Det svenska skattetrycket