Preemraff, Preems oljeraffinaderi i Lysekil. Thomas Johansson/TT / TT NYHETSBYRÅN
Inrikes

Länsstyrelsen: Regeringen bör pröva utbyggnaden

Länsstyrelsen i Västra Götaland vill precis som Naturvårdsverket att regeringen tittar närmare på möjligheten att ta över tillståndsärendet för Preems utbyggnad av oljeraffinaderiet i Lysekil, rapporterar TT.

Länsstyrelsen gör bedömningen att en utbyggnad i princip skulle göra det omöjligt för dem att nå de regionala klimatmålen till 2030. ”Preems nya verksamhet ger så stora utsläpp av koldioxid att hela utsläppsminskningen sedan 1990 riskerar att bli noll”, skriver länsstyrelsen i ett pressmeddelande.

Ärendet ligger i dag på Mark- och miljööverdomstolen som tidigare godkänt utbyggnaden, men en överklagan av det beslutet har beviljats prövning.

Toppnyheter

Välj organisation

Få nyheter från den organisation du väljer