Klimatomställningen

Läkare: Varmare klimat torde ge färre dödsfall i Sverige

”Det verkar inte rimligt att bekymra sig speciellt för ett varmare klimats direkta effekter på den svenska folkhälsan”, skriver barnläkaren Mats Reimer i en krönika i Dagens Samhälle.

Den senaste tiden har det kommit diverse larmrapporter om koldioxid, växthuseffekt, klimatkris och hälsa. Enligt en ny rapport från EASAC där SvD listar en del av alla faror rapporten tar upp: nya infektionssjukdomar sprids via myggor och mer hjärt-kärlsjukdomar orsakade av försämrad nattsömn i värmen. Högre temperaturer sägs också försämra mental och fysisk förmåga. Psykisk ohälsa och ökad våldsbrottslighet kan väntas bli följden av klimatförändring med värre värmeböljor.

”När jag läser rapporten känns den inte balanserad, utan som om slutsatserna var klara från början. För Sveriges del behöver ett varmare klimat inte alls vara negativt för befolkningens hälsa”, skriver Mats Reimer och pekar på det väldokumenterade faktum att dödligheten är klart större under kalla perioder än varma.

Toppnyheter

Välj organisation

Få nyheter från den organisation du väljer