ANDERS WIKLUND / TT / TT NYHETSBYRÅN
Företagandet bland kvinnor

Kvinnors startupföretag – en bättre investering än manliga

”Kvinnor lovar mindre, men levererar mer.” Så lyder bedömningen när en ny undersökning visar att en investering i ett kvinnligt startup-företag är en bättre investering än i ett manligt. Det skriver Realtid och hänvisar till Financial Times.

Startup-bolag startade av kvinnor genererar för varje insatt dollar 78 cents, jämfört med startups startade av endast män, som genererar 31 cent för varje insatt dollar.

Fredrik von Schantz, vd för chefsrekryteringsfirman MPS, menar att män tenderar att övervärdera sin roll och betydelse under karriärer medan kvinnor generellt är mer försiktiga med vad de lovar.

– Generellt får man känslan av att kvinnor inte framhäver sig själva på samma sätt som män, till exempel vems förtjänst framgången i en affär berodde på, säger han till Realtid.

350 bolag undersöktes förra året av MassChallenge, ett amerikanskt bolag som stöttar startups, och kom fram till slutsatsen att bolag med bara män var sämre investeringar. Bolagen som grundats med kvinnor i ledningen genererade 10 procent mer kumulativt under en period på 5 år, visade deras undersökningar.

– Män i start up-bolag ber om större investeringar eller mera pengar än kvinnor av sina investerare. Kvinnor lovar mindre, men levererar mer, enligt Helen Murphy på konsultfirman Raising Partners, till Realtid.

Toppnyheter

Välj organisation

Få nyheter från den organisation du väljer