Företagandet bland kvinnor

Kvinnliga grundare ser minskade investeringar av corona

En övervägande majoritet av startupbolag som drivs av kvinnor har påverkats av coronavirusets framfart. Det visar svar från en enkät som Di Digital har skickat ut.

I enkäten med 26 svarande vittnar många om negativa konsekvenser på kort sikt, så som uteblivna kundmöten och en kraftigt minskad omsättning. Vidare menar drygt hälften att möjligheten till investeringar har drabbats.

”Innan covid-19 hade vi flera investerare på 20 miljoner kronor. Nu har vi istället fått göra en bryggfinansiering och är glada om vi får in 4 miljoner kronor. Värdet på bolaget gick från 100 till 20 miljoner kronor”, säger en anonym respondent i Di Digitals enkät.

Samtidigt hoppas flera av de kvinnliga grundarna att krisen också ska medföra något positivt.

”Kris skapar även möjligheter. Som startup är du snabbare och mer flexibel med att ställa om till ändrade behov, så det gäller att vara nära kunderna och hjälpa dem på ett kreativt sätt”, säger en av grundarna till startup-plattformen Vinngroup med 18 bolag.

Toppnyheter

Välj organisation

Få nyheter från den organisation du väljer