Tua Forsström. Mao Lindholm/Schildts & Söderströms
Svenska Akademiens kris

Krönikor: Hon är på inga villkor ett andrahandsval

Att välja in Tua Forsström är det bästa Svenska Akademien gjort på länge, skriver DN:s kulturchef Björn Wiman i en krönika. Han skriver att det är viktigt att det även fortsättningsvis väljs in kvinnor för att jämna ut den sneda könsfördelningen och att det är bra att det finlandssvenska språkområdet äntligen får en plats bland de aderton.

Även Gefle Dagblads Kristian Ekenberg tycker att det är bra att en kvinna väljs in, men beklagar att valet av Forsström, 71, inte bidrar till att församlingens höga snittålder sänks.

”Yngre ledamöter som Sara Danius och Sara Stridsberg har förstått att tolka sin tid bättre än de äldre ledamöterna”, skriver han.

Finlandssvenska Hufvudstadsbladets Fredrik Sonck skriver att det kommer att spekuleras i att anledningen till att en finlanssvensk författare får en stol beror på att ingen ”på hemmaplan” var intresserad.

”Men litterärt sett är Tua Forsström på inga villkor ett andrahandsval. Hon är utan minsta tvekan en av våra främsta poeter – och med ’våra’ avser jag det svenska språkets, inte ’Svenskfinlands’”, skriver han.

Toppnyheter

Välj organisation

Få nyheter från den organisation du väljer