TT
Riksbankens räntepolitik

Kronan i fritt fall – här är företagen som riskerar att gå under

Riksbanken har stirrat sig blind på inflationen och ignorerat sidoeffekter, menar ekonomen Kerstin Hallsten, som själv har jobbat 26 år på Riksbanken. Företag som inte har gjort hemläxan ligger illa till.

Den svenska kronan har försvagats kraftigt i år och i jämförelser med andra valutor har den tappat nästan mest av alla. I princip är det bara den isländska valutan som har utvecklats sämre, visar en sammanställning av Privata affärer. Och efter nya inflationssiffror i dag från SCB rasade kronan ytterligare, en euro har blivit 13 öre dyrare och dollarn 14 dyrare.

”Medvetet beslut även för växelkursen”

Att den svenska kronan har varit svag under lång tid beror i mångt och mycket på Riksbanken och dess val av penningpolitik, menar Industriarbetsgivarnas chefekonom Kerstin Hallsten, som har 26 års erfarenhet av att arbeta på just Riksbanken.

– Det är klart att de har en viktig del i detta. De har ju velat ha en svag växelkurs för att få upp inflationen. Att Riksbanken har legat så lågt med räntan är såklart ett medvetet beslut även för växelkursen, säger hon.

– Syftet har varit att stimulera svensk ekonomi. Vi vill ju ha större efterfrågan i vårt land och det är klart att det blir billigare för utlänningar att vara i Sverige om kronan är svag. Samtidigt blir det förstås dyrare för oss att åka utomlands. Den som sitter och tycker att den har ett säkert jobb kan säkert bli irriterad, fortsätter hon.

Att kronan försvagats kan bero på flera orsaker, menar Bo Enegren, nationalekonom på Svenskt Näringsliv.

– En är att den senaste tidens makrostatistik för Sverige varit betydligt svagare än väntat. Ett exempel på detta är den oväntat svaga detaljhandelsförsäljningen som publicerades i slutet av januari. Mindre valutor som kronan har också en allmän tendens att försvagas när konjunkturen viker nedåt, säger han.

Konstgjord andning

På kort sikt kan en svag svensk krona gynna exporten, eftersom de exporterande företagen får en ”krockkudde”. Men det finns också flera negativa aspekter, utöver dyra utlandssemestrar, enligt Kerstin Hallsten. I ett läge där företagen utvecklas starkt på grund av den ”dopade” växelkursen kan det bli svårare att argumentera för att hålla emot olika typer av kostnader, varnar hon.

– Men vi är mitt inne i en omvandling med globalisering, digitalisering och kraftigt ökad internationell konkurrens. Och nu har vi fått konstgjord andning ett tag med den svaga växelkursen. Risken är att företagen inte har utnyttjat tillfället till att anpassa sig till den nya globala världsordningen. Och nu kommer avmattningen och det finns ovanligt mycket nedåtrisker, inte minst i form av geopolitisk oro, säger hon.

Om företagen inte gör nödvändiga anpassningar till den nya tuffare internationella konkurrensen kan det snart vara för sent. Omvandlingstrycket är enormt, även om svenska exportföretag inte riktigt har känt av det under senare tid, menar hon.

”De som inte gjort hemläxan får en chock”

– Skulle vi hamna i en lågkonjunktur är risken att många inte har tillräcklig motståndskraft. Vi har klarat oss tillfälligt av att växelkursen har varit svag, men kanske inte skurit i våra kostnader som vi behöver. När växelkursen normaliseras får de som inte har gjort hemläxan en chock, säger hon.

Bo Enegren håller med om att den svaga kronan bidrar till att hålla tillbaka omvandlingstrycket.

– Företag som egentligen kanske borde slås ut, överlever tack var den svaga kronan som ett slags ”zombieföretag”och bromsar en nödvändig strukturomvandling. Kronans försvagning innebär också att Sverige som nation blir fattigare, säger han.

Stirrar sig blinda på inflationen

Riksbanken har ett tydligt ansvar för att de stirrat sig blinda på inflationen istället för att höja räntan när ekonomin stärktes och inflationsförväntningarna stabiliserades, menar Kerstin Hallsten. Och nu när konjunkturen viker och hushållens skulder är rekordhöga kan det vara svårt att rätta till situationen, resonerar hon. Riksbanken har sagt att de vill höja räntan i september, men har samtidigt lagt in flera förbehåll.

– Riksbanken har fortfarande bilden av ett högt resursutnyttjande i ekonomin. Om det stämmer, och vi inte får en djupare nedgång, så tycker jag personligen att man ändå borde kunna höja räntan, säger Kerstin Hallsten.

Hennes resonemang bygger bland annat på att en minusränta och en svag krona sänder fel signaler till människor och företag i ekonomin. Inte minst när det gäller belåningsgrader och behov av anpassning till globala spelregler.

Men vore det inte bra för svenska exportföretag med en svag svensk krona?

– Jo, men företagen blir inte längre lika gynnande av en svag växelkurs som tidigare på grund av de nya globala värdekedjorna. Det gäller speciellt företag med mycket insatsvaror. Basindustrin som jag jobbar för får fortfarande en skjuts. Även Riksbanken själva kom nyligen ut med en ekonomisk kommentar som visar på just denna utveckling, säger hon.

Kerstin Hallsten anser att Riksbanken har stirrat sig blinda på inflationsmålet, och medvetet valt att prioritera ned andra problem i ekonomin.

– Riksbanken har ett prisstabiliseringsmål enligt lag och de ska samtidigt bidra till den allmänna ekonomiska utvecklingen och hög sysselsättning. De har själva valt att ha ett inflationsmål på två procent, det är ju inte i lagen. Inflationsmålet fyllde helt klart en funktion när det infördes, vi fick ned inflationen och förväntningarna stabiliserades, säger hon.

– Men nu är vi i en annan situation med ökad internationell konkurrens, globalisering och digitalisering samtidigt som skuldsättning har ökat under lång tid. Då kan målet snarast få en destabiliserande effekt på ekonomin, snarare än en stabiliserande. Inflationsmålet har dessutom ingen roll för industriföretagen som är pristagare på världsmarknaden, fortsätter hon.

Svaga kronan på tillfälligt eller permanent besök?

Även om Riksbanken, som en av få centralbanker i Europa, skulle höja räntan så kan det ta tid för kronan att normaliseras. Den kan påverkas av en rad faktorer. Frågan är om den svaga kronan är på tillfälligt eller permanent besök?

– Många bedömare tycker nog att kronan är undervärderad på nuvarande nivåer. Riksbanken räknar till exempel med en förstärkning av kronan med 4-5 procent på lite sikt. I förhållande till euron innebär det att kursen går från cirka 10,45 idag till strax under 10 kronor, sa Bo Enegren innan dagens kronfall.

– Det är ju rimligt att kronan ska stärkas, men ju längre tiden går med en svag växelkurs så blir riskerna större, och då minskar omvandlingstrycket ännu mer. Det absolut viktigaste för företagen är långsiktighet och stabila spelregler, säger Kerstin Hallsten.

Förmodligen får vi leva med dyra utlandssemestrar ett tag till, tror Kerstin Hallsten. Och valutorna i Sydafrika, Brasilien och Indonesien har ökat mest i förhållande till kronan. Så Kapstaden eller Rio kanske får bytas mot hemester i sommar?

Toppnyheter

ADAM IHSE / TT / TT NYHETSBYRÅN
Företagarnas villkor

Så hårt slår vab-reglerna mot föräldrar som är företagare

Reglerna för vård av sjukt barn slår hårt mot den som är förälder och driver eget företag. Utebliven produktion, kostnader för vikarier och därpå sänkt SGI (sjukpenningsgrundande inkomst) innebär en dubbelbestraffning, skriver organisationen Företagarna i en artikeln på sin hemsida.

– Förra året vabbade jag 50 dagar. Jag gick back 50 000 kronor, bara på att ta in vikarier. Att produktionen dessutom stod stilla var bara att tugga i sig, säger trebarnsmamman och företagaren Linda Isaksson, som driver en glashytta med butik i Piteå.

För enskilda företagare beräknas ersättningen utifrån ens SGI, som bestäms utifrån en förväntad inkomst av näringsverksamheten. Här kan man lätt hamna i en ond spiral, menar Linda Isaksson.

– Vabbar jag mycket under några år, som man ju gör när man har små barn, påverkar det företagets omsättning rejält. Det gör att min SGI sänks. Och så får jag ut ännu mindre i tillfällig föräldrapenning därefter, säger Linda Isaksson, som känner sig dubbelbestraffad eftersom hon både betalar skatt på sin vab-ersättning och för vikarien, men ändå sänk SGI.

– Det här drabbar hundratusentals företagare. Idag tvingas många företagande föräldrar att välja mellan sitt företag och sitt föräldraskap. Det är naturligtvis inte rimligt, säger Erik Ageberg, socialförsäkringsexpert på Företagarna.

4 tim
Henrik Holmberg / TT / TT NYHETSBYRÅN
undefined

Slarv av regeringen – nu hotas privata investeringar

Det är hög tid att regeringen arbetar för en förlängning av godkännandet av investeraravdraget. Annars finns det en risk att investeringar inte berättigas avdrag, skriver Företagarna.

År 2013 infördes investeraravdraget som ger privatpersoner möjligheten att göra avdrag av investeringar i mindre företag.

Men avdraget kräver ett godkännande från EU-kommissionen, något som gällde framtill 31 december 2019. I höstas lämnade regeringen ett underlag för förlängning, men det godkändes inte av kommissionen. I mitten av december skickades därför en promemoria ut för remiss, men tiden är extrem knapp skriver Företagarna och listar två huvudsakliga negativa effekter av regeringens senfärdighet.

1. Det kan innebära flera begränsningar

I remissen föreslogs att investeraravdraget, vid ett uteblivet godkännande, ska föras över till den allmänna gruppundantagsförordningen (GBER). Det riskerar begränsa vilka företags som omfattas, samtidigt som kontrolluppgiftsskyldigheten skulle utökas. Det skulle göra systemet krångligare.

2. Tidiga investeringar med avdrag blir formellt sett olagligt stöd

Det gäller för investeringar under perioden 1 januari till 31 juli, för vilka avdrag yrkas. Kring detta är informationen bristfällig.

Det här är beklagligt ur näringspolitiskt perspektiv, menar Företagarna som nu har lämnat in ett remissyttrande om den utsända promemorian.

–I sak är det givetvis bättre om investeraravdraget kan fortsätta tillämpas, än att det underkänns som olagligt stöd. De begränsningar som skulle bli nödvändiga för att tillämpa GBER på investeraravdraget är dock olyckliga och ett steg i fel riktning, säger Patrick Krassén, skattepolitiskt expert på Företagarna, till Företagarna.

21 jan
Hasse Holmberg/TT / TT NYHETSBYRÅN
undefined

”Privatisering av apoteken en lyckad hälsoreform”

Nu har det gått tio år sedan privatiseringen av apoteken vilket har lett till förbättrad service och ökad tilgänglighet, skriver representanter för Apoteket Hjärtat på DI Debatt.

Men branschen är inte utan dess utmaningar och för de kommande tio åren behövs nya åtgärder för att säkra den svenska vårdkedjan.

Det första är att regeringen säkrar utbildningsplatser så att framtidens farmaceuter kan ta över de som kommer att gå i pension de kommande åren.

För det andra behövs ökad tillgänglighet runtom i landet för att såväl städer som glesbygd ska ha god och tillgänglig service.

Vidare behövs också förbättrade kunskaper och förutsättningar inom e-hälsa. Digitaliseringen kan bidra till att frigöra välfärdsresurser, öka förståelsen för människors hälsobehov och skapa mer likvärdighet i hela landet.

Det behövs också större ansvar för ett mer hållbart samhälle. Förutom att se efter sina egna verksamheter behöver vi även ställer högre krav på läkemedelsföretagen.

Slutligen måste myndigheterna och läkemedelsindustrin ta större ansvar för att säkra att utbudet av mediciner möter efterfrågan, vilket i sin tur gör att alla mediciner finns på plats hos apoteken.

"Apoteken möter många människor i olika skeende i livet. Med detta följer ett stort ansvar. Apoteksbranschen är redo att fortsatt ta ansvar för att öka hälsan och välbefinnandet i hela landet", avslutar de.

11 feb
Läs mer om Företagarnas villkor
Henrik Montgomery/TT / TT NYHETSBYRÅN
Riksbankens räntepolitik

Analyser: Veckans siffror kan bli rysare för Ingves

Veckans skörd av makrostatistik kan bli en plåga för Riksbanken, skriver DI:s Viktor Munkhammar. Det gäller en ny mätning av inflationsförväntningar samt KPIF-inflation för januari och SCB:s arbetslöshetssiffror för samma månad.

”För samtliga dessa tre statistikserier är sannolikheten för sämre utfall än Riksbanken räknar med större än den för bättre”, skriver Munkhammar.

Även om statistiken överraskar rejält negativt ska det mycket till för att minusräntan kommer tillbaka, lyder hans slutsats.

I en makrokommentar fokuserar Placeras Pekka Kääntä på onsdagens inflationssiffror som enligt honom kan bli en rysare. Både för Riksbanken och svenska kronan.

Senare i veckan väntar även Riksbankens penningpolitiska protokoll.

3 tim
Stefan Ingves.  Henrik Montgomery/TT / TT NYHETSBYRÅN
undefined

Räntan lämnas oförändrad – utlovar nollränta till 2022

Riksbanken lämnar som väntat styrräntan oförändrad, något som en enig analytikerkår var övertygad om på förhand.

"Såväl den globala som den svenska ekonomin har utvecklats i linje med Riksbankens prognoser i december och utsikterna för inflationen och konjunkturen är i stort sett oförändrade”, skriver Riksbanken.

Inför räntebeskedet beskrev Swedbanks Andreas Wallström en oförändrad styrränta som det ”mest händelselösa beskedet i modern tid.”

Riksbanken lovar också nollränta till 2022. Senast reporäntan ändrades var 18 december 2019, då räntan höjdes från − 0,25 till dagens 0,0.

12 feb
Läs mer om Riksbankens räntepolitik
Maratonlöpare. Inför Tokyo maraton har organisatörerna stängt ute allmänheten för att minska risken för smittspridning.  TT NYHETSBYRÅN
Coronavirusets spridning

”Enorm risk för Japan om corona fortgår till OS”

Om inte coronaviruset är under kontroll till sommaren – då OS i Tokyo går av stapeln – riskerar de ekonomiska skadorna bli enorma för Japan. Det säger analytikern Taro Saito enligt Reuters.

Viruset adderar till en redan nedåtgående spiral i Japan. I sista kvartalet 2019 sjönk Japans ekonomi 6,3 procent på årsbasis. Bland skälen nämner Reuters en kraftig momshöjning som bromsat konsumtionen, men också en ovanligt varm vinter som minskat försäljningen av vinterkläder. BNP-fallet är den snabbaste minskningen på sex år i landet.

2 tim
Resenärer går av Westerdam. Heng Sinith / TT NYHETSBYRÅN
undefined

Forskare varnar efter att resenärer släppts av

Att släppa av resenärerna på lyxfartyget Westerdam kan ha varit ett stort misstag, säger forskare till New York Times efter att det visat sig att en av dem testat positivt för det nya coronaviruset.

De 1 455 passagerarna har spridits för vinden sedan de tilläts gå av Westerdam i Sihanoukville i Kambodja i fredags.

Infektionsläkaren William Shaffner säger att beslutet kan ha varit en ”vändpunkt” för virusspridningen, som hittills varit relativt begränsad utanför Kina. Och epidemiologen Peter Rabinowitz säger att det nu kan bli svårt att följa smittspridningen.

– Det är en oroande tanke att de här resenärerna nu har rest över hela världen.

Idag 04:58
Toalettrullar vid en butik i Hongkong. Kin Cheung / TT NYHETSBYRÅN
undefined

Brist på varor efter virus – gäng stal toalettpapper

Polisen i Hongkong grep under måndagen två män som misstänks ha stulit 600 toalettrullar i ett väpnat rån, skriver internationella medier.

Beväpnade med knivar stal männen rullarna från en lastbilschaufför under tidig morgon, lokal tid.

Utbrottet av det nya coronaviruset har lett till en brist på basvaror i regionen. Boende i Hongkong har fått köa i flera timmar för att köpa toalettrullar, ris, pasta och handtvål, skriver Hong Kong Free Press.

5 tim
Läs mer om Coronavirusets spridning
Claudio Bresciani/TT / TT NYHETSBYRÅN
I karriären

Svårt att ta nästa steg? Så maxar du din potential på jobbet

Få lyckas leva upp till sin fulla potential. Det skriver Ny Teknik utifrån en artikel i Harvard Business Review. Intelligens och erfarenhet behöver inte innebära att du presterar på topp.

− Det finns ofta en skillnad mellan vad du kan göra och vad du faktiskt sedan gör, säger rekryteringsforskaren Tomas Chamorro-Premuzici i Harvard Business Review.

Den bistra sanningen är att många efter ett halvår på en arbetsplats inte ens försöker göra sitt bästa.

NyTeknik listar några av de vanligaste orsakerna till underprestation – och vad du kan göra åt saken:

  • Dålig tajming. Det kan ta tid för den anställde att förstå vad jobbet innebär. Gör därför research och ställ frågor redan under intervjun.
  • Bristande engagemang. Ett svagt engagemang kan bero på många saker, men ett knep är att hitta tid till att vara nyfiken – eller prat med chefen.
  • Personliga omständigheter. Privata problem kan bromsa din utveckling, men bra chefer hjälper dig att hantera omständigheterna. Försök att optimera ditt jobb så att det passar dina intressen.
2 tim
Jonas Ekströmer/TT / TT NYHETSBYRÅN
undefined

Nya H&M-chefens bästa karriärråd

Nyligen utsågs Helena Helmersson till ny vd för H&M, ett företag som hon anställdes i redan 1997. Sedan dess har hon bland annat varit hållbarhetschef och operativ chef på företag.
I en intervju med Västerbottens-Kuriren, VK, delar Helmersson med sig av sina bästa tips för att lyckas i näringslivet.

– Följ din passion. Älta inte misslyckanden utan försök blicka framåt, sa Helena Helmersson till studenterna på Handelshögskolan i Umeå, skriver VK.

I intervjun med VK understryker Helmersson att hållbarhet är en hjärtefråga för henne.
– Branschen behöver fortsätta driva arbetet mot den globala miljö- och klimatagendan framåt med hjälp av innovation, tech och nya, hållbara affärsmodeller, säger hon till VK.

5 tim
Läs mer om I karriären
Akademiska sjukhuset i Uppsala. Fredrik Persson /TT / TT NYHETSBYRÅN
Krisen i sjukvården

Obehöriga läkare på var tredje svenskt akutsjukhus

Var tredje sjukhus låter icke legitimerade läkare ansvara för egna patienter, trots att det inte är tillåtet, enligt en enkät som Ekots program Kaliber har gjort. Det ska alltid finnas en legitimerad läkare på plats som stöd och en av orsakerna till att detta inte följs uppges vara att det är svårt att få tag på kvalificerad personal.

En av patienterna som drabbats av detta är nu sexårige Ozzy Ferm och hans familj. Tre gånger missade obehöriga läkare på Akademiska sjukhuset i Uppsala pojkens leukemi och han skickades i stället hem med smärtstillande.

Idag 05:23
96-åriga May dog 15 dagar efter att hon hade brutit nacken. Kalla Fakta
undefined

Hemtjänsten lämnade May, 96, med bruten nacke

Hemtjänstpersonalen lät demenssjuka May Henriksson, 96, sova hemma trots att hon klagade på smärta efter att ha ramlat utomhus, visar en ny granskning av TV4:s Kalla Fakta.

När en sjuksköterska tittade till May först dagen efter blödde hon från pannan och fick skickas till sjukhus där man konstaterade att hon hade brutit nacken. 15 dagar senare avled May.

Händelsen är ett av de 1 000 fall av rapporterade avvikelser inom hemtjänsten som Kalla Fakta tittat närmare på i sin granskning.

3 tim
 Gustav Bucht Kalla Fakta/Skärmdump
undefined

”Hemtjänstpersonalen har en ibland omöjlig situation”

Det är inte personalens fel att det ibland blir fel inom hemtjänsten utan i stället är problemet till stor del stress och en dålig arbetsmiljö, menar Gustav Bucht, professor emeritus i geriatrik.

– Hemtjänstpersonalen har en väldigt tuff situation. En situation som ibland är nästan helt omöjlig att få rätt, säger han i Kalla Fakta.

Bucht kräver att socialminister Lena Hallengren (S) agerar så att kommunerna börjar att ta frågan på allvar.

3 tim
Läs mer om Krisen i sjukvården

Välj organisation

Få nyheter från den organisation du väljer
JONATHAN NACKSTRAND / AFP
undefined

Ledare: Snart tar Generation Z över

Omtänksamma, ansvarsfulla och ambitiösa som gillar familjen och utbildning. Så beskrivs Generation Z och snart tar den över, skriver Sydsvenskans ledarredaktion.
Men även om den yngre generationen har många positiva egenskaper finns det inslag som oroar. Generation Z verkar ha en mörkare framtidstro, både globalt som när det gäller dem själva.
”Samtidigt som det finns ett ökat intresse för att leva sunt och hälsosamt – den minskade alkoholkonsumtionen är ett av flera tecken på den utvecklingen – tycks de unga inte må bättre. Allt fler känner sig ensamma. Allt fler tycker att livet känns svårt och meningslöst. Tron på samhället vacklar”, skriver ledarredaktionen.

5 tim
Moderaternas partiledare Ulf Kristersson. Jonas Ekströmer/TT / TT NYHETSBYRÅN
undefined

Ledare: Moderaterna mår bra av att slippa Centern

Splittringen inom borgerligheten, generation Z och barns rättigheter är några frågor som engagerar ledarsidorna på måndagen.

Moderaterna har gynnats av att inte längre behöva ta hänsyn till Alliansen, skriver PM Nilsson på Dagens industri och pekar särskilt på att Centerpartiet tidigare agerade bromskloss.

”Den borgerlighet som nu utvecklas inom M och i dynamiken med KD och SD har hittills framför allt blivit rimligare, mognare och mer intresserad av verklighet än av en idévärld”, argumenterar PM Nilsson.

Oberoende liberala Sydsvenskan väljer i sin huvudledare att lyfta fram generation Z, som man anser att många missförstår.

Ledartexten pekar på att dagens unga inte är oansvariga utan tvärtom vill ha större trygget och ta mer ansvar än tidigare generationer, men att man samtidigt präglas av en framtidspessimism.

Barns rättigheter åsidosätts ofta till förmån för föräldrarnas vilja och önskemål, skriver Lisa Magnusson på DN:s ledarsida. Hon hänvisar bland annat till att även de föräldrar som misskött sina barn har omfattande möjligheter att få tillbaka vårdnaden till följd av att deras biologiska koppling anses ha en stor betydelse, något Magnusson anser är fel.

6 tim
Läs mer om Ledarsvepet