Näringsminister Ibrahim Baylan och digitaliseringsminister Anders Ygeman kommer delta på mötet.  TT
Kaoset på Postnord

Krisande Postnord möter utskott och ministrar

Ledningen för Postnord ska i dag träffa riksdagens näringsutskott och trafikutskott för att diskutera krisen inom företaget, skriver TT.

Från regeringens sida deltar näringsminister Ibrahim Baylan (S) och digitaliseringsminister Anders Ygeman. Baylan har ansvar för statens ägande i Postnord och Ygeman har ansvar för regler som styr brevutdelning och annan verksamhet.

Frågor som utskottens ledamöter väntas ta upp gäller bland annat om mer skattemedel ska skjutas till och om Postnord ska tillåtas att dela ut breven mer sällan. Anders Ygeman har tidigare flaggat för att regeringen planerar en utredning om postutdelningens framtid.

Toppnyheter

Välj organisation

Få nyheter från den organisation du väljer