Kriminalvårdens generaldirektör: ”Vad gör vi när platserna tar slut?”
TT

Kriminalvårdens generaldirektör: ”Vad gör vi när platserna tar slut?”

Du har nyligen lyft alternativa fängelsestraff som ett sätt att komma tillrätta med platsbrist på anstalterna. Vad beror överbeläggningarna på?

Vilka skulle kunna omfattas av dessa alternativa straff?

Vilka länder ser du som föregångsexempel inom området? 

I samhällsdebatten lyfts ofta frågan om huruvida brottslighetens karaktär förändrats över tid mot bakgrund av dödskjutningar och växande gängkriminalitet. Har ni inom Kriminalvården märkt av någon förändring de senaste åren när det gäller de intagna och den brottslighet som finns idag?

Narkotikabrott utgör den största andelen brott begångna av de intagna i Kriminalvården idag. Samtidigt är det framförallt just skjutningar och även sexualbrott som står i centrum i debatten. Adresseras brottsligheten korrekt av beslutsfattare?

Klicka här om innehållet inte laddas.