Ivar Kreuger och en del av de företag som han var aktiv i.  Foto på Ivar Kreuger samt logga för Telefonaktiebolaget L.M. Ericsson ur Ericssons historiska arkiv. Etikett från Jönköping Tändsticksaktiebolags säkerhetständstickor ur SEB:s historiska arkiv. Logga för Grängesbergs bolaget, LKAB och SKF från Bolagsregistrets historiska arkiv. Aktiebrev för Kreuger och Toll ur bolagets arkiv. Samtliga bilder hos Centrum för Näringslivshistoria.
Företagandet i historien

Kreugers företag blomstrade – även efter kraschen

Kreugerkraschen är den enskilt största smällen i det svenska näringslivet genom tiderna. Trots det överlevde en mängd av Kreugers företag och de ligger till grund för dagens svenska näringsliv. Centrum för näringslivshistorias Bodil Hasselgren bad Eva Ersson Åbom och Krister Hillerud berätta mer.

Den 12 mars 1932 hittas Ivar Kreuger död i sin lägenhet i Paris. Mer än att vara en personlig tragedi ledde finansmannen och industrimagnatens självmord till ekonomisk kris.

– Det var en finansiell krasch, inte en krasch som berodde på att företagen han ägde var olönsamma. Det var hans finansiella operationer med obligationer och emissioner som orsakade fallet, säger Eva Ersson Åbom, företagshistorisk konsult vid Centrum för näringslivshistoria.

Kreuger var från början industrialist vars framgångar och förmögenhet startade med armerad betong. Byggbolaget Kreuger och Toll var det första företag som Kreuger startade och som kom att bli hans imperiums maktbolag.

– Han var ingenjör, och hade ett industriellt tänkande. Han tog med idéerna från Svenska Tändsticksaktiebolaget, och ville utveckla företagen genom strukturrationaliseringar, säger Eva Ersson Åbom.

Bild ur Hufvudstadens historiska arkiv hos Centrum för Näringslivshistoria. Bild ur Hufvudstadens historiska arkiv hos Centrum för Näringslivshistoria.

Under sent 1920-tal började Kreuger köpa in sig i Ericsson, berättar Krister Hillerud på Centrum för Näringslivshistoria.

– Han var storägare, men hade inte fullt ut majoriteten i bolaget. Ändå, skulle det visa sig, fick han stor betydelse för Ericsson hade stora intressen i driftbolag utomlands. Kreuger såg möjligheten till strukturrationalisering, precis som han gjorde i Svenska Tändsticksbolaget, säger Krister.

Det blir 1930-tal och Kreuger tar kontakt med Ericsson främsta konkurrent – det amerikanska telefonbolaget ITT – och lånar 10 miljoner från dem. I pant sätter han sina aktier i Ericsson.

– Men det visade sig att panten inte var värd så mycket som ITT trodde, och de begärde att få tillbaka sina pengar. Det satte press på Kreuger, säger Krister Hillerud.

Kreuger betalade dock inte tillbaka sitt lån till ITT och efter hans död tog ITT över hans ägande i Ericsson.

– Det var inte en majoritetspost, men en rätt stor del av företaget som gav rätt till styrelserepresentation. ITT hade ett ombud i Ericsson styrelse ända fram till 1960, då Marcus Wallenberg köpte loss aktierna. ITT gjorde egentligen inte något av sitt inflytande i Ericsson, säger Krister Hillerud.

Centrumhuset under uppbyggnad av Kreuger och Toll.  Bild ur Hufvudstadens historiska arkiv hos Centrum för Näringslivshistoria.

Fastighetsbolaget Hufvudstaden var ännu ett av Kreugers tidiga företag som han grundade 1915. Det första huset i som företaget byggde låg vid korsningen Mäster Samuelsgatan/Bibilioteksgatan. Tillsammans med Kreuger och Toll byggde Huvfudstaden stora och pampiga byggnader som Stadion, NK-huset och Tändstickspalatset.

– Tänk vad kaxig han var som valde att kalla sitt fastighetsbolag för Hufvudstaden fast han bara hade några få fastigheter då, säger Eva Ersson Åbom.

Bolaget var som mest expansivt kring 1917 då man köpte in hela 24 fastigheter och även Viksjö gård för att förse husen inne i stan med ved. Idag äger Hufvudstaden stora delar av Biblioteksstaden och är börsnoterat.

Centrumhuset färdigt. Bild ur Hufvudstadens historiska arkiv hos Centrum för Näringslivshistoria. Bild ur Hufvudstadens historiska arkiv hos Centrum för Näringslivshistoria.

I norra Sverige fanns det under tidigt 1900-tal en stor mängd mindre pappers- och massaföretag. Kreuger insåg att dessa skulle tjänas på att slås ihop och grundade därför Svenska Cellulosa AB – idag SCA.

 Svenska cellulosa aktiebolagets logga.  Bild från allabolag.se

– SCA är hans skapelse. Han såg att branschen behövde större företag och köpte upp sig på en massa små bolag. Så skapade han Svenska Cellulosa AB. Han hade Handelsbanken med sig, säger Eva Ersson Åbom. Innan ångan och elen gjorde intåg var inte den svenska skogen särskilt värdefull.

– Det var först i slutet av 1800-talet som man kunde göra pappersmassa, och industrisåga timmer. Det var då skogsbolagen bildades, och därefter pappers- och massabruken, säger hon.

Ägarna till de mindre pappers- och massaverken var inte helt nöjda med sammanslagningen men valde ändå att sälja till Kreuger.

Fågelmyran utanför Skellefteå. Här startade guldruschen i Sverige på 20-talet. Senare kom Kreuger att göra affär på guldet. Foto: Boliden. Foto: Boliden.

Kreuger grävde guld i Boliden

I byn Fågelmyran, tre mil nordväst om Skellefteå hittade man år 1924 guld. Ett flertal spekulativa företag för guldgrävning grundades – de flesta utan större framgångar. Ett av dessa mindre lyckade företag var Centralgruppens Emissionsbolag. När banken som finansierat bolaget tog över så kom Ivar Kreuger att äga 90 procent av aktierna. I februari 1931 grundas det företag som vi idag kallar för Boliden vilket ledde till att när resten av Europa var starkt påverkade av den ekonomiska krisen så levde invånarna i byn relativt gott. Företaget blomstrade även under åren efter Kreugerkraschen.

Borrning tidigt i Bolidens historia 1936. Bild från Boliden. Bild från Boliden.

LKAB har rötter i Grängesberg

– Grängesbergsbolaget började som ett järnvägsbolag, som drev järnvägen mellan Oxelösund och Grängesberg. Kreuger köpte in sig mot slutet av 1920-talet. Han verkar ha haft idéer kring gruvindustrin, med tyska intressenter bakom sig. Men det blev inte så himla mycket av det, men man kan se hans intresse för basnäringarna berättar Eva Ersson Åbom.

LKAB:s gruva. Bild ur LKAB:s historiska arkiv hos Centrum för Näringslivshistoria. Bild ur LKAB:s historiska arkiv hos Centrum för Näringslivshistoria.

Redan 1903 köpte Grängesbergsbolaget aktiemajoriteten av Gällivare malmfält och LKAB. Samtidigt pågick en hätsk debatt mellan liberala och konservativa om huruvida gruvorna skulle få vara privatägda. 1907 uppnåddes en viss kompromiss där man bestämde att Grängesberg skulle sälja hälften av gruvorna till staten.

Hamnen i Oxelösund . Bild ur SEB:s historiska arkiv hos Centrum för Näringslivshistoria. Bild ur SEB:s historiska arkiv hos Centrum för Näringslivshistoria.

– Ivar Kreuger har inte ägt LKAB, men han har dominerat Grängesbergsbolaget som i sin tur ägde halva LKAB. Grängesbergsbolaget blev kvar i LKAB ända till 1957, säger Eva Ersson Åbom.

Sedan 1976 är LKAB ett helstatligt bolag till skillnad från Grängesbergsbolaget som idag är ett spritt bolag med ett flertal ägare.

Grängesbergsbolaget drev från början järnvägen där malmen fraktades från Bergslagen till hamnen i Oxelösund. Bild ur SEB:s historiska arkiv hos Centrum för Näringslivshistoria. Bild ur SEB:s historiska arkiv hos Centrum för Näringslivshistoria.

Kreugers långivare blev SEB

Skandinaviska Kreditaktiebolaget var baserat i Göteborg men låg bakom TGOJ som senare kom att bli Grängesbergsbolaget. Kreuger lånade pengar av dem till sina investeringar och de var även partners under ett antal år.

– Han samarbetade med Skandinaviska Kreditaktiebolaget, som var den ena delen av det som sedan slogs ihop till SEB. Det var Göteborgsgrenen. Den andra, Stockholms enskilda bank, var Stockholmsbaserad, säger Eva Ersson Åbom.

Kreuger var aldrig ägare i SEB men han spelade en viktig roll i bankens utveckling.

– Skandinaviska Kreditaktiebolaget höll på att dras med i Kreugerkraschen. Kreditgivarna kollapsade nästan. Efter kraschen stod banken kvar med ägandet till många av de fina bolag vi ser inom sfären i dag, säger hon.

215 miljoner kronor fick den svenska staten låna ut till Skandinaviska Kreditaktiebolaget för att rädda det. Det tog fyra år för banken att betala tillbaka pengarna. 1939 bytte man namn till Skandinaviska banken och 1972 gick man samman med Stockholms enskilda bank och SEB grundades.

Kreuger ägde en del av SKF

 Även SKF i Göteborg påverkades av Kreuger – som ägde en relativt stor andel av företaget.Detta var en del av Kreugerimperiets Göteborgsgren med intressen i stål och bruket i Hofors. Under kraschen höll SKF på att gå under men man klarade sig och ur SKF föds sedan Volvo.

Flygbild över fabriksområdet 1928. Bild ur SKF:s historiska arkiv hos Centrum för Näringslivshistoria. Bild ur SKF:s historiska arkiv hos Centrum för Näringslivshistoria.

Grundade Svensk Filmindustri

Även Svensk Filmindustri påverkades av Kreuger. Runt 1915 kom Kreuger i kontakt med en entreprenör, Charles Magnusson, som ville bygga biografen Röda Kvarn på Biblioteksgatan. Kreuger och Toll tog på sig uppgiften och det ena ledde som man säger till det andra. 1919 började man även att bygga Filmstaden i Solna och Kreuger själv blev hänförd av film. Genom en sammanslagning av Skandiafilm och Svenska Biografteatern bildades Svensk Filmindustri, SF, med Kreuger som ägare.

Biosalong på biograf Röda Kvarn. Bild ur Hufvudstadens historiska arkiv hos Centrum för Näringslivshistoria. Bild ur Hufvudstadens historiska arkiv hos Centrum för Näringslivshistoria.

Tändsticksbolaget var grunden för imperiet

Innan elektriciteten brett ut sig var tändstickor en nödvändighet för att genomföra de flesta vardagsbestyr. Före första världskriget fanns runt 20 tändsticksfabriker i Sverige, men Kreuger såg vinsten i att slå ihop dem till större enheter.

– Kreugers pappa var i branschen och sonen tog över ett av de två större bolagen. Hur han kom över pengarna vet jag inte, men hade nog redan då goda bankförbindelser, säger Eva Ersson Åbom.

Ett storbolag för tändsticksfabrikerna grundades 1917 med Kreuger som ledare vilket gav honom smeknamnet Tändstickskungen.

– En inte alltför vild gissning är att det gick att komma över företag till låga priser under de turbulenta krigsåren. Han utnyttjade möjligheterna, säger hon.

Svenska Tändsticks AB noterades på Stockholms fondbörs, och företaget expanderade utomlands. Kreugers idé var att ta över hela världsmarknaden för tändstickor genom att köpa upp och kontrollera konkurrenter. Efter kraschen vidgades Svenska Tändsticksaktiebolagets verksamhet. Behovet av tändstickor minskade. Företaget bytte namn till Swedish Match, splittrades upp i delar och fick en rad olika ägare. 1994 slogs det ihop med Tobaksmonopolet.

Säkerhetständsticka från Swedish Match. Bild från Swedish Match. Bild från Swedish Match.

Toppnyheter

YVES HERMAN / TT NYHETSBYRÅN
undefined

”Krångliga EU-regler bromsar svenska företag”

”Europas regler för e-handel är för krångliga och måste förenklas”, skriver Erik Olofsson, Nordenchef för Stripe, på sajten Realtid. Han menar att kraven på regelefterlevnad kraftigt hämmar bolagens tillväxt.

Då många e-handelsföretag befinner sig på en global marknad, skulle det underlätta om regelverken var mer enhetliga på EU-nivå.

”Reglerna blir allt fler och mer detaljerade och präglas dessutom av en mängd undantag. Många länder har sina egna regler. Det är svåröverskådligt, krångligt och skapar osäkerhet”.

Enligt en färsk studie, utförd av B2B International på uppdrag av Stripe, anser tre fjärdedelar av EU:s onlineföretag att regelefterlevnad är ett hinder för deras tillväxt.

”Sveriges många techföretag är beroende av en harmoniserad och stark global marknad med förutsägbara villkor. Lagstiftare och teknikföretag kan tillsammans öppna nya möjligheter för både företag och konsumenter”, skriver Erik Olofsson på Realtid.

Igår 11:40
Läs mer om Regelkrånglet
Amanda Lind (MP). Henrik Montgomery/TT / TT NYHETSBYRÅN
Miljöpartiets kris

MP-politiker försvarar Lind – skyller kulturkrisen på Damberg

Socialdemokraterna bör ta kulturens villkor under coronakrisen på allvar – och se till att det går att ha fler smittsäkra kulturevenemang, skriver 51 miljöpartistiska kulturpolitiker från hela landet på SvD Debatt.

Kulturminister Amanda Lind (MP) har orättfärdigt fått skulden för den uppkomna situationen, skriver de och framhåller att hon agerade snabbt och resolut när hon drev igenom fyra omfattande stödpaket till kulturlivet. Däremot är det inrikesminister Mikael Damberg (S) som ansvarar för ordningslagen och därmed har ansvaret att rätta till problemen.

”Det är rimligt att 50 eller fler personer kan samlas så länge åtgärder för att minska smittspridning kan upprätthållas”, skriver de och menar att det är brist på logik att inte låta folk uppleva en konsert när de får trängas i köpcentret.

”Så socialdemokrater, kroka arm med Amanda Lind och bidra till att kulturen får det stöd den behöver!”

2 tim
Isabella Lövin och Per Bolund. Jonas Ekströmer/TT / TT NYHETSBYRÅN
undefined

Interna kritiken: ”Når inte folks magar och känslor”

Flera miljöpartister runt om i landet riktar kritik mot språkrören Per Bolund och Isabella Lövin, skriver Expressen.

Tidningen har pratat med ett tjugotal personer om partiets förtroendekris och många landar i språkrörens brist på kommunikationsförmåga.

– De når inte folks magar och känslor. De väcker vissa negativa känslor, men inte motsvarande när det gäller positivt engagemang, säger en anonym riksdagsledamot.

Alla är inte missnöjda med språkrören. En tjänsteman säger att det kanske är tråkigt i debatten, ”men man vet att det inte kommer några grodor från Per och Isabella.”

25 apr
Läs mer om Miljöpartiets kris
Kamala Harris. Paul Sancya / TT NYHETSBYRÅN
Amerikanska valet 2020

Harris svårhanterlig för Trumpadministrationen

Det är svårt för republikanerna och Donald Trumps stab att veta hur de ska kritisera och bemöta valet av Kamala Harris som vicepresidentskandidat. Under onsdagen kom flera tvetydiga budskap från Trumpadministrationen. Det rapporterar flera medier.

Kort efter offentliggörandet kritiserade en av Trumps topprådgivare, Katrina Pierson, att Harris både kommer att försöka ”begrava sin tid som åklagare” samtidigt som hon också kommer att tillfredsställa ”anti-polisextremister.”

– Det här sätter Trumpadministrationen i ett hörn, om man ska utmåla henne som pro-polis, eller anti-polis, säger republikanske donatorn Dan Eberhardt till NBC News.

3 tim
undefined

Harris – stabil personlighet men svängig i sakfrågorna

En pappa från Jamaica och en mamma från Indien. Men Kalifornien-senatorn Kamala Harris kallar sig själv helt enkelt för ”en stolt amerikan”.

– Jag är den jag är. Jag är nöjd med det, har Harris tidigare sagt.

Flera medier berättar i detalj om Harris liv sedan Joe Biden gjort henne till vicepresidentkandidat inför höstens USA-val. Hon blir den första svarta kvinnan som kandiderar till ämbetet, och Vox påtalar att 55-åringen skrivit ny historia varje gång hon har valts till en position.

Politiskt beskrivs hon som progressiv, men ändå något av en mittenkandidat, långt ifrån en utpräglad vänsterpolitiker. Enligt New York Times handlar mycket av hennes politik om att lyfta marginaliserade grupper som kvinnor, icke-vita och låginkomsttagare, utan att för den sakens skull vända upp och ner på ekonomin.

Hennes personlighet och debattinsatser brukar lyftas som styrkor. Ibland har Harris dock skapat förvirring genom att svänga mellan olika politiska positioner – och hon har kritiserats för att hon som praktiserande åklagare vid olika tillfällen kämpat för uppenbara politiska motsägelser.

3 tim
Kamala Harris. Alexander Drago / TT NYHETSBYRÅN
undefined

Analyser: ”Harris kan ge Biden de svartas röster”

Demokraternas Joe Biden valde en kvinna med ett viktigt representationsvärde när han valde Kamala Harris till sin vicepresidentkandidat, skriver CNN:s Brandon Tensley i en analys. En svart och asiatisk kvinna signalerar att tiderna förändras – och det är inget att avfärda.

Men hennes makt kommer inte bara handla om representation. Om Biden vinner i november får hon verka i ett land med flera avgörande problem: en pandemi som Donald Trump gjort värre, en lågkonjunktur värre än under den stora depressionen och systematisk rasism inom polisen, skriver han.

”Vilket betyder att Harris, också, förmodligen får mycket ansvar i Vita huset.”

Biden har, genom att välja Harris, skrivit in svarta kvinnor i USA:s historia, skriver NBC News Jonathan Allen i en analys. De svarta kvinnorna har varit partiets ryggrad, ändå har de inte synts.

Men samtidigt handlar allt om att vinna: ”Han behöver deras röster – deras aktivism – i vågmästarstater”, skriver Allen.

BBC:s Anthony Zurcher listar styrkor och svagheter. En av styrkorna är mångfald då hon blir både första svarta kvinnan och första asiaten att kandidera till posten. Till svagheterna nämner Zurcher bland annat att hon, åtminstone under tiden hon var inriktad på presidentposten, vände kappan efter vinden.

6 tim
Läs mer om Amerikanska valet 2020
Utrikesminister Ann Linde (S). Anders Wiklund/TT / TT NYHETSBYRÅN
Valet i Belarus

Linde: ”Vi kräver att man släpper de som fängslats”

Belarus presidentval var varken ”fritt eller rättvist”, menar EU och de nordiska utrikesministrarna som varnar för att åtgärder kommer att vidtas. Enligt utrikesminister Ann Linde (S) handlar det om riktade sanktioner såvida de som fängslats inte släpps, rapporterar Ekot.

– Det gäller mot dem som bär ansvaret för våldet mot demonstranterna, för valfusket och som har varit involverade i att valprocessen och valet inte har blivit fritt och rättvist, säger Linde.

Samtidigt meddelar utrikesministern att ett extrainsatt EU-utrikesmöte om Belarus är planerat på fredag.

3 tim
undefined

Tichanovskaja i ny video: Jag var orolig för mina barn

Oron för sina barns säkerhet fick oppositionsledaren i Belarus, Svetlana Tichanovskaja, att fly landet för Litauen. Det säger hon i en ny video som publicerats på hennes privata Youtube-konto, enligt BBC.

Tidigare på tisdagen publicerades en video där Tichanovskaja, enligt uppgift efter påtryckningar från Aleksandr Lukasjenkos regim, bad sina anhängare att godta resultatet i valet – som kraftigt har ifrågasatts av omvärlden och observatörer.

I den nya videon säger hon att beslutet att lämna landet var hennes eget.

– Många kommer att förstå mig, många kommer att fördöma mig, många kommer att hata mig. Gud förbjude att någon av er ställs inför samma val som jag.

Igår 15:40
Gustaf Göthberg när han var  i Minsk och bild från demonstrationerna.  Privat/TT
undefined

Svensk politiker greps i Minsk – filmade vallokal

Göteborgspolitikern Gustaf Göthberg (M) greps när han filmade utanför en vallokal i Belarus under söndagen, rapporterar SVT.

– Jag ägnade mig åt "störande av allmän ordning" påstod polismannen, säger Göthberg, som släpptes några timmar senare.

Han hade rest till Belarus för att stötta vänner som är en del av oppositionen i landet. Nu är Göthberg tillbaka i Sverige men oroas över våldsamheterna i Belarus som han tror kommer att bli blodiga om inte EU markerar.

Han skriver på Twitter att han själv sett hur en polisbil medvetet körde på en kvinna under demonstrationerna mot regimen efter presidentvalet.

Igår 19:36
Läs mer om Valet i Belarus
Magdalena Andersson (S). Henrik Montgomery/TT / TT NYHETSBYRÅN
De svenska krispaketen

Regeringen öppnar för lagändring av coronastöd

Finansminister Magdalena Andersson (S) öppnar för en lagändring som ska möjliggöra insyn i vilka företag som får det statliga stödet som betalas ut under coronakrisen, skriver SVT Nyheter.

I dag råder hård sekretess för att skydda företag från att uppgifter som skulle kunna skada dem ska komma ut. Men om stödet förlängs eller om det behövs liknande stöd i framtiden kommer frågan att ses över, menar hon.

– Jag kan förstå om man tycker att det verkar konstigt att inte till exempel journalister ska kunna granska företag som har fått det här stödet.

Notan för stödpaketen till företag väntas landa på 188 miljarder kronor. Störst del, 95 miljarder kronor, väntas gå till stödet för korttidsarbete.

1 tim
Svensk Handels näringspolitiske chef Mats Hedenström.  Pressbild/Svensk Handel
undefined

Svensk Handel vill se längre hyresstöd för modebutiker

De tillfälliga hyres- och omställningsstöd som regeringen har beslutat om är bra åtgärder, men de behöver förlängas och riktas mot de företag som behöver dem mest. Det anser Svensk Handel.

Enligt branschorganisationens näringspolitiske chef Mats Hedenström har coronakrisen visat vikten av likvärdiga spelregler för svenska handlare och deras utländska konkurrenter.

– Med några av Europas högsta hyror och arbetskraftskostnader blir det tufft att överleva och då är den av regeringen föreslagna sko- och klädskatten det sista vi behöver, säger han i ett pressmeddelande, i samband med morgonens Stilindex.

5 tim
Kockar som förbereder mat.  Lisa Arfwidson/SvD/TT / TT NYHETSBYRÅN
undefined

Småföretagarna: Sänk arbetsgivaravgiften igen

För små företag har utformningen av regeringens coronastöd varit som att luta sig mot ett duschdraperi. Det skriver Mattias Andersson från Småföretagarnas Riksförbund på SvD Debatt.

Det som gett bäst effekt för småföretagarna är de sänkta arbetsgivaravgifterna som avslutades sista juni, menar han.

”När regeringens semesterlunk snart övergår till budgetförhandlingar föreslår därför Småföretagarnas Riksförbund att en förlängning av sänkt arbetsgivaravgift resten av året omedelbart aviseras”, skriver Mattias Andersson.

Igår 21:01
Läs mer om De svenska krispaketen
Rysslands hälsominister Mikhail Murashko. Alexander Astafyev / TT NYHETSBYRÅN
Jakten på ett coronavaccin

Ryssland kallar vaccinkritik för grundlös och osäker

Ryssland dementerar att deras coronavaccin skulle vara osäkert. Det skriver Reuters och hänvisar till nyhetsbyrån Interfax.

På onsdagsmorgonen gick landets hälsominister Michail Murasjko ut och sa att sådana uttalande var osäkra och grundlösa och drivna av tävlingsinriktning.

Flera västerländska experter har uttryckt oro över hur snabbt Ryssland har fått fram ett vaccin och att de kan ha tagit genvägar i sin framställan av vaccinet.

2 tim
Vladimir Putin. Alexei Druzhinin / TT NYHETSBYRÅN
undefined

Västs experter skeptiska: Hänsynslöst och dåraktigt

Att Ryssland hävdar att de tagit fram världens första coronavaccin, och låter testningen gå in i fas tre, får forskare över hela världen att höja på ögonbrynen. Västerländska forskare oroas över hur snabbt det gått för Ryssland att utveckla sitt vaccin och antyder att de ryska forskarna tar genvägar, skriver AFP.

– Det ryska vaccin-spelet är hänsynslöst och dåraktigt, oavsett om ”det fungerar eller inte”, säger Francois Balloux, biolog vid University College Londons genetikinstitut, till NBC News.

Tysklands hälsominister Jens Spahn säger att det inte handlar om att vara först, utan att vaccinet ska vara effektivt, testat och säkert.

Enligt WHO, som har nära kontakt med ryska hälsomyndigheter”, är det alldeles för tidigt för att ge vaccinet WHO:s godkännande.

3 tim
Illustrationsbild. Jessica Gow/TT / TT NYHETSBYRÅN
undefined

Norsk läkare: Viruset kan finnas även efter vaccin

Preben Aavitsland, överläkare på norska folkhälsomyndigheten FHI, varnar för att det nya coronaviruset kan fortsätta att finnas även efter att ett vaccin har tagits fram. Det rapporterar Dagbladet.

Bland annat råder det frågetecken för hur länge ett vaccin skyddar och hur många som kommer att vaccinera sig runtom i världen. Samtidigt menar Aavitsland att ”allt hjälper” i försöken att minimera virusets påverkan.

Aavitsland pekar på svininfluensan, som efter sitt utbrott 2009–2010 blivit en av de vanligaste säsongsinfluensorna i landet, och menar att något liknande kan hända med coronaviruset.

Vissa delar av befolkningen, som gamla och svårt sjuka, löper då fortsatt stor risk att dö av viruset.

4 tim
Läs mer om Jakten på ett coronavaccin
Chalmers tekniska högskola/Illustrationsbild TT
Coronavirusets spridning – Sverige

Inspark på flera håll i landet trots coronapandemin

Många av studentkårerna på universitet och högskolor kommer att genomföra insparkar, eller så kallad nollning, trots coronapandemin. Det rapporterar TT, som varit i kontakt med ett dussintal studentkårer.

Fyra av dem har valt att ställa in. Bland de övriga planerar man att genomföra insparkarna, men på ett smittsäkert sätt.

– Syftet med mottagningen är att alla nyantagna ska skaffa sin första vän och känna sig hemma på Chalmers, säger David Welander, ordförande för Chalmers studentkår.

Liknande arrangemang planeras även i bland annat Uppsala och Luleå.

2 tim
Illustrationsbild. Hasse Holmberg / TT / TT NYHETSBYRÅN
undefined

Varning för ökad trängsel i kollektivtrafiken

Trängseln i kollektivtrafiken tros öka nästa vecka och trots att bolagen förstärker, kan de inte garantera att det kan bli trängsel. Det skriver TT.

Storstockholms Lokaltrafik, SL, har än så länge inte fått in några rapporter om någon större trängsel och jämfört med i fjol har resandet minskat med ungefär 40 procent de senaste veckorna.

Västtrafik, som sett en minskning med cirka 35 procent tror också att det kommer att bli ökad trängsel nästa vecka.

– Varje år de första veckorna när skolorna startar och jobben drar i gång brukar det alltid uppstå lite trängsel, säger Mette Ramquist, presschef på Västtrafik.

5 tim
Resenärer kliver ombord på tåg. Helena Landstedt/TT / TT NYHETSBYRÅN
undefined

Trafikverket: Tågen mer i tid under pandemin än innan

Sveriges tågtrafik är punktligare än på länge, skriver TT. Under juli månad kom 95 procent av tågen i tid eller inom fem minuters marginal från utsatt tid, vilket är en förbättring jämfört med första halvåret då 93,8 procent av tågen kom i tid.

Coronapandemin tros vara en betydande faktor till förändringen då trafikvolymerna minskat mellan 10 och 20 procent.

– Det är lite mer luft i systemet och då är det mindre känsligt för störningar, säger generaldirektör Lena Erixon.

5 tim
Läs mer om Coronavirusets spridning – Sverige

Välj organisation

Få nyheter från den organisation du väljer
Tomas Oneborg/SvD/TT / TT NYHETSBYRÅN
Den globala konjunkturen

Storbritannien i recession – värsta BNP-raset på 40 år

Storbritanniens ekonomi krympte med en femtedel under årets coronadrabbade andra kvartal, jämfört med det föregående. Det visar preliminära siffror från önationens statistikmyndighet. Det är andra kvartalet av tillbakagång och innebär att ekonomin nu officiellt gått in i recession, för första gången på elva år, rapporterar BBC.

BNP-raset är det största sedan man 1955 började mäta utvecklingen, enligt Trading Economics.

Jämfört med fjolårets motsvarande period hade BNP minskat med 22 procent. Utfallet var i linje med analytikernas förväntan enligt Trading Economics konsensusprognos.

Lägre konsumtion svarar för 70 procent av raset, enligt statistikmyndigheten.

3 tim
Alberto Pezzali / TT NYHETSBYRÅN
undefined

Jobbkris i Storbritannien – största sedan finanskrisen

Sysselsättningen i Storbritannien föll med nästan en kvarts miljon under coronakvartalet, från nivåerna i början av året. Det är det högsta raset sedan finanskrisen, rapporterar BBC och CNBC.

Arbetslösheten låg på 3,9 procent under andra kvartalet.

Siffrorna är samtidigt förrädiskt milda, skriver CNBC, och syftar till att Storbritanniens stödåtgärder än så länge har skyddat arbetstagare från den verkliga smällen mot arbetskraften. En smäll som ekonomer oroar sig kommer kännas hårdare när stödet ändras i oktober, skriver BBC.

2,7 miljoner personer ansökte om a-kassa under juli, en ökning med 117 procent från i mars, visar färska siffror från Storbritanniens statistikmyndighet.

Igår 08:06
Läs mer om Den globala konjunkturen