Lars Pehrson/SvD/TT / TT NYHETSBYRÅN
Äganderätten i skogen

”Kräv också mänsklig hållbarhet i skogen”

Förslaget att göra skogsnäringen medansvarig för finansieringen av naturreservat påminner om löntagarfonder i socialistisk anda. Men det finns fler absurditeter i historien, skriver Edvard Hollerz i ett inlägg i Gotlands Allehanda.

ESO-rapporten har mött kritik från många håll. Edvard Hollerz anför i sitt inlägg att rapporten är en brandfackla i en redan infekterad debatt mellan markägare och miljörörelse. Han skriver:

”Ett generellt problem är att satsningar på att nå miljömålen främst tar hänsyn till ekologisk – men inte mänsklig – hållbarhet. ESO-rapportens förslag om att införa ett löntagarfondsliknande system för skogsbruket skulle slå undan benen för många lantbrukare i allmänhet och skogsägare i synnerhet. Och då skogen för många svenska lantbrukare är en reserv för pensionen eller svårare dagar riskeras mänskliga tragedier om förslaget genomförs. Det är inte hållbart.”

Toppnyheter

Välj organisation

Få nyheter från den organisation du väljer