Göran Färm. Tobias Lundgren / TT / TT NYHETSBYRÅN
Kompetenskrisen

”Kompetensbristen hotar välfärden”

Kommunerna kommer inte att kunna rekrytera den personal som behövs de kommande åren. Istället måste de satsa på kompetensutveckling, fler arbetade timmar och att snabbare få nyanlända i arbete. ”Endast så kan de leverera de välfärdstjänster som medborgarna efterfrågar och har rätt till”, skriver tre debattörer från Kommuninvest i Dagens Samhälle.

”Att bygga skolor, äldreboenden eller sjukhus, utan att veta att det finns personal att fylla verksamheten med är ett vågspel som förnuftiga kommun- och regionledningar knappast vill ge sig på”, menar debattörerna.

De argumenterar för att politiken behöver kraftsamla och fokusera, gärna genom breda överenskommelser mellan stat, kommuner, regioner och arbetsmarknadens parter så att kompetensförsörjningen blir långsiktigt hållbar.

Toppnyheter

Välj organisation

Få nyheter från den organisation du väljer