Corona - tips och råd

Kommuner stöttar näringslivet – se listan med alla åtgärder

Kommuner mobiliserar för att stötta det lokala näringslivet. Minst 200 har vidtagit någon form av åtgärd. Och fler kommuner kommer till, timme för timme. Kreativiteten flödar.

Österåker erbjuder jobb i kommunens kök för permitterad personal inom restaurangbranschen. Lidingö stad lånar ut sina bilar till handlare så att de kan genomföra hemleveranser. Laholms kommun ger sina medarbetare en tidig julklapp i form av ett presentkort att spendera i kommunens butiker.

På andra håll är kommunala parkeringar gratis, uteserveringar tillåts öppna med en gång med kostnadsfritt tillstånd, samtidigt som butiker får möjlighet att sälja sina produkter utomhus.

Robertsfors, Tibro, Sala, Östersund, Norrtälje, Skinnskatteberg, Svedala, Laxå, Strängnäs, Hudiksvall och Sollefteå är ytterligare axplock från listan med kommuner som bidrar med stöd, som Svenskt Näringsliv har sammanställt.

–Kommunernas förståelse för krisens allvar och engagemang för det lokala näringslivet kan för en del företag utgöra skillnaden mellan överlevnad och konkurs, säger projektledare Daniel Andersson.

Här är listan med kommunernas egna stödåtgärder:

Stärka likviditeten

 • För evenemang som kommunen skjuter på framtiden på grund av pandemin förskottsbetalas redan bokade krögare, föreläsare och så vidare.
 • Uppskov av tomträttsavgälder och arrenden. 

Minska företagens intäktsbortfall

 • Restaurangägare ges möjlighet att utöka sittplatserna i anslutning till uteservering.
 • Planerat underhåll av offentliga lokaler tidigareläggs.
 • Bygglovsavgifter för privatpersoner slopas, för att påskynda efterfrågan i byggbranschen.
 • Butiksverksamheter ges möjlighet att flytta ut bord och varor på gatorna för att visa upp sig.
 • Friskvårdstimmen kan växlas till ett friskvårdsbidrag, så att kommunanställda kan köpa presentkort eller aktiviteter.
 • Anställda får årets julklapp i form av ett presentkort för att handla lokalt, med kort förfallodatum.
 • Elever på stängda skolor får möjlighet att hämta lunch på restauranger som ingår överenskommelse med kommunen.
 • Mat till kommunens äldreomsorg köps in och levereras från lokala restauranger om kommunens kök får kapacitetsbrist. 

Minska företagens kostnader

 • Avgiftsbefrielse för uteserveringar och torghandel för säsongen 2020.
 • Kommunen erbjuder avgiftsfria avbokningar vid kommunens anläggningar.
 • Kommunala bostadsbolag efterskänker två månadshyror till företagare som är hårt drabbade.
 • Kommunen avstår från hyreshöjningar i kommersiella fastigheter.
 • Kommuner rekryterar restaurangpersonal till kommunala kök,  så att restauranger kan bevilja omedelbar tjänstledighet och slippa hela lönekostnaden. Kan även gälla andra branscher.
 • Ingen fakturering görs av medlemsavgift till gemensamma destinationsbolag med näringslivet. Kommunen täcker upp det gemensamma bolagets inkomstbortfall.
 • Samverkansforum inrättas mellan kommun, handel, besöksnäring och fastighetsägare för att söka gemensamma lösningar kring hyreskostnader.
 • Skyndsamt minska hämtningsintervallen för avfall efter inkommen förfrågan. Stärkt information och rådgivning (eller rådgivning under tid)
 • Tillsynsenheterna fokuserar på rådgivning till företag som behöver ställa om verksamheten med anledning av läget.
 • Kommunen utökar lotsfunktionen med stöd också i frågeställningar som rör de stödpaket som presenterats från stat och kommun.
 • Hög tillgänglighet på telefon/mail/facebook/nyhetsbrev.
 • På hemsidan samlas information som är aktuell och pedagogisk.

Annat

 • När leverantörer inte kan leverera på grund av corona förs i första hand en dialog med leverantören om en väg framåt, istället för att vidta viten.
 • Samarbete med lokala livsmedelshandlare för att äldre ska kunna få dagligvaror hemkörda så att de kan fortsatt undvika sociala sammanhang.
 • I kommande upphandlingar prövas behovet av årsomsättnings- och ratingkrav, då många leverantörer kommer ha svårigheter att nå dem under den kommande tiden.
 • Budskap till medborgarna: stötta och främja näringslivet, fortsätt handla.

Toppnyheter

Välj organisation

Få nyheter från den organisation du väljer