Utredaren Mats Rundström och arbetsmarknadsminister Eva Nordmark (S). Lars Schröder/TT / TT NYHETSBYRÅN
Debatten om osund konkurrens

Kommuner får konkurrera med privata aktörer – "Inte lämpligt"

Kommunerna kan vara med och konkurrera med privata aktörer i utförandet av arbetsmarknadspolitiska insatser. Det konstaterar en statlig utredning, skriver TT. Men kritikerna varnar för att det inte kommer att innebära konkurrens på lika villkor.

Bakgrunden till utredningen är reformeringen av Arbetsförmedlingen, där utförandet ska läggas ut på privata aktörer. Frågan har varit vilken roll kommunerna kan spela i detta och vad som händer i delar av landet där det inte finns privata aktörer.

Utredaren Mats Rundström konstaterar att det är med gällande lagstiftning är tillåtet för kommunerna att vara utförare av arbetsmarknadspolitiska insatser.

– Det är tillåtet för kommunerna att vara leverantörer av arbetsmarknadspolitiska insatser enligt LOV och LOU, säger han på en presskonferens.

Minister välkomnar

Lagen om valfrihetssystem (LOV) och lagen om offentlig upphandling (LOU) är några av de aktuella lagarna i sammanhanget.

Utredningens slutsatser innebär att kommunerna kan vara med i konkurrens med fristående aktörer. Arbetsförmedlingen kan också, enligt utredaren, upphandla direkt av en kommun utan att det finns privata aktörer.

– Det är oerhört viktigt att vi har en arbetsmarknadspolitik som fungerar i hela landet. Den här utredningen är en del i att säkerställa detta, säger arbetsmarknadsminister Eva Nordmark (S).

Kritik från arbetsgivarsidan

Alla är inte lika välkomnande till utredningens förslag att utöka kommunernas möjlighet att verka som förmedlare av arbetsmarknadspolitiska insatser.

– Kommuner bör inte bli aktuella som utförare. Risken för sammanblandning av roller och pengar är för stor. Kommunerna kommer ändå ha en viktig roll som kontaktpunkter för de privata aktörerna i deras förmedlingsarbete. Det är den rollen de ska ha, säger Carina Lindfelt på Svenkst Näringsliv till Arbetsmarknadsnytt.

Hon menar att det finns en betydande risk för bristande konkurrensneutralitet mellan företag och kommuner om kommuner släpps in som leverantörer i ett valfrihetssystem för arbetsförmedling. Det är också något som utredningen tar upp.

– De åtgärder som utredningen föreslår för att upprätthålla konkurrens på lika villkor räcker inte för att uppnå en neutral och rättvis spelplan, säger Carina Lindfelt och avslutar:

– Att det går att göra något är inte detsamma som att det är lämpligt.

Toppnyheter

Välj organisation

Få nyheter från den organisation du väljer