Mostphotos
Tjänstemän som aktivister

”Kommunala tjänstemän har en omfattande makt”

Tehuset och Saras Hus, som är ett boende för personer med dokumenterat skyddsbehov, är bara två exempel på verksamheter som utan saklig grund utsätts för tjänstemannaaktivism, skriver samhällsdebattören Johan Westerholm, på Ledarsidorna.se.

Företagen drivs av Kristdemokraternas EU-kandidat Soheila Fors, som bland annat har skrivit boken ”Såld” där avsikten har varit att sprida kunskap om hederskultur, gruppkultur och könsförtryck. Inför kvinnodagen 2019 delade föreningen Khatoon ut boken till socialtjänster i Mellansverige genom central distribution. Något som måste diarieföras.

Men istället kom boken i retur från Karlstads kommun, med ett meddelande från en chef inom kommunen: “Hej och tack! Då vi tycker att Soheila Fors FB-sida sprider eller i vart fall inte tar bort inlägg/kommentarer som sprider islamofobi har vi inget intresse av denna bok”.

Handlandet är problematiskt av flera skäl, menar Johan Westerholm.

”Genom att använda pronomenet “vi” hänvisar Gómez Jansson till ett kollektivt beslut på Karlstad kommun eller inom Karlstad kommuns socialtjänst som omfattas av myndighetsutövningen”.

Dessutom ifrågasätter han hanterandet av sekretessen i frågan och menar att kommunen ägnar sig åt ryktesspridning. Flera av kommunernas chefer har dessutom omfattande tvångsmedel till sitt förfogande, betonar han.

Toppnyheter

Välj organisation

Få nyheter från den organisation du väljer