Illustrationsbilder. TT.
Klimathotet

Klimatförändringar hindrar arbetet mot fattigdomen

FN-målet om att utrota den extrema fattigdomen i världen det närmaste decenniet ser inte ut att kunna nås – mestadels på grund av klimatförändringarna och ökade sociala klyftor, enligt en FN-rapport som The Washington Post skriver om.

Inte heller målet att utrota hungern i världen verkar kunna nås. Tvärtom ökade antalet undernärda från 784 miljoner år 2015 till 821 miljoner 2017.

Bland de övriga målen som FN tagit fram inför år 2030 märks framsteg. Bland annat har barnadödligheten minskat och tillgången till elektricitet ökat.

Toppnyheter

Välj organisation

Få nyheter från den organisation du väljer