Pär Holmgren (MP), Malin Björk (V), Karin Karlsbro (L), Jytte Guteland (S), Jessica Polfjärd (M), Fredrick Federley (C).  TT
Klimatomställningen

Klimatarbetet viktigast – men på sex olika sätt

Samtliga svenska EU-parlamentariker som sitter i miljöutskottet tycker att klimatarbetet är viktigast men de fokuserar på helt olika frågor i sitt arbete i parlamentet, visar en enkät som Ekot gjort.

Fredrick Federley (C) prioriterar handeln med utsläppsrätter och poängterar att den behöver omfatta även sjöfarten och flyget fullt ut.

För Moderaternas Jessica Polfjärd är självbestämmande över den svenska skogen viktigast medan Jytte Guteland (S) prioriterar att driva på för den långsiktiga strategin för klimatet.

Toppnyheter

Välj organisation

Få nyheter från den organisation du väljer