Henrik Montgomery/TT / TT NYHETSBYRÅN
Fallet Gui Minhai

Kina-expert: Så försöker Kina försvaga den svenska demokratin

Det är många i Sverige som har missbedömt stormakten Kinas intentioner och trott att kommunistpartiet skulle utvecklas i liberal riktning. ”Nu är ju Xi Jinping helt öppen med att det här gäller inte”. Det säger Ola Wong, Kinakännare och redaktör för tidskriften Kvartal, i en intervju med fPlus. Han menar att det är dags för Sverige att bestämma sig för vad man vill få ut av utbytet med Kina när det gäller politik, näringsliv och forskning.

Hur ser du på Kinas utveckling de senaste åren?

– Det har varit en utveckling som har pekat ganska rakt åt ett håll sedan Xi Jinping tog över. Det är en totalitär utveckling där Kinas ambitioner vuxit och viljan att visa upp styrkan har använts som ett maktmedel. Parallellt med detta ser vi fantastiska kinesiska företag med imponerade teknik som växer fram.

Hur ser Kinas intresse för Sverige ut?

– Sverige är intressant för Kina eftersom det är ett land som är väldigt öppet för frihandel för kinesiska invånare. Samtidigt har Sverige en hög svansföring när det gäller mänskliga rättigheter och har hamnat på Pekings radar på grund av Gui Minhai. Här har Kina försökt se hur mycket man kan pressa ned Sverige och forma diskussionen i Sverige.

Wong pekar på påtryckningarna som sker på grundläggande funktioner i demokratin.

– I en demokrati har folket agens över diskussionen och det finns en yttrande- och pressfrihet. Det här försöker Kina påverka på olika sätt, med turistbojkott och annat. Det här har vi inte sett från någon annan stat i modern tid, i alla fall inte under fredstid i Sverige.

Hur har Sveriges inställning till Kina varit under de senaste åren och hur har den förändrats?

– Folkopinionen och stora delar av näringslivet har gått från att inte bry sig, eller stoppa huvudet i sanden och en tro på att ”snart blir de som vi”, till rädsla och någon form av panik.

– Det finns en nervositet som är påtaglig idag, säger Wong och beskriver hur ämnen liksom ”försvinner från debatten”.

Det händer att organisatörer som ordnar samtal i dessa frågor tvekar i det sista och undrar vad de har gett sig in på, menar han.

Det här har vi inte sett från någon annan stat i modern tid, i alla fall inte under fredstid i Sverige

Det är många som har missbedömt stormaktens intentioner, eller åtminstone haft förhoppningen om att utvecklingen skulle ha blivit ljusare. Wong menar att en del av näringslivet länge predikade att kommunistpartiet skulle utvecklas i liberal riktning.

– Nu är ju XI Jinping helt öppen med att det här gäller inte.

Men var det verkligen bara näringslivet som inte såg den här förändringen komma? Det var inte så många år sedan som Jan Björklund pratade om att införa mandarin i svenska skolor och många andra politiker såg få begränsningar när det gällde potentialen med ett ambitiösare kinesiskt-svenskt utbyte.

– Det är inget fel att lära sig kinesiska, tvärtom rätt att satsa på det, men på Sveriges villkor, förklarar Wong.

Problemet i stort, menar han, är att ”politiken jamsade med”.

– Man har inte lyssnat på vad kommunistpartiet faktiskt säger utan ägnat sig åt önsketänkande.

– Det är lite som med klimatfrågan. Den kinesiska utmaningen hanterar man genom att fortsätta några dagar till på samma sätt, problemet verkar alltid finnas på en horisont vilket gör det enklare att fortsätta som man tidigare gjort.

Vad man inte förstår är att det är ett psykologiskt spel som pågår

Vilken regering bär mest ansvar för den här svenska ”naiviteten”?

– Socialdemokrater och allianspolitiker är väldigt lika i det avseende, man har inte haft så mycket en egen strategi utan följer det som EU gör och så tar man puckarna lite vartefter de kommer.

– Ulf Kristersson däremot är intresserad av Kina och har ett starkt engagemang för landet och är den som verkar ha tänkt mest på landet och också är mest tydlig.

Wong beskriver det som att det från svensk sida finns en dominerande tanke: hur kan vi ge dem kritik utan att göra dem arga?

– I Sverige vill man stå för det man tycker, men man vill inte att Kina ska bli arg. Vad man inte förstår är att det är ett psykologiskt spel som pågår. Man kan agera våldsamt mot små saker och låter samtidigt stora provokationer passera, till synes, obemärkt förbi. Det här gör att man internaliserar en självcensur hos mottagarna.

– Att Sverige inte bestämt sig för vad vi vill få ut av relationen med Kina gör att det mest blir ett ”evigt improviserande av situationer”, säger Wong. Samtidigt tycker han att Sverige faktiskt kritiserar Kina på många sätt mer än vad andra länder gör.

Wong påpekar att de som oroar sig över att kritik ska leda till en minskad handel bör veta att de länder som Kina handlar mest med i Europa också är de som är mest kritiska mot dem: Tyskland, Storbritannien och Sverige. 

– Att vara mindre kritisk och anpassa sig är inte en lösning. Ingen respekterar en dörrmatta, sådana är till för att trampa på, fortsätter han.

Australien är exempel på detta, menar Wong. Ett land som är helt beroende av Kina ekonomiskt, men ändå måste värna sin suveränitet. Där har lagar instiftats med syfte att just göra detta samtidigt så är man öppen för handel.

– Det finns en annan aspekt som handlar om att Sverige i mångt och mycket står i förgrunden för klimatkampen. Men när Sverige köper stål av Kina som inte är tillverkat med miljöhänsyn kan man fråga sig om man ska belöna subventionering av det mest klimatovänliga som finns.

Kinas ambitioner som finns samlade i strategidokumentet ”Made in China 2025” och går ut på att stormakten skulle ”komma ikapp” och bli världsledande på en rad områden, inte minst ta täten i det stora teknikkriget, är dessutom på väg att bli passé understryker Wong.

– Det programmet pratas det inte lika mycket om i Kina längre, fokus nu är mer på ”China Standard 2035” och handlar om att kineserna är aktiva med att sätta agendan när det kommer till standardiseringar i världen, säger Wong.

– I forum som rör 5G och standardiseringsorgan som ISO är de mycket aktiva. De stora framtida tillväxtområdena AI, tingens internet och molnet saknar ofta standards och där ser partiet en möjlighet att ta ledning. Där behöver EU vara med och se till att svenska företag inte blir utestängda från stora marknader.

Sidenvägsprojektet, också känt som Belt and Road Initiative, är ett politiskt och industriellt projekt initierat av kinesiska staten som nu söker samarbeten runt om i världen. Varför handlar det mest om tåg och tunnlar?

– För att det lanserades som ett svar på vad man ska göra med sin överproduktion. Kina byggde städer ett tag som om det inte fanns någon morgondag. Sedan ville man inte sätta de statliga företagen i konkurs och försöker istället utexpandera marknaden och upprepa samma modell utomlands. Det motiverade sidenvägen och förklarar också betoningen på tung, framförallt kolbaserad, infrastruktur.

Wong menar att man därmed exporterar ”den mest klimatgalna utvecklingsmodellen som finns i världen”.

– Samtidigt ska man komma ihåg att kinesisk infrastruktur möter ett behov som finns och bekämpar även fattigdom på sina håll, inflikar Wong.

Kinas framväxt som en ledande vetenskapsnation kommer säkert leda fram till att ny och viktig teknik och vetenskap utvecklas

Hur kan Sverige agera i det läge som är nu?

– Det viktigaste är att stötta EU i att skapa en enhetlig politik som tar till vara unionens intresse, man bör föra så lite som möjligt på nationsnivå när det gäller handel. USA, Kina och Ryssland är väldigt bra på att skaffa sig ett övertag genom bilaterala samarbeten.

När det gäller forskningsutbyten och samarbeten måste Sverige vara något försiktigare, anser han.

– Svenska universitet är enormt pigga på att samarbeta men det finns en stor risk att man viker ned sig i den akademiska friheten och överför teknik och forskning utan att få så mycket tillbaka.

Det är en dyster bild av Kina som tecknas nu. Mycket fokus ligger på säkerhet och att skydda sig ifrån stormaktens intressen. Finns det några ljuspunkter att ta fasta på?

– Kinas framväxt som en ledande vetenskapsnation kommer säkert leda fram till att ny och viktig teknik och vetenskap utvecklas. Redan idag är de världsledande inom bland annat solenergi, vilket jag tycker att man gärna hade kunnat få fösa ut i resten av världen med samma energi som kolkraftverken exporteras.

– Kina sänker priser och kommer att ta fram innovationer i mycket som är bra för mänskligheten, säger Ola Wong och fortsätter:

– Men det totalitära är inget annat än en återgång till maoismens idé om att nationen är en organism där alla människor är en cell och den som har en annan vilja är en cancer i samhällskroppen.

När det gäller de mjukare aspekterna och kulturen, vilka misstag kan svenskar göra i diplomatiska sammanhang och näringslivsutbyten?

– Man kan bli överväldigad. Bara det att komma till Peking och sitta vid änden av ett långt bord och vara i situationer där makten och hierarkier ritualiseras har för många skapat en impuls att slänga sig rakt ned på marken, den här underkastelseimpulsen kan man med fördel bekämpa, säger Wong.

– Man ska ju självklart alltid agera med respekt, men då se till sina egna och sin egen nations intresse, det gör kineserna.

Toppnyheter

Inrikesminister Mikael Damberg (S). Claudio Bresciani/TT / TT NYHETSBYRÅN
Den organiserade brottsligheten

Damberg om gängvåldet: Det är en mycket större fråga än migrationen

Nu bemöter inrikesminister Mikael Damberg (S) kritiken mot Stefan Löfven efter söndagens framträdande i Agenda. Till DN säger ministern att han förstår människors frustration över gängvåldet och att ilskan riktas mot det politiska systemet. På frågan om han gör koppling mellan migrationen och ökat gängvåld eller inte svarar han:

– Det är klart att det kan finnas unga människor som kommit till Sverige och som har dragits in i gängkriminalitet. Men frågan är mycket större än så.

Han utvecklar sitt resonemang med att parallella strukturer och narkotikaförsäljning fanns ”i de här bostadsområdena” långt innan migrationsvågen 2015.

1 tim
Stefan Löfven.  Johan Nilsson/TT / TT NYHETSBYRÅN
undefined

Löfven: Naturligt att ilskan riktas mot regeringen

Statsminister Stefan Löfven kopplar ihop den senaste tidens gängvåld med att Socialdemokraterna nu tappar i opinionen.

– Det är naturligt att ilskan och missnöjet riktas mot dem som innehar regeringsmakten, säger han till Aftonbladet.

Han menar att många väljare svarar genom att markera sitt missnöje och då ger Sverigedemokraterna sitt stöd i opinionsmätningar.

För att vända utvecklingen framhåller statsministern att Socialdemokraterna både vill utveckla sin politik för minskade klyftor och ökad jämlikhet samt tydligare lyfta fram partiets vinster i januariavtalet.

3 tim
Henrik Montgomery/TT / TT NYHETSBYRÅN
undefined

”Löfven låter mer som Trump än en svensk statsminister”

Att Stefan Löfven inte ”såg detta komma” är förbluffande, skriver Paulina Neuding, Europaredaktör på tidskriften Quillette, i Dagens Samhälle efter statsministerns uppmärksammade intervjuer i SVT:s Agenda och Dagens Nyheter.

Redan under Löfvens första mandatperiod tilltog bombningarna och han har känt till relevant fakta. Men istället har regeringen förringat utvecklingen och beskyllt meningsmotståndare för att svartmåla landet, anser Neuding.

I Dagens Nyheter menade Löfven att ”[a]lternativet hade varit ett högerkonservativt block beroende av Sverigedemokraterna, och jag vill stå upp för ett demokratiskt öppet samhälle med fria, oberoende medier och fria oberoende domstolar och så vidare.”

Paulina Neuding ifrågasätter uttalandet:
”Stefan Löfven påstår alltså att den svenska oppositionen hotar själva demokratin i landet. Det är sådant man förväntar sig att höra från Donald Trump, inte en svensk statsminister”, skriver hon i Dagens Samhälle.

Idag 11:28
Läs mer om Den organiserade brottsligheten
Donald Trump vid Vita huset i dag. Jacquelyn Martin / TT NYHETSBYRÅN
Anklagelserna mot Trump

Trump om Sondland: ”Han verkar vara en trevlig kille”

President Donald Trump distanserar sig från EU-ambassadör Gordon Sondland, som vittnar i riksrättsutredningen mot honom.

I dagens vittnesmål sa Sondland att det var på Trumps inrådan som det militära biståndet till Ukraina villkorades. Presidenten ska på så sätt ha försökt pressa landet att inleda en utredning mot Bidenfamiljen, enligt Sondland. Detta förnekade presidenten när han mötte reportrar utanför Vita huset under vittnesmålet.

– Jag känner honom inte så bra och har inte pratat med honom så mycket. Det här är inte en man som jag känner väl. Han verkar vara en trevlig kille dock, sa Trump, enligt New York Times-reportern Maggie Haberman.

38 min
Offentligt förhör i riksrättsprocessen. Jacquelyn Martin / TT NYHETSBYRÅN
undefined

Analys: Vittnena orsakade skada på Trumps försvar

De fyra personer som vittnade i riksrättsprocessen mot USA:s president Donald Trump orsakade stor skada på Trumps försvar. Det skriver NBC:s Chris Allen i en analys. Republikanernas förhoppning var att åtminstone tre av vittnesmålen skulle vara fördelaktiga för presidenten, men så blev inte fallet, skriver han. Vittnesmålen pekar istället på att Trumps handlingar var olämpliga.

Ett av dagens vittnen – Gordon Sondland – kan bli avgörande för utredningen, skriver Stephen Collinson på CNN. Presidentens framtid står spel, och om Sondland talar till Trumps nackdel behöver republikanerna tillintetgöra hans trovärdighet, menar han.

Idag 08:16
Alexander Vindman och Jennifer Williams hördes i riksrättsutredningen i går.  Alex Brandon / TT NYHETSBYRÅN
undefined

Vita huset till attack mot nyckelvittnet Vindman

Vita huset gjorde ett ovanligt uttalande på Twitter i samband med att flera nyckelvittnen i går hördes i riksrättsutredningen mot president Donald Trump, skriver CNN. Säkerhetsrådgivaren och överstelöjtnant Alexander Vindman är en av dem som hörde det omtalade Ukrainasamtalet och har vittnat om sin oro över det. Som reaktion twittrade Vita husets officiella konto:

”Tim Morrison, Alexander Vindmans tidigare chef, gav vittnesmål om att han kände oro inför Vindmans omdöme.”

Tweeten beskrivs i medier som en attack mot Vindman – som var Donald Trumps egen Ukrainaexpert.

– Jag kunde inte tro vad jag hörde, sa Vindman om Ukrainasamtalet då han vittnade.

Idag 07:20
Läs mer om Anklagelserna mot Trump

Välj organisation

Få nyheter från den organisation du väljer
Karin Wesslén/TT / TT NYHETSBYRÅN
Det svenska skattetrycket

Regeringen: Förslag om slopad flyttskatt nästa år

Regeringens avsikt är att återkomma till riksdagen under nästa år med ett förslag ett om att ta bort uppskovsräntan vid bostadsförsäljning, det vill säga den så kallade flyttskatten, rapporterar Veckans Affärer.

”Det kommande förslaget bör träda i kraft den 1 juli 2020 och gälla för avyttringar som har skett efter den 30 juni 2020”, meddelar finansdepartementet, enligt tidningen.

Förslaget, som är en del av januariavtalet, kommer inte att gälla retroaktivt vilket betyder att de som redan har uppskov på sin reavinst kommer att fortsätta att betala ränta på dessa. Det är en kostnad som motsvarar en bankränta på 3,25 procent, enligt Villaägarna.

1 tim
Henrik Holmberg / TT / TT NYHETSBYRÅN
undefined

Här är de hetaste skattefrågorna inför 2020

Slopad värnskatt, 3:12 reglerna och informationsplikt hör till de hetaste skattefrågorna inför 2020. Det säger två skatteexperter till Tidningen Balans.

Vad gäller informationsplikten bör den landa i att myndigheterna tänker till och ställer rimliga och hanterbara krav gentemot företagen, anser Mikael Knutsson, skatterådgivare på Grant Thornton.

Vidare menar han att det är positivt att det än så länge inte har aviserats något nytt om 3:12-reglerna då lägre förändringstakt ger ökad förutsebarhet och ökad rättssäkerhet.

– 3:12-reglerna är alltid lika aktuella för våra entreprenörer. Läget just nu är ”no news is good news”. Avsaknad av förändring av 3:12 lyfts ibland fram som ett problem, men jag ser det som positivt att det står still, det gör våra råd mera robusta vilket adderar trygghet till kunderna. Lägre förändringstakt ger ökad förutsebarhet och ökad rättssäkerhet, säger Mikael Knutsson.

Jörgen Graner, skattexpert på KPMG pekar på slopandet av värnskatten nästa år som en het potatis och tror att många kommer fundera på möjligheterna att senarelägga inkomster.

En spaning som båda delar är beskattningen av den digitala ekonomin. En fråga som kommer att bli allt viktigare i takt med att de digitala jättarna får ökad betydelse.

4 nov
Läs mer om Det svenska skattetrycket
Protester i Hongkong.  Ng Han Guan / TT NYHETSBYRÅN
Demokratirörelsen i Hongkong

Brittisk konsulatanställd: Jag torterades av Kina

En tidigare anställd vid det brittiska konsulatet i Hongkong uppger att han frihetsberövades och torterades av Kina. Han anklagades för uppvigling i samband med protesterna i regionen. Det rapporterar BBC.

– Jag bands fast, fick ögonbindel och huva, berättar den 29-åriga Simon Cheng och beskriver hur han utsattes för smärtsamma behandlingar.

Han säger att han misshandlades och tvingades att skriva under erkännanden. Den brittiska regeringen bedömer berättelsen som trovärdig.

Cheng frihetsberövades under 15 dagar när han skulle göra en resa till Fastlandskina i augusti.

Idag 10:34
Ma Zhaoxu, vice utrikesminister. TT.
undefined

Kina: Stoppa lagen eller vänta starka konsekvenser

Kina reagerar kraftfullt mot det lagförslag som antogs av den amerikanska senaten i natt. Kinesiska utrikesdepartementet uppmanar sin amerikanska motpart att ”genast vidta effektiva åtgärder för att det liggande förslaget inte blir lag”, skriver AFP.

”Annars kommer den kinesiska sidan att vidta starka åtgärder för att med besked motverka det och USA kommer att behöva utstå alla konsekvenser”, skriver departementet.

Lagförslaget ska nu vidare till representanthuset, som för bara en månad sedan röstade igenom en annan version av lagen, skriver TT. När kongressens två kamrar är överens om formuleringarna kan förslaget skickas vidare till presidenten.

Idag 07:09
En demonstrant eskorteras ut från campuset av sjukvårdspersonal.  Vincent Yu / TT NYHETSBYRÅN
undefined

Lugnare läge i Hongkong – fåtal kvar på campus

Ett fåtal demonstranter är kvar på det polytekniska universitetet i Hongkong efter att campuset intogs och barrikaderades i helgen. Demonstranterna vill inte komma ut då de inte vill gripas, rapporterar AP.

Samtidigt öppnar skolor åter i Hongkong, efter att ha varit stängda i sex dagar. Det uppges vara myndigheternas försök att återgå till det normala i den protestdrabbade regionen. Mindre protester har uppstått under dagen lokal tid.

Idag 04:34
Läs mer om Demokratirörelsen i Hongkong