Henrik Montgomery/TT / TT NYHETSBYRÅN
Fallet Gui Minhai

Kina-expert: Så försöker Kina försvaga den svenska demokratin

Det är många i Sverige som har missbedömt stormakten Kinas intentioner och trott att kommunistpartiet skulle utvecklas i liberal riktning. ”Nu är ju Xi Jinping helt öppen med att det här gäller inte”. Det säger Ola Wong, Kinakännare och redaktör för tidskriften Kvartal, i en intervju med fPlus. Han menar att det är dags för Sverige att bestämma sig för vad man vill få ut av utbytet med Kina när det gäller politik, näringsliv och forskning.

Hur ser du på Kinas utveckling de senaste åren?

– Det har varit en utveckling som har pekat ganska rakt åt ett håll sedan Xi Jinping tog över. Det är en totalitär utveckling där Kinas ambitioner vuxit och viljan att visa upp styrkan har använts som ett maktmedel. Parallellt med detta ser vi fantastiska kinesiska företag med imponerade teknik som växer fram.

Hur ser Kinas intresse för Sverige ut?

– Sverige är intressant för Kina eftersom det är ett land som är väldigt öppet för frihandel för kinesiska invånare. Samtidigt har Sverige en hög svansföring när det gäller mänskliga rättigheter och har hamnat på Pekings radar på grund av Gui Minhai. Här har Kina försökt se hur mycket man kan pressa ned Sverige och forma diskussionen i Sverige.

Wong pekar på påtryckningarna som sker på grundläggande funktioner i demokratin.

– I en demokrati har folket agens över diskussionen och det finns en yttrande- och pressfrihet. Det här försöker Kina påverka på olika sätt, med turistbojkott och annat. Det här har vi inte sett från någon annan stat i modern tid, i alla fall inte under fredstid i Sverige.

Hur har Sveriges inställning till Kina varit under de senaste åren och hur har den förändrats?

– Folkopinionen och stora delar av näringslivet har gått från att inte bry sig, eller stoppa huvudet i sanden och en tro på att ”snart blir de som vi”, till rädsla och någon form av panik.

– Det finns en nervositet som är påtaglig idag, säger Wong och beskriver hur ämnen liksom ”försvinner från debatten”.

Det händer att organisatörer som ordnar samtal i dessa frågor tvekar i det sista och undrar vad de har gett sig in på, menar han.

Det här har vi inte sett från någon annan stat i modern tid, i alla fall inte under fredstid i Sverige

Det är många som har missbedömt stormaktens intentioner, eller åtminstone haft förhoppningen om att utvecklingen skulle ha blivit ljusare. Wong menar att en del av näringslivet länge predikade att kommunistpartiet skulle utvecklas i liberal riktning.

– Nu är ju XI Jinping helt öppen med att det här gäller inte.

Men var det verkligen bara näringslivet som inte såg den här förändringen komma? Det var inte så många år sedan som Jan Björklund pratade om att införa mandarin i svenska skolor och många andra politiker såg få begränsningar när det gällde potentialen med ett ambitiösare kinesiskt-svenskt utbyte.

– Det är inget fel att lära sig kinesiska, tvärtom rätt att satsa på det, men på Sveriges villkor, förklarar Wong.

Problemet i stort, menar han, är att ”politiken jamsade med”.

– Man har inte lyssnat på vad kommunistpartiet faktiskt säger utan ägnat sig åt önsketänkande.

– Det är lite som med klimatfrågan. Den kinesiska utmaningen hanterar man genom att fortsätta några dagar till på samma sätt, problemet verkar alltid finnas på en horisont vilket gör det enklare att fortsätta som man tidigare gjort.

Vad man inte förstår är att det är ett psykologiskt spel som pågår

Vilken regering bär mest ansvar för den här svenska ”naiviteten”?

– Socialdemokrater och allianspolitiker är väldigt lika i det avseende, man har inte haft så mycket en egen strategi utan följer det som EU gör och så tar man puckarna lite vartefter de kommer.

– Ulf Kristersson däremot är intresserad av Kina och har ett starkt engagemang för landet och är den som verkar ha tänkt mest på landet och också är mest tydlig.

Wong beskriver det som att det från svensk sida finns en dominerande tanke: hur kan vi ge dem kritik utan att göra dem arga?

– I Sverige vill man stå för det man tycker, men man vill inte att Kina ska bli arg. Vad man inte förstår är att det är ett psykologiskt spel som pågår. Man kan agera våldsamt mot små saker och låter samtidigt stora provokationer passera, till synes, obemärkt förbi. Det här gör att man internaliserar en självcensur hos mottagarna.

– Att Sverige inte bestämt sig för vad vi vill få ut av relationen med Kina gör att det mest blir ett ”evigt improviserande av situationer”, säger Wong. Samtidigt tycker han att Sverige faktiskt kritiserar Kina på många sätt mer än vad andra länder gör.

Wong påpekar att de som oroar sig över att kritik ska leda till en minskad handel bör veta att de länder som Kina handlar mest med i Europa också är de som är mest kritiska mot dem: Tyskland, Storbritannien och Sverige. 

– Att vara mindre kritisk och anpassa sig är inte en lösning. Ingen respekterar en dörrmatta, sådana är till för att trampa på, fortsätter han.

Australien är exempel på detta, menar Wong. Ett land som är helt beroende av Kina ekonomiskt, men ändå måste värna sin suveränitet. Där har lagar instiftats med syfte att just göra detta samtidigt så är man öppen för handel.

– Det finns en annan aspekt som handlar om att Sverige i mångt och mycket står i förgrunden för klimatkampen. Men när Sverige köper stål av Kina som inte är tillverkat med miljöhänsyn kan man fråga sig om man ska belöna subventionering av det mest klimatovänliga som finns.

Kinas ambitioner som finns samlade i strategidokumentet ”Made in China 2025” och går ut på att stormakten skulle ”komma ikapp” och bli världsledande på en rad områden, inte minst ta täten i det stora teknikkriget, är dessutom på väg att bli passé understryker Wong.

– Det programmet pratas det inte lika mycket om i Kina längre, fokus nu är mer på ”China Standard 2035” och handlar om att kineserna är aktiva med att sätta agendan när det kommer till standardiseringar i världen, säger Wong.

– I forum som rör 5G och standardiseringsorgan som ISO är de mycket aktiva. De stora framtida tillväxtområdena AI, tingens internet och molnet saknar ofta standards och där ser partiet en möjlighet att ta ledning. Där behöver EU vara med och se till att svenska företag inte blir utestängda från stora marknader.

Sidenvägsprojektet, också känt som Belt and Road Initiative, är ett politiskt och industriellt projekt initierat av kinesiska staten som nu söker samarbeten runt om i världen. Varför handlar det mest om tåg och tunnlar?

– För att det lanserades som ett svar på vad man ska göra med sin överproduktion. Kina byggde städer ett tag som om det inte fanns någon morgondag. Sedan ville man inte sätta de statliga företagen i konkurs och försöker istället utexpandera marknaden och upprepa samma modell utomlands. Det motiverade sidenvägen och förklarar också betoningen på tung, framförallt kolbaserad, infrastruktur.

Wong menar att man därmed exporterar ”den mest klimatgalna utvecklingsmodellen som finns i världen”.

– Samtidigt ska man komma ihåg att kinesisk infrastruktur möter ett behov som finns och bekämpar även fattigdom på sina håll, inflikar Wong.

Kinas framväxt som en ledande vetenskapsnation kommer säkert leda fram till att ny och viktig teknik och vetenskap utvecklas

Hur kan Sverige agera i det läge som är nu?

– Det viktigaste är att stötta EU i att skapa en enhetlig politik som tar till vara unionens intresse, man bör föra så lite som möjligt på nationsnivå när det gäller handel. USA, Kina och Ryssland är väldigt bra på att skaffa sig ett övertag genom bilaterala samarbeten.

När det gäller forskningsutbyten och samarbeten måste Sverige vara något försiktigare, anser han.

– Svenska universitet är enormt pigga på att samarbeta men det finns en stor risk att man viker ned sig i den akademiska friheten och överför teknik och forskning utan att få så mycket tillbaka.

Det är en dyster bild av Kina som tecknas nu. Mycket fokus ligger på säkerhet och att skydda sig ifrån stormaktens intressen. Finns det några ljuspunkter att ta fasta på?

– Kinas framväxt som en ledande vetenskapsnation kommer säkert leda fram till att ny och viktig teknik och vetenskap utvecklas. Redan idag är de världsledande inom bland annat solenergi, vilket jag tycker att man gärna hade kunnat få fösa ut i resten av världen med samma energi som kolkraftverken exporteras.

– Kina sänker priser och kommer att ta fram innovationer i mycket som är bra för mänskligheten, säger Ola Wong och fortsätter:

– Men det totalitära är inget annat än en återgång till maoismens idé om att nationen är en organism där alla människor är en cell och den som har en annan vilja är en cancer i samhällskroppen.

När det gäller de mjukare aspekterna och kulturen, vilka misstag kan svenskar göra i diplomatiska sammanhang och näringslivsutbyten?

– Man kan bli överväldigad. Bara det att komma till Peking och sitta vid änden av ett långt bord och vara i situationer där makten och hierarkier ritualiseras har för många skapat en impuls att slänga sig rakt ned på marken, den här underkastelseimpulsen kan man med fördel bekämpa, säger Wong.

– Man ska ju självklart alltid agera med respekt, men då se till sina egna och sin egen nations intresse, det gör kineserna.

Toppnyheter

Illustrationsbild. Klimatdemonstration i New York. Mark Lennihan / TT NYHETSBYRÅN
Klimatmötet i Madrid

Analys: ”Enorm press på Johnson inför nästa möte”

Det fanns inga förväntningar om några stora genombrott om nya utsläppsmål på klimatmötet i Madrid, men man hoppades att samarbetsvilja och handlingskraft skulle lägga grunden till högre ambitioner vid nästa års möte i Glasgow. I stället gick det inte ens att enas om mindre frågor – även dessa sköts på framtiden, skriver The Guardians Fiona Harvey i en analys. Ambitionen var egentligen att bordet skulle ha rensats så att nästa möte kunde fokusera på utsläppsminskningar.

SVT:s Calle Elfström skriver i en analys att kollapsen var en hårsmån bort. Nu höjs förhoppningarna inför nästa års förhandlingar. ”Men ju mer luft man blåser in i ballongen, desto större risk är det att det slutar med en smäll och att alla går hem ledsna från kalaset”, skriver Elfström.

BBC:s Roger Harrabin skriver att pressen på Boris Johnson blir ”enorm” vid nästa års konferens i Skottland. Miljöexperter har redan varnat för att den brittiske premiärministern kommer ”förnedras” om han försöker ta ledartröjan internationellt samtidigt som det egna landet misslyckas med att möta sina klimatmål.

1 tim
Finlands miljöminister Krista Mikkonen, Carolina Schmidt, John Kerry/Jennifer Morgan, Greenpeace/urfolksrepresentanten Sonia Guajajara/Greta Thunberg/Laurence Tubiana/Antonio Guterres. TT
undefined

Urvattnat men inte total besvikelse – så reagerar nyckelaktörer på mötet

Resultatet av klimatmötet i Madrid blev urvattnat då länderna inte kunde enas om synen på utsläppshandel. Däremot uteblev det totala fiaskot eftersom man kom överens om att klimatlöften ska skärpas löpande i stället för att bara förnyas.

BBC har sammanställt reaktioner från några av det utdragna mötets nyckelaktörer. En av dem som uttrycker besvikelse är FN:s generalsekreterare Antonio Guterres.

– Det internationella samfundet gick miste om en viktig möjlighet att visa höjda ambitioner kring begränsning, omställning och finansiering när det gäller klimatkrisen, säger han i ett uttalande.

Chiles miljöminister och klimatmötets ordförande Carolina Schmidt säger att nya generationer förväntar sig mer. Laurence Tubiana, en av arkitekterna bakom Parisavtalet, anser att tunga aktörer inte levt upp till förväntningarna vid mötet. Hon tillskriver de framgångar som ändå skett till ”en progressiv allians” bestående av små önationer och europeiska, afrikanska och latinamerikanska länder.

Idag 15:53
Klimatmötet i Madrid. NACHO DOCE / TT NYHETSBYRÅN
undefined

Klimatmötet över – enades inte om viktigaste frågan

Klimatmötet i Madrid kommer inte överens i mötets nyckelfråga om framtida utsläppshandel, rapporterar DN och SvD. Det beslutet skjuts i stället fram till nästa års klimatmöte i Glasgow i Skottland.

Nu är slutförhandlingarna i Madrid över efter rekordlång övertid. I styrdokumentet finns bland annat den punkt som EU och Sverige har kämpat hårt för – att ländernas klimatlöften (NDC) ska skärpas löpande i stället för att bara förnyas, skriver TT.

Idag 12:25
Läs mer om Klimatmötet i Madrid
undefined

Klart: Dubbel skattesmäll mot firmabilar

Efter nyår åker många företag på en dubbel skattesmäll och tvingas betala extra tusenlappar för firmabilarna, skriver Byggnadsarbetaren.

fPlus har flera gånger tidigare berättat att det efter årsskiftet införs en ny mätmetod – WLTP – för att beräkna koldioxidutsläpp vilket innebär att skatten höjs med flera tusenlappar för vissa bilmodeller.

Många företagare i byggbranschen väljer att köra diesel- eller bensindrivna firmabilar, eftersom utbudet av el- och hybridbilar är dåligt i skåpbilsklassen. Byggnadsarbetaren har pratat med Thomas Erixon, ägare till Storstockholms Byggservice, som menar att den höjda fordonsskatten drabbar fel personer.

Företag med verksamhet i Stockholm åker dessutom på en dubbel skattesmäll. Vid årsskiftet höjs nämligen trängselskatten kraftigt och börjar tas ut tidigare på mornarna, vilket drabbar hantverkare.

– Det blir en extrakostnad, även till kunden. Vi måste fakturera vidare det här, annars går det inte, säger Thomas Eriksson till Byggnadsarbetaren.

9 dec
Erik Simander/TT / TT NYHETSBYRÅN
undefined

En av fyra småföretagare kämpar med lönsamheten

Var fjärde svenskt mindre bolag dras med så stora lönsamhetsproblem att ägaren inte kan ta ut lön eller att företaget går med förlust, visar en undersökning från Swedbank.

Nu kan en svagare konjunktur slå hårt mot de redan pressade småföretagarna, skriver DI.

– Om man inte har något sparande i bolaget att tala om, då är det illavarslande eftersom det blir svårt att klara en tuffare nedgång, säger Swedbanks företagarexpert Jörgen Kennemar till tidningen.

3 dec
Läs mer om Företagsklimatet i Sverige
Kraftiga vindar vid Öresundsbrons kust. TT
Vintervädret

Hårda vindarna tros avta först under morgondagen

De hårda vindar som drabbat Skåne under söndagen tros kulminera under kvällen och lugna ner sig under måndagen, skriver TT. SMHI har utfärdat en klass 1-varning för hårda vindbyar och flera orter i länet har drabbats av strömavbrott.

Vädret har också ställt till det för tågtrafiken. Öresundsbron har stängts, öppnat och stängts igen under dagen. Sedan 20-tiden är bron öppen, men kan komma att stängas igen med kort varsel under kvällen.

1 tim
Omkullblåst träd i Malmö på söndagen. Johan Nilsson/TT / TT NYHETSBYRÅN
undefined

Tågstopp och strömavbrott efter hårda vindar i Skåne

Blåsten i södra Sverige har ställt till det för tågtrafiken i Skåne under söndagen. Flera orter har drabbats av strömavbrott och de hårda vindbyarna har gjort det svårt att resa över Öresundsbron, rapporterar TT.

Bron har stängts, öppnats och stängts igen. Vid 20-tiden öppnades bron åter, men Trafikverket varnar för att tåg kan ställas in med kort varsel och att det kan ta längre tid att resa än vanligt.

Rååbanan och Ystadsbanan är helt avstängda för trafik, och prognosen är att tågen kommer att stå stilla resten av trafikdygnet.

SMHI har utfärdat klass 1-varningar i Blekinge, Halland, Skåne, Öland och Gotland till följd av de hårda vindbyarna. Under sena kvällen kommer blåsten att lugna ner sig i Skåne och dra vidare österut.

Under kvällen når blåsten, med mycket hårda byar, Öland och under natten når den hårda blåsten Gotland.

SMHI har utfärdat en klass 1-varning för hårda vindbyar under söndagen. Samtliga tåg mellan Hyllie och Ystad/Simrishamn har ställts in för resten av dygnet och i Eslöv och Höör blev nästan 2 000 hushåll strömlösa vid 14-tiden.

– Det kommer att gå upp mot 23-24 sekundmeter nära kusten, säger jourhavande meteorolog Charlotta Eriksson till Sydsvenskan.

Idag 14:41
Arkivbilder. TT
undefined

SMHI: Här blir julafton vit, och här blir den gråmild

Den som vill fira en vit jul bör bege sig till Dalarna, Värmland och norrut. I alla fall om man ska tro SMHI:s 10-dygnsprognos.

– Det ser ut att bli en vit och kall jul i Dalarna, norra Värmland, Jämtland och vidare norrut, säger Charlotta Eriksson, meteorolog på SMHI, till TT.

För övriga landet väntar troligen några plusgrader och grått väder. Senaste gången det var en vit jul i hela Sverige var 2010, skriver nyhetsbyrån.

Idag 09:55
Läs mer om Vintervädret
Tantpatrullen demonstrerar. Arkivbild. Janerik Henriksson/TT / TT NYHETSBYRÅN
De låga pensionerna

Fattigpensionärer kräver ändring i pensionssystemet

2,2 miljoner svenskar lever på pension och av dem räknas drygt 300 000 som fattigpensionärer, skriver SVT Nyheter. 60 procent av de fattiga är kvinnor.

Tantpatrullen och Pensionärer i gula västar är två grupper med fattigpensionärer som tagit strid för att de ska kunna få det bättre. Båda grupperna kräver att pensionssystemet görs om och att alla ska kunna få 16 000 kronor skattefritt.

– Det finns inte en människa som klarar sig på mindre. Hyran och mat ska betalas, säger Dan Glimmerås, en av initivativtagarna till Pensionärer i gula västar.

2 tim
Hasse Holmberg / TT / TT NYHETSBYRÅN
undefined

Här är vinnarna – och förlorarna – på pensionssystemet

Att ett långt arbetsliv borde gynna pensionen kan nog de flesta hålla med om. Men ny statistisk från SPF Seniorerna visar att det kanske inte är så självklart som många hoppats på. Därför vill Seniorerna nu se tydliga förändringar av pensionssystemet, säger förbundsordförande Eva Eriksson till sajten Dina Pengar.

Vid årsskiftet väntas förändringar av grundskyddet, något som kommer att gynna de som beviljats bostadstillägg. Även de som inte arbetat alls och lever på garantipension, väntas gynnas genom en förstärkning av grundskyddet. De som drabbas hårdast är de kvinnliga snittpensionärerna utan bostadstillägg.

– Det är inte fel att förstärka grundskyddet, problemet är att politiken inte gör något för att förstärka den inkomstrelaterade allmänna pensionen, säger Eva Eriksson.

Nu vill Seniorerna se en höjning av pensionsavgiften till minst 18.5 procent.

– Vi har ett allmänt pensionssystem som inte klarar av att ge värdiga och trygga pensioner efter ett långt arbetsliv, säger Eva Eriksson till Dina Pengar.

21 nov
Läs mer om De låga pensionerna
Demonstranter i Hongkong, arkivbild. Mark Schiefelbein / TT NYHETSBYRÅN
Demokratirörelsen i Hongkong

Vardagen helt politiserad i proteströrelsens Hongkong

På familjemiddagar, på sociala medier och på gatorna – bland taxichaufförer, butiksinnehavare och hotellpersonal. Politiken har tagit över alla platser och samtal i Hongkong, skriver New Yorkers Jiayang Fan i ett långt reportage om förändringen som staden genomgått på ett år.

Att öppna munnen tolkas lätt som ett ställningstagande. ”Om jag talade mandarin antog människor att mina sympatier låg hos Peking, om jag talade engelska var jag helt klart en västerländsk liberal fiende till kommuniststyret”, skriver hon och beskriver hur sprickan gör att invånare lagt om sin vardag.

I den polariserade atmosfären är det inte längre självklart att gå till vissa affärer eller restauranger – tycker ägaren som du? Appar och grupper på sociala medier där näringsverksamheter listas som blå eller gula, regeringsvänliga respektive demokratiivrande, förenklar navigeringen samtidigt som klyftan växer.

Läs texten i länken nedan.

2 tim
Arkivbild: Demonstranter ockuperade Hongkongs internationella flygplats under ett antal dagar i augusti 2019.  Vincent Thian / TT NYHETSBYRÅN
undefined

Största tappet på tio år för Hongkongs flygplats

Strax över fem miljoner passagerare passerade Hongkongs internationella flygplats i november, 16,2 procent färre än för ett år sedan. Det är det största passagerartappet på över tio år, heter det i ett pressmeddelande.

Under årets första elva månader hanterade flygplatsen sammanlagt 65,8 miljoner passagerare, en minskning med 3,4 procent jämfört med motsvarande period förra året.

Sedan i juni har Hongkong skakats av stundtals våldsamma protester, där demonstranter bland annat ockuperade flygplatsen under ett antal dagar i augusti. Om detta sägs dock inget i pressmeddelandet från HKIA.

Idag 15:02
Läs mer om Demokratirörelsen i Hongkong

Välj organisation

Få nyheter från den organisation du väljer