Grøtt, Vegard / TT NYHETSBYRÅN
Det svenska skattetrycket

”Kemikalieförbud bättre än dyr och krånglig skatt”

Kemikalieskatten är felkonstruerad och bidrar bara till minskad försäljning för svenska företag, utan att råda bot på de faktiska problemen med skadliga kemikalier, skriver Philip Thunborg från Företagarna, på Di Debatt.

Problemet med den kemikalieskatt som Sverige införde 2017 är att eftersom den endast gäller i Sverige kan konsumenterna fortfarande köpa samma varor via utländska försäljare. Detta slår hårt mot den inhemska marknaden, och HUI Research förutspår redan att höjningen av skatten som genomfördes ifjol kommer innebära 2000 förlorade arbetstillfällen.

Även om regeringen nu väljer att revidera skatten har Företagarna svårt att se hur Sverige ska lyckas beskatta utländska försäljare på samma sätt, skriver Philip Thunborg.

”Först när ett förbud mot de skadliga kemikalierna i vitvaror och elektronik införs på EU-nivå kan vi på allvar eliminera oönskade kemikalier i våra hem utan att vi samtidigt riskerar jobb och tillväxt på hemmaplan”, avslutar Philip Thunborg.

Toppnyheter

Välj organisation

Få nyheter från den organisation du väljer