AI-utvecklingen

Kan Stefan Löfven ersättas av en robot?

En fjärdedel av européerna kan tänka sig att låta Artificiell Intelligens styra deras länder, visar en undersökning. Och redan i dag har robotarna Alice och Sam gjort anspråk på tunga politiska poster. Men vad skulle det innebära om robotarna ”tog över” politikernas jobb? fPlus intervjuar journalisten Waldemar Ingdahl om så kallade ”AI-politiker”.

Enligt en spansk opinionsundersökning från i våras kan 25 procent av européerna tänka sig att ersätta politikerna med robotar som beslutsfattare. Waldemar Ingdahl, journalist inom politik och innovation, var snabb med att uppmärksamma detta i sin blogg.

– Det som undersökningen visar är att det finns en missnöjesyttring mot dagens politiker, säger han.

Många vill ha något som kan uppfattas som handfast, förklarar Waldemar Ingdahl om lockelsen med en AI som tar de politiska besluten.

Vad kan robotar göra bättre än politikerna?

– En ”AI-politiker” distraheras inte. Politiker i dag kommer med ett ”paket” av kompromisser – de måste bland annat kompromissa med sitt parti och den politiska församlingen – medan AI-politikern håller sin linje och fattar beslut ifrån det, säger Waldemar Ingdahl och fortsätter:

– Svårigheten blir vilken linje den ska driva. Vad är det den ska mäta? Ett problem är om den bara fokuserar på ett enda mått och inte ser till helheten.

Enligt Waldemar Ingdahl kan AI ”vitalisera” politiken genom att fungera som beslutsstöd eftersom AI dels är bra på att bedöma frågor som är likartade och dels på att ge tydliga svar.

– Det finns mycket att tjäna på att ha dator-stöd. AI har redan börjat användas inom förvaltningen i kommuner och myndigheter. Ett exempel på det är Trelleborgs kommun. Där görs numera bedömningar av försörjningsstöd av en AI. Det ledde till dels färre ansökningar och till att fler gick från bidrag till arbete, berättar han.

I den spanska opinionsundersökningen framgick det även att majoriteten av de tillfrågade européerna är oroliga över en ”okontrollerad” teknologisk utveckling inom AI. De flesta är också oroliga över att robotar ska ”ta deras jobb” och ser gärna att politiker reglerar detta – även om det skulle innebära en samhällsekonomisk förlust. Den sistnämnda farhågan är jämnt fördelad över befolkningen och gäller oavsett land, ålder, kön och till och med ideologisk hemvist.

Till skillnad från ”vanliga” medborgare kan riksdagspolitiker faktiskt lagstifta bort möjligheten för AI att kandidera och ”ta deras jobb”. Skulle det kunna ske inom en framtid?

– Det beror på vad Valmyndigheten skulle säga om att partier använder sig av AI, och det vet jag inte. I och för sig har partier – som Direktdemokraterna och det lokala Knivsta.nu – redan i dag använt sig av datorprogram där befolkningen har fått tycka till i olika frågor och partierna har ställt upp i valet och fört sin politik utifrån det, säger Waldemar Ingdahl och tillägger:

– Sedan det här med att lagstifta för att ”skydda jobb” är en svår fråga. Var skulle den här brytpunkten ske? Många branscher, som finansbranschen, använder sig mycket av AI redan i dag.

I allmänhet ligger Sverige efter i AI-utvecklingen. I andra delar av världen är till och med så kallade ”AI-politiker” redan ett faktum. I Ryssland kandiderade roboten Alice till presidentposten men blev, inte oväntat, besegrad av Vladimir Putin. I fjol kandiderade roboten Michihito Matsuda till borgmästarrollen i ett distrikt i Tokyo och i Nya Zeeland vill roboten Sam kandidera till de allmänna valen år 2020.

För att minska risken med ett ”robotstyre” i framtiden har dagens politiker börjat agera i frågan. Exempelvis så har EU-kommissionen tagit fram sina första regler om AI-utveckling, berättar Waldemar Ingdahl.

– AI är egentligen inte så utvecklat för att det ska behövas regler. Snarare krävs det en diskussion om dess framfart, säger han vidare.

Waldemar Ingdahl ger ansiktsigenkänning som ett exempel. Där är tekniken inte så utvecklad som många tror. Ändå har den förbjudits i San Francisco vilket gör att man också måste förbjuda annan teknik under utveckling.

– Det bästa är att i stället se över systemen etiskt, säger han.

Waldemar Ingdahl säger att det kommer att finnas flera etiska frågeställningar att ta hänsyn till i framtiden. Hur ska vi se på den artificiella intelligensen? Ska AI vara den som tar de etiska besluten? Vilka ska kunna rösta på robotar i framtiden? Får andra robotar rösta? Ska de få medborgerliga rättigheter? För inte så längesedan fick en robot vid namn Sofia saudiskt medborgarskap. Detta leder också till frågan: Kan en robot få medborgarskap i ett visst land trots att företaget som skapade den ligger i ett annat land?

Hur skulle det vara om en robot ställde upp i ett annat lands val?

– Ja, vi talar redan i dag om hur främmande makt påverkar politiker. I Österrike var det nyligen en stor skandal med Ibiza-gate där landets vice förbundskansler hade haft kontakter med påstått ryska agenter, säger Waldemar Ingdahl.

Dagens mänskliga politiker står redan i dag inför liknande dilemman som framtidens AI-politiker, menar han. Om en robot skulle väljas in till riksdagen, eller bli statsminister, skulle det i förlängningen betyda att vi på ett eller annat sätt egentligen ”valde” dess skapare. Men enligt Waldemar Ingdahl är skillnaden mot hur det är i dag inte så stor som man kan tro.

– Politiker har också sina skapare – partiet. Då återgår vi till frågan om vilken bakgrund, data och etik politikern har. Varifrån får den sin information ifrån? De frågorna kommer vi inte ifrån, oavsett om politikern är gjord av kod eller av kött och blod.

Waldemar Ingdahl Foto: Henrik Sundbom

Så svarar Valmyndighetens presstjänst via mejl angående AI:

Skulle det vara möjligt för ett registrerat parti att ha en robot/AI som politisk kandidat i någon valsedel?

– Nej, det vore inte möjligt att ha en robot som politisk kandidat på någon valsedel. Valbarhet följer nämligen med rösträtt, och för att ha rösträtt till riksdagen (om det nu är det vi talar om) så måste man vara 18 år fyllda på valdagen och dessutom vara svensk medborgare och vara (eller ha varit) folkbokförd i Sverige – kriterier som en robot inte kan uppfylla.

Toppnyheter

Välj organisation

Få nyheter från den organisation du väljer