Henrik Montgomery/TT / TT NYHETSBYRÅN
Klimatomställningen

Jacke: ”Vi måste bort från plakatpolitik och symbolhandlingar”

Svenskt Näringslivs vd Jan-Olof Jacke är säker på sin sak. Den stora omställningen som samhället står inför kräver konkurrenskraftiga och lönsamma företag. ”Det är ju de som ska göra de stora investeringarna”.

Hållbarhet och klimat är frågor som står högt på agendan och dess dignitet ökar hela tiden. För klimatfrågan är problembeskrivningen kristallklar. Världens koldioxidutsläpp måste sjunka drastiskt de närmaste 10–30 åren om vi ska klara Parisavtalet. IPCC har tydligt pekat på att de globala utsläppen måste ner mot netto-noll vid mitten av seklet om vi ska klara av att begränsa uppvärmningen till 1,5 grader.

Om hur det ska uppnås råder det dock delade meningar. Det finns de som förespråkar en omställning som betyder att vi tar ett steg tillbaka - där ekonomisk tillväxt och global marknadsekonomi inte längre anses som en framkomlig väg.

Det är ett alternativ som Jan-Olof Jacke, vd för Svenskt Näringsliv, får kalla kårar av. En utveckling där företag och industrier inte ges möjlighet att delta i den här processen och utveckla ny teknik skulle bara leda till ökande utsläpp och sämre miljö, menar han.

Jacke tog över rodret för Svenskt Näringsliv hösten 2018 efter en lång karriär i läkemedelsföretaget Astra Zeneca. Sedan dess har han rest runt mycket i Sverige och träffat företag. Och en sak är solklar. Svenska företag tar klimatomställningen på allvar. Ett exempel är de färdplaner för hur näringslivets alla sektorer ska uppnå nettonollutsläpp av koldioxid till år 2045.

– Det händer så otroligt mycket i näringslivet i de här frågorna just nu där företag och hela branscher arbetar med att ställa om. Men för att detta ska lyckas krävs rätt förutsättningar som gör att omställningen kan ske samtidigt som konkurrenskraften stärks. Det betyder att vi måste komma bort från plakatpolitik och politiska symbolhandlingar som bara gäller och drabbar svenska företag.

– Kemikalieskatten är ett exempel på det tycker jag. Den leder bara till att utländska företag tar marknad från de svenska utan att man kommer åt det problem man vill åtgärda. De får gärna vara tuffa globala villkor, men de ska vara lika.

Varför tror du att politiken levererar sådana skatter?

– Jag vet inte vad som ligger bakom de enskilda positionerna i de här frågorna, men jag kan få en känsla av att man är mer angelägen av sin politiska profil än att på riktigt göra något som påverkar klimatet positivt.

En utmaning som de svenska industrin står inför för att lyckas ställa om är tillgången på el. Därför har Svenskt Näringsliv dragit igång en stor översyn för att säkerställa att elsystemet är tillräckliga för samhällsutvecklingen och klimatmålen.

– Det handlar om att göra djupa och kvalitativt sett väldigt bra analyser av de utmaningar som elsystemet står inför. De kommer säkert att vara fel på många sätt men om de bara ligger riktmässigt rätt så har vi bättre förutsättningar för att få en stabil elförsörjning på lång sikt. Att inte ta tag i de här frågorna nu är ett svek mot framtiden

Hur ser du på kärnkraftens roll i detta?

– När vi går in i det här elförsörjningsprojektet kommer vi att adressera hur framtidens effektförsörjning ska kunna garanteras och hur vi ska lösa bristen på kapacitet i elnäten. Det innebär så klart även att titta på hur elproduktionen ska se ut. Vi förväntar oss att politikerna tar bort skygglapparna och ägnar sig åt seriösa och faktamässiga analyser för att kunna vidta korrekta åtgärder. Vi får inte heller ha skygglapparna på. I ljuset av det är det viktigt att vi inväntar de här analyserna innan vi tar tydligt ställning för hur framtidens energisystem ska se ut.

– Men, i det sammanhanget, kan jag tycka att det var ett misstag att lägga ned det fullt funktionsdugliga kärnkraftverket Barsebäck i början av 2000-talet. Att nu också fasa ut Ringhals 1 och 2 tycker jag inte är optimalt. Det sagt har jag respekt för att det har varit svårt att förutse den stora efterfrågan på kapacitet som kommit de senaste åren, fortsätter han.

Många företag klagar på att miljötillståndsprocesserna tar extremt lång tid och på att olika EU-direktiv, som till exempel vattendirektivet, gör det svårt att få nya eller utvidgade miljötillstånd?

– Det är helt uppenbart att vi har en industri som står inför en fullständig omvandling av sin produktionsprocess och för att det ska fungera så måste infrastrukturen finnas på plats. Det måste till exempel vara möjligt att få fram de stora tunga elkablarna som kommer att behövas. Jag menar, det kan handla om industrier som står för 10 procent av Sveriges totala koldioxidutsläpp. Då måste saker och ting komma på plats.

I sitt tal i New York sa Greta Thunberg att "Vi är i början av ett massutdöende – och allt ni kan prata om är pengar och sagoberättelser om ständig ekonomisk tillväxt”. Kommentar till det?

– Jag kan bara konstatera att den omställning vi påbörjat kräver enorma investeringar och då måste vi ha lönsamma och framgångsrika företag. Det är dom som ska göra de här investeringarna.

Toppnyheter

Iva-personal/Björn Eriksson.  TT
Coronavirusets spridning – Sverige

Rekordfå nyinskrivna på iva: ”Pressen har minskat”

Antalet nyinskrivna patienter med covid-19 fortsätter att minska på landets intensivvårdsavdelningar, skriver TT.

Som mest skrevs 62 covidpatienter in på iva under en dag. Det var den 24 april. Den 6 juli registrerades bara två och sedan den 26 juni har färre än tio skrivits in per dag.

– Min bedömning är att pressen på vården i region Stockholm har minskat, säger Björn Eriksson, hälso- och sjukvårdsdirektör i region Stockholm.

Det handlar enligt honom nu om färre än 30 iva-patienter i regionen.

2 tim
Koppargården i området Karlslund i Landskrona listas som ett utsatt område.  Johan Nilsson/TT / TT NYHETSBYRÅN
undefined

Noa: Långvarig pandemi kan slå mot utsatta områden

Ett utdraget virusförlopp kan slå hårt mot landets utsatta områden. Det menar polisens Nationella operativa avdelning (Noa) i en ny rapport, skriver TT.

I rapporten finns två scenarion inför framtiden. Ett lindrigare förlopp, där coronarestriktionerna gradvis lättas under hösten, och ett mer utdraget, där dessa lättas först vintern 2021/2022.

Om det senare scenariot blir verklighet varnar Noa för att socialt utsatta områden kan drabbas hårt inte minst på grund av de ekonomiska följderna som detta riskerar att medföra.

Linda H Staaf, chef på underrättelseenheten vid Noa, menar att förutsättningarna för att integrera utsatta områden troligen kommer bli tuffare.

11 min
Staffan Löwstedt / SvD / TT / TT NYHETSBYRÅN
undefined

NY Times om Sverige: Självförvållad skada utan ekonomiska vinster

Den svenska coronastrategin har lett till tusentals fler döda än i angränsande länder samtidigt som de ekonomiska följderna tycks lika allvarliga som på andra håll. Det skriver New York Times.

– De har bokstavligen inte vunnit någonting. Det är en självförvållad skada utan ekonomiska vinster, säger Jacob Kirkegaard vid Peterson Institute for International Economics in Washington till tidningen.

Tidningen jämför med Danmark och hänvisar till centralbankernas prognoser. Den danska gör gällande att landets ekonomi kommer att krympa med 4,1 procent i år medan Stefan Ingves spår att BNP minskar med 4,5 procent 2020.

Men detta är just prognoser och inte faktiska utfall. I det första kvartalet växte den svenska ekonomin oväntat – samtidigt som exempelvis Tysklands BNP föll 2,3 procent på årsbasis, enligt CNBC.

Det oväntade utfallet avfärdade DI:s Viktor Munkhammar som en positiv signal på marginalen som inte lär betyda så mycket i längden, eftersom den reella effekten kommer synas först i det andra kvartalet.

Finansminister Magdalena Andersson (S) har samtidigt sagt i en intervju med Bloomberg att syftet med regeringens strategi aldrig varit att skydda ekonomin.

– Vi har inte tagit ekonomiska överväganden i beaktande när vi bestämt den svenska strategin, sa hon i början av juni.

Igår 17:16
Läs mer om Coronavirusets spridning – Sverige
Coronautbrottet i Lleida, Spanien, kopplas till fruktodlingar/Många migranter hamnar på gatan när de inte får jobb på odlingarna i krisen.   Emilio Morenatti/AP/TT
Coronavirusets spridning – globalt

Fruktplockare i Spanien utsatta i krisen – hundratals har insjuknat i covid-19

Många av de som insjuknat i klusterutbrottet av covid-19 i katalanska Lleida är säsongarbetare på de många fruktodlingar som finns i området, rapporterar Sveriges Radio Ekot.

Av de i går 846 bekräftat smittade i Segrià-regionen kopplas hälften till odlingarna, skriver spanska ABC.

Enligt Esther Jove, som arbetar för säsongsarbetarnas rättigheter, har munskydd och handsprit delats ut men inte alla arbetsgivare följer reglerna om två plockare per träd. Dessutom bor många trångt i sovsalar med gemensam matsal och toalett.

På grund av epidemin har fler utländska säsongsarbetare än vanligt kommit till Segrià-regionen för att plocka persikor och nektariner men inte alla får jobb. Därför hamnar många migranter på gatan, enligt Jove.

2 tim
Jair Bolsonaro/Arkivbild.  Andre Borges / TT NYHETSBYRÅN
undefined

Analys: Bolsonaros smitta väcker skadeglädje

Brasiliens president Jair Bolsonaro riskerar att förlora sin trovärdighet när det nu bekräftats att han insjuknat i covid-19, skriver Henrik Brandão Jönsson i DN.

Blir han sämre lär han få äta upp sitt numera berömda citat att coronaviruset är ”en liten snuva”, menar Brandão Jönsson, och konstaterar att det är upp till bevis för Bolsonaro.

SVT:s Tigran Feiler är inte säker på att Bolsonaro rent politiskt kommer att påverkas av det faktum att han är smittad – trots att han tonat ned risken kring sjukdomen i månader.

”Om han återhämtar sig snabbt kommer det användas som ”bevis” för hans argument om att coronaviruset faktiskt inte är så farligt”, skriver Feiler, och påpekar att beskedet väcker skadeglädje bland Bolsonaros politiska motståndare.

4 tim
Läs mer om Coronavirusets spridning – globalt
ERIK MÅRTENSSON / TT / TT NYHETSBYRÅN
Den turbulenta bomarknaden

”Finns ett flyttbehov oavsett coronapandemi”

Antalet sålda bostadsrätter har under det första halvåret ökat med tre procent samtidigt som ökningen för villor ligger på två procent.

– I botten finns ett flyttbehov hos människor oavsett coronapandemi. Sedan har vi haft åtgärder, som bankernas vilja till amorteringsfrihet vilket har gjort att bostadsmarknaden ändå fungerat, säger Hans Flink, försäljnings- och affärsutvecklingschef vid Svensk mäklarstatistik till TT.

Han får medhåll av Johan Engström, vd för Fastighetsbyrån.

– Nu efter fyra månader med corona kan vi konstatera att bostadsmarknaden inte påverkats så dramatiskt som många befarade, säger Engström.

4 tim
Fredrik Sandberg/TT / TT NYHETSBYRÅN
undefined

Rekordmånga bostäder sålda i juni – trots pandemi

Priserna på bostadsrätter i riket som helhet stod stilla i juni medan priserna på villor ökade med 2 procent, enligt färska siffror från Svensk Mäklarstatistik.

I ett pressmeddelande konstateras dessutom att minskningen av sålda bostadsrätter i maj vänts till en ökning i juni.

”Summerar vi första halvåret kan vi, trots coronapandemin, konstatera att antalet sålda bostäder nådde rekordnivåer”, skriver man.

4 tim
Fredrik Sandberg/TT / TT NYHETSBYRÅN
undefined

Ljusning på rekordsvag fastighetsmarknad

Inställningen till fastighetsmarknaden i andra kvartalet är något mindre pessimistisk från rekordbotten i föregående kvartal. Det framgår av intervjuer med banker och fastighetsbolag som Catellas kreditbarometer bygger på, rapporterar DI och Direkt.

Även om bedömningen av den nuvarande marknaden är körd i botten finns en strimma hopp om framtiden, enligt Catella.

– Fastighetsbolagens förväntningar har svingat upp rejält, där finns en stark optimism om förbättring framöver, säger Catellas analyschef Arvid Lindqvist till DI.

3 jul
Läs mer om Den turbulenta bomarknaden
Illustrationsbild.  Sakchai Lalit / TT NYHETSBYRÅN
Jakten på ett coronavaccin

FHM: Vaccin kan inte ersätta andra åtgärder

Ett vaccin mot covid-19 kommer inte ensamt att stoppa pandemin, tror Folkhälsomyndighetens utredare Bernice Aronsson, som arbetar med den nationella vaccinationsplanen.

– Jag tror att vaccin blir ett viktigt verktyg i den totala verktygslådan, men med tanke på hur viruset har betett sig kan det inte ersätta andra åtgärder, säger hon till Dagens Nyheter.

Skyddet ett vaccin ger kan variera stort mellan individer och behöver inte nödvändigtvis ge ett långvarigt skydd. Det kan även bli problem att få fram tillräckliga volymer vaccin, så åtgärder som handtvätt, social distansering, smittspårning och testning kommer vi få leva med en längre tid, menar hon.

3 tim
Bild från universitetet i Bern i Schweiz.  Arnd Wiegmann / TT NYHETSBYRÅN
undefined

Sverige arbetar på plan för vaccin: ”Ett risktagande”

Folkhälsomyndigheten arbetar på en nationell vaccinationsplan som bland annat ska ge besked om vilka grupper som ska vaccineras först, rapporterar DN.

När ett vaccin är klart kommer det inte räcka till hela befolkningen och vaccinationerna kommer att göras stegvis. Personer som är över 70 år eller i riskgrupp kan komma att prioriteras.

Sveriges nationella vaccinsamordnare Richard Bergström säger att ”det pågår intensiva förhandlingar” mellan EU och flera vaccintillverkare. Men han säger också att det inte är en vanlig upphandling.

– Det är ett risktagande. Vi vet inte vilka vacciner som kommer att vara bäst.

Igår 19:04
Läs mer om Jakten på ett coronavaccin

Välj organisation

Få nyheter från den organisation du väljer