Henrik Montgomery/Erik Simander/TT
EU:s nya toppskikt

Jacke: Arbetsmarknaden bör regleras på nationell nivå

– Jag känner Ylva Johansson som en mycket kompetent och erfaren politiker.  Det är egenskaper som gör henne väl lämpad för det viktiga uppdraget som EU-kommissionär. Det säger Svenskt Näringslivs vd Jan-Olof Jacke i en kommentar.

– Regeringen bör verka för att den svenska kommissionären får ansvar för ett område där EU kan och ska göra skillnad, exempelvis den inre marknaden eller miljö och klimat. Frågor som rör arbetsmarknaden bör även i fortsättningen regleras på nationell nivå. Det är en förutsättning för vår svenska arbetsmarknadsmodell.

– Jag vill samtidigt passa på att tacka Cecilia Malmström för utmärkta insatser under hennes tid i EU-kommissionen, inte minst under åren som ansvarig för handelspolitiska frågor.

Toppnyheter

Välj organisation

Få nyheter från den organisation du väljer