Äganderätten

Inventeringen av nyckelbiotoper stoppas: ”Viktigt för skogsägare”

Den utökade nyckelbiotopsinventeringen kommer inte att återupptas. Den privata äganderätten behöver stärkas, meddelar regeringen i ett pressmeddelande.

– Regeringen har ett tydligt uppdrag att värna och stärka den privata äganderätten till skogen. Beslutet att nu avveckla den utökade nyckelbiotopsinventeringen är en viktig del i det arbetet, säger landsbygdsminister Jennie Nilsson i ett uttalande.

I maj förra året fick Skogsstyrelsen i uppdrag att genomföra en tio år lång inventering av nyckelbiotoper för identifiera, avgränsa och registrera nyckelbiotoper i hela landet.

fPlus har flera gånger berättat att kritiken mot inventeringen varit massiv från skogsägare eftersom det visat sig att den hotar äganderätten. Bland annat har skogsägare inte fått ersättning när marken registrerats som nyckelbiotop och då indirekt blivit värdelös. fPlus har nyligen i en uppmärksammad artikel granskat effekterna av nyckelbiotopsinventeringen som drabbar skogsägare i nordvästra Sverige särskilt hårt.

Men nu backar regeringen och avslutar projektet.

– Det här är ett viktigt formellt beslut för skogsägare som nu vet att den utökade nyckelbiotopsinventeringen inte kommer att återupptas, säger Centerpartiets Peter Helander, ledamot i näringsutskottet, till Land Skogsbruk.

Nu ska regeringen tillsätta en ny utredning där nyckelbiotopsfrågan kopplas till äganderätten, ersättningsmodeller och olika skyddsformer.

– Det råder en stor rättsosäkerhet idag. Man pekar ut nyckelbiotoper men man har inga pengar till ersättning. Tillräckligt mycket medel måste avsättas för att betala ersättning, säger Peter Helander.

Dela

Öppna i ny flik

Relaterade ämnen

Äganderätten

Toppnyheter

Välj organisation

Få nyheter från den organisation du väljer