TT
Integrationens utmaningar

Ingenjören tog den korta vägen från Etiopien till jobbet i Vasastan

Det tog två år. Sedan var Ayanle Barre, ingenjör från Etiopien inne på den svenska arbetsmarknaden. Vägen dit blev kortare bland annat tack vare arbetsmarknadsprogrammet Korta vägen, skriver Arbetsmarknadsnytt.

Ayanle Barre har gått den korta vägen.

Så heter i alla fall det arbetsmarknadsprogram för utlandsfödda akademiker som ska underlätta ett snabbt inträde på arbetsmarknaden.

Men vägen till Sverige och ett jobb på Svensk Byggtjänst måste nog trots allt räknas som allt annat än kort, särskilt som resan startade i Dire Dawa i östra delen av Etiopien.

– Min familj fanns redan här, så egentligen var det inget svårt beslut att välja Sverige. Det är ett bra land. Dessutom litade jag på min ingenjörsutbildning, men det är stor skillnad på Sverige och Etiopien, det märkte jag snabbt. Så det var bara att kämpa, säger han.

Vänder sig till akademiker

Korta vägen vänder sig till akademiker, som är födda utomlands och nyanlända i Sverige. I dagsläget är det främst ekonomer, ingenjörer och labbspecialister som finns med i programmet och har med sig erfarenheter från bland annat Indien, Syrien och Pakistan. Inträdesbiljett till den 26 veckor långa utbildningen är en akademisk examen eller minst två års akademiska studier i hemlandet samt genomgången SFI, svenska för invandrare. Dessutom görs en validering av den utbildning som personen har med sig från hemlandet, en process som i Ayanle Barres fall tog nästan ett år på UHR, Universitets- och högskolerådet. En något frustrerande väntan, menar han.

– Jag ville göra något medan jag väntade, inte leva på bidrag. Genom Arbetsförmedlingen fick jag jobb på Skogsstyrelsen och arbetade med skogsröjning. Man kan väl säga att skogarna i Sverige och Etiopien är rätt olika, men nu kan jag allt om svenska barr- och lövträd och naturen över huvud taget. Dessutom började jag lära mig svenska.

Fick hjälp av yrkescoach

Väl inne på den halvårslånga ”Korta vägen” väntade kurser i yrkessvenska med fokus på yrkes- och arbetsliv, studievägledning, praktik och yrkescoachning.

Kommen så långt som till coachningen möttes Ayanle Barre och Madeleine Fahlberg från Bird & Bridges Associates, Vid sidan av sitt ordinarie jobb arbetar Madeleine Fahlberg som karriärvägledare på Academicum med ansvar för den yrkescoaching som skulle matcha de fortsatta stegen in på den svenska arbetsmarknaden. I första hand handlar det om det inte så enkla uppdraget att finna en praktikplats, en viktig inkörsport för att lära mer om hur det är att verka på en svensk arbetsplats.

– Självklart är det olika kulturer som möts och därför är praktiken så viktig; den slipar av de eventuella kulturkollisioner som kan uppstå. Praktiken är också i många fall den bästa bryggan in till ett fast jobb. Det är verkligen ingen quick-fix att vaska fram bra platser men inom Academicum har vi lyckats förse alla inom Korta vägen med praktikplatser. Av dem som jag har haft ansvar för, har drygt hälften fått ett fast jobb efter det, säger Madeleine Fahlberg.

Toppnyheter

Välj organisation

Få nyheter från den organisation du väljer