Fredrik Sandberg/TT / TT NYHETSBYRÅN
Den svenska konjunkturen

”Inflationsmålet ökar riskerna i ekonomin”

Länge har den svenska penningpolitiken styrts av ett inflationsmål och under de senaste åren har den varit allt för expansiv. Därmed har riskerna för finansiella obalanser ökat, skriver Anders Palmér, före detta prognoschef på finansdepartementet och före detta chefstrateg på Första AP-fonden, i ett debattinlägg på SvD Näringsliv.

Nackdelarna med inflationsmålet på 2% överväger fördelarna, anser Palmér. Risken för bubblor på tillgångsmarknaden tillsammans med obalanser i ekonomin är två stora följder av det. Dessutom drivs den privata skulduppbyggnaden på och handlingsutrymmet vid en framtida kris krymper. Ytterligare en nackdel blir att det långsiktiga tillväxtförmågan avtar eftersom ineffektiva verksamheter lättare kan hävda sig.

Palmer argumenterar att hade inflationsmålets satts som 1% istället hade den ekonomiska obalansen minskat. Han drar som slutsats att den expansiva penningpolitiken också lett till att den svenska kronan försvagats.

– Stabiliseringspolitiken har blivit en destabiliseringspolitik, skriver Anders Palmér, i SvD Näringsliv.

Toppnyheter

Välj organisation

Få nyheter från den organisation du väljer