Brotten mot företagen

Industriföretag anmäler misstänkt dataintrång och företagsspioneri

Industriföretaget Haldex har lämnat in en polisanmälan om misstänkt företagsspioneri och dataintrång, skriver bolaget i ett pressmeddelande.

Detta efter att företaget, som tillverkar bromssystem till fordonsindustrin, upptäckt att en tidigare medarbetare laddat ner en stor mängd data från bolagets servrar. Informationen ska sedan ha vidareförmedlats till en utomstående person i finansbranschen.

Enligt Haldex styrelseordförande Jörgen Durban är informationsvärdet begränsat, men ärendet är ändå överlämnat till Ekobrottsmyndigheten.

Företaget har även informerat Börsens övervakningsenhet om det inträffade.

– Det är mycket allvarligt när företagshemligheter som rör ett börsnoterat bolag hanteras på ett otillåtet sätt. Det riskerar bland annat att rubba förutsättningarna för en rättvist fungerande aktiemarknad och det är något jag förutsätter att alla seriösa aktörer tar avstånd ifrån, säger Jörgen Durban.

Toppnyheter

Välj organisation

Få nyheter från den organisation du väljer