Drew Angerer / GETTY IMAGES NORTH AMERICA
Klimathotet

IMF: Stater dopar utsläpp med 50 000 miljarder

Världens subventioner för användningen av fossila bränslen är alarmerande hög. Det visar en rapport från Internationella Valutafonden (IMF) som DI har tagit del av.

Under 2017 lade världens länder sammanlagt 5 200 miljarder dollar, motsvarande 50 000 miljarder kronor, på stöd till fossila bränslen. Det motsvarar 6,5 procent av global BNP eller drygt tio gånger Sveriges BNP.

Det handlar framför allt om indirekta subventioner, det vill säga när staten underlåter att införa skatter och avgifter för att justera för suboptimala marknadspriser som inte kan reflektera de externa effekterna.

Ett avskaffade direkta och indirekta subventioner skulle enligt IMF öka skatteintäkterna med 4 procent av global BNP motsvarande drygt 30 000 miljarder kronor, skriver tidningen.

Toppnyheter

Välj organisation

Få nyheter från den organisation du väljer