Framtidens transporter

Ica: Våra lastbilar ska vara fossilfria 2025

Ica Gruppens godstransporter i storstadsregionerna ska vara fossilfria år 2025 och 2030 ska alla godstransporter vara det, skriver Icas vd Per Strömberg och Fossilfritt Sveriges nationella samordnare Svante Axelsson på DI Debatt.

Fossilfritt Sverige är en plattform för samverkan mellan företag, kommuner och andra aktörer som vill göra Sverige fritt från fossila bränslen. Ica och Apotek Hjärtat antog nyligen Fossilfritt Sveriges transportutmaning.

”Ska Sverige kunna uppnå de mål om minskade utsläpp som riksdagen antagit behöver näringslivet göra mer”, skriver Per Strömberg och Svante Axelsson.

Nu satsar Ica på att göra alla godstransporter fossilfria till 2030 och i Stockholm, Göteborg och Malmö redan 2025. Per Strömberg motiverar satsningen med att Ica Gruppen vill ta ansvar men att det också är bra för affärerna.

”När ett stort företag tar ett helhetsgrepp kring bränsle och transporter ger det möjlighet att bli såväl mer effektiv som långsiktig och därmed öka lönsamheten”, skriver Per Strömberg och Svante Axelsson på DI Debatt.

Toppnyheter

Välj organisation

Få nyheter från den organisation du väljer