Claudio Bresciani/TT / TT NYHETSBYRÅN
Det nya rökförbudet

”ICA-handlarna ska inte behöva bli rökpoliser”

Den nya tobakslagen riskerar sätta Sveriges ICA-handlare i en jobbig sits. Nu krävs det tydliga riktlinjer om hur lagen ska implementeras, skriver Lars Ilmoni, näringspolitisk expert på ICA-handlarnas Förbund, i ett debattinlägg i Dagens Samhälle.

En lag som begränsar tobaksrökningen är i grund och botten bra, menar Ilmoni, men problem uppstår när ICA-handlarna inte får tydliga och transparenta riktlinjer om hur lagen ska implementeras. Den nya lagen lämpar över ansvaret för att se till att det inte röks utanför butiken på ICA-handlarna, trots att de inte har formella befogenheter att agera ordningsvakter.

Dessutom riskerar handlarna att bli av med försäljningstillståndet för tobak, om inte lagen efterföljs. Det ska vara lätt att göra rätt, menar Ilmoni. Vad som behövs är tydliga och transparenta riktlinjer till kommuner för implementering av lagen tillsammans med ett serviceantagande från deras håll för att vägleda och samarbeta med handlarna, så att tillämpningen underlättas.

Toppnyheter

Välj organisation

Få nyheter från den organisation du väljer