I flödet

S REN ANDERSSON / S REN ANDERSSON
Jan-Olof Jacke: Från min horisont
I flödet

Jacke om EU-valet: ”Tänk stort”

Svenskt Näringsliv uppmanar i annonser människor att rösta i EU-valet nu på söndag. Varför gör ni det?

–  Vi är övertygade om att det bästa för Sverige är att vara en del av Europasamarbetet. EU är viktigt för oss på så många sätt. Mer än hälften av vår export går till andra EU-länder. 800 000 svenska jobb är beroende av EU:s inre marknad. Vi kan plugga och jobba i alla medlemsländer. 

– Det räcker egentligen med att titta på Brexit för att inse hur mycket EU betyder, inte bara för britterna utan för oss alla.

– Vi skulle helt enkelt klara oss sämre utanför EU. Det var den insikten som låg bakom vår avgörande insats för att Sverige skulle bli en del av EU. Det är en av de klokaste och viktigaste framtidsinvesteringar vi gjort. Nu gäller det att vårda den. 

”Tänk stort” uppmanar ni, tycker ni att det tänks för smått i EU-debatten?

– Ja, faktiskt. Ofta talas det om EU som nånting utanför Sverige. Det är fel och dålig konsumentupplysning till väljarna. 

 -Hur ska vi vidga den inre marknaden och stärka Europas konkurrenskraft i världen? Det är EUs huvuduppdrag och vad valrörelsen borde handla om. Och det är stort, inte minst för Sveriges framtid.

Det är inte precis något lätt samtalsämne. 

– Viktiga frågor lämpar sig inte alltid för tweets och förenklingar. ”Tänk stort” betyder också att vi måste sluta förminska väljarnas förnuft och förmåga att ta till sig svåra frågor. Ska Sveriges röst bli tung måste vi också tänka stort. 

– EU-valet är inte ett genrep för riksdagsvalet. Det är ett eget val med egna frågor, precis som valen till kommun och riksdag. Ditt ställningstagande och din röst i EU-valet är precis lika viktigt i vår demokrati som de andra valen. Det är dags att den svenska debatten inser det och Svenskt Näringsliv vill gärna dra sitt strå till stacken.

21 maj
Läs mer om Jan-Olof Jacke: Från min horisont