I flödet

Anders Wiklund/TT / TT NYHETSBYRÅN
I flödet

Ny rapport: Så principfasta är partierna kring subsidariteten

Timbro har tittat närmare på europapolitiken och subsidaritetsprincipen. I en ny rapport slår rapportförfattaren Nils Karlsson fast att trots att det finns en gemensam tro på subsidaritet inom de borgerliga partierna, med undantag för Liberalerna, så skiljer sig partierna något åt när hur denna syn tillämpas.

Liberalerna vill i större utsträckning än de andra borgerliga partierna överföra mer makt till EU genom överstatliga förslag, vilket gör att det går att tala om en ”viss förankring” i subsidaritet inom partiet. De vill bland annat se en starkare samverkan mellan EU och de nationella parlamenten och stödjer den ”sociala pelaren”.

Centerpartiet, Moderaterna och Kristdemokraterna har en en relativt likartad syn på subsidiaritet då alla är mot att EU ska få inflytande i bland annat arbetsmarknadsfrågor och skattefrågor.

Det går dock även här att finna skillnader i hur högt subsidiaritetsprincipen värderas av M, KD och C. KD värdesätter subsidiaritet högt, skriver Nils Karlsson och pekar på att jämfört med Europaparlamentarikerna från C och M så har Sara Skyttedal och David Lega i högre grad röstat emot resolutioner som innehåller förslag som skulle innebära överflyttning av makt från Sverige till EU.

Rapportförfattaren skriver att det även tycks finnas en tendens att de
frågor som partierna driver på nationell nivå också är de frågor som partierna vill att EU ska besluta om.

8 jun