Fredrik Sandberg/TT / TT NYHETSBYRÅN
Den globala konjunkturen

”I den nya världsekonomin måste regeringen tänka om”

Ett årtionde efter finanskraschen ligger flera länder fortfarande på historisk låga räntenivåer. Efter flertalet räntesänkningar runt om i världen har det tydliggjorts att det ekonomiska läget inte bara vänts upp och ner – det har blivit farligare, skriver seniorekonomen Klas Eklund på DN debatt.

Handelskrig, brexit, rekordlåga styrräntor och marknadsräntor. Debattören pekar på hur det kan tolkas som att marknaden tror på djup recession. Det upp- och nervända ekonomiska läget är något som Sverige måste bejaka och ta hänsyn till, och vi är ett land med möjligheter och starka statsfinanser, menar Klas Eklund.

Han menar att man kan dra tre slutsatser av det globala ekonomiska läget. För det första, bör centralbankerna ompröva sina strategier. För det andra borde även finansdepartementet tänka om och se över konsekvenserna av det nya läget. Tredje slutsatsen är att Sverige måste göra sin ekonomi mer effektiv, innovativ och konkurrenskraftig. Motståndskraften mot externa chocker garanteras genom reformer av bostadsmarknad, skatter och arbetsmarknad, argumenterar Klas Eklund.

Toppnyheter

Välj organisation

Få nyheter från den organisation du väljer