Claudio Bresciani / TT / TT NYHETSBYRÅN
Framtidens universitet

Högskolan missar målet – ”Studenter har för stor valfrihet”

Problemet med den svenska högre utbildningen är att den inte drivs av de behov som finns utan av studenternas valfrihet.

Det skriver professor Johan Eklund, vd för Entreprenörskapsforum.

Det slår mot svenska företag som har det allt svårare att hitta rätt kompetens och som enligt beräkningar kostar 250 miljarder kronor i förlorade inkomster per år.

Eklund är också kritisk till Styr- och resursutredningen (Strut) – med uppdrag att se över universitetens och högskolornas styrning och resurstilldelning som han menar inte adresserar problemet.

Resultatet blir att många inte kan etablera sig på arbetsmarknaden på grund av felaktiga kunskaper samtidigt som arbetsgivarna inte kan hitta personal med rätt kompetens.

Toppnyheter

Välj organisation

Få nyheter från den organisation du väljer