Marcus Ericsson/TT / TT NYHETSBYRÅN
Det svenska skattetrycket

Högre trängselskatt får åkare att knäa

Vid årsskiftet sker förändringar i trängselskatten i Stockholm stad. Högsta avgift för en enskild passering höjs med en tia från 35 till 45 kronor och högsta dygnstaxan landar på 135 kronor i stället för nuvarande 105 kronor. Samtidigt delas året in i en hög- och lågsäsong, där taxan är högre under den förra perioden.

Vid sidan av att minska antalet bilar i Stockholms stad, så ska pengarna gå till att finansiera utbyggnad av infrastruktur, skriver Di.

För en hårt ansatt åkeribransch är kostnadshöjningarna sten på en redan tung börda.

För ett företag som varje dag har 15 bilar som uppnår maxtaxan innebär det en kostnadshöjning på nära 170 000 kronor per år.

Trots det är Sveriges åkeriföretag generellt positiv till en höjning av trängselskatten, om trängseln minskar innanför tullarna.

– Om pengarna går till vettig infrastruktur och inte bara in i det allmänna skatteutrymmet så är vi positiva, säger Torbjörn Heierson, regionchef på Sveriges åkeriföretag.

Men han får mothugg av Johan Nyblom, vd på åkeriföretaget Widrikssons.

Han är tveksam till om höjd skatt reducerar trängseln innanför tullarna, samtidigt befarar Johan Nyblom att det inte gynnar omställningen till förnybar energi.

En lätt lastbil, vars totalvikt får uppnå 3,5 ton och som drivs på biobränsle, inte kan lastas med lika mycket varor som en motsvarande lastbil som körs med en bensindriven motor, skriver Di.

Toppnyheter

Välj organisation

Få nyheter från den organisation du väljer