Stockholms stads trafikborgarråd Daniel Helldén. Foto: Sören Andersson
Det svenska skattetrycket

Helldén: Höj maxtaket på felparkeringsavgifterna

Stockholms stads trafikborgarråd Daniel Helldén vill att regeringen ska höja maxtaket på felparkeringsavgifter till 1 450 kronor från dagens nivå på 1 300. Han berättar för fPlus att kommunen trycker på regeringen för att avgiften ska höjas.

Egenföretagaren och trafikutbildaren Jan Söderström, som fick Stockholms stad att omvärdera 289 parkeringsavgifter i stadsdelen Bromma, kritiserar nu kommunen för dess felparkeringsavgifter som kommer att höjas under våren.

Avgifterna – som består av tre olika kategorier beroende på hur allvarlig överträdelsen är – ligger i dagsläget i Stockholm på 750, 850 och 1 200 kronor. Dessa ska i april höjas till 900, 1 100 och 1 300 kronor. Maxtaket, som regeringen har bestämt för hela landet, ligger på 1 300 kronor, vilket är nivån Stockholm ska lägga sig på. Kommunerna får själva välja vad avgifterna ska ligga på men får inte ta ut högre avgifter än 1 300 eller lägre än 75 kronor.

Enligt Jan Söderström har Stockholms stad sedan länge tryckt på regeringen för att den ska höja avgiftstaket. Detta har kommunen tidigare lyckats med eftersom maxtaket för tio år sedan låg på 700 kronor. Han säger även att trafikborgarrådet Daniel Helldén (MP) skulle vilja höja maxbeloppet ytterligare.

Daniel Helldén bekräftar detta.

Är det sant att Stockholms stad har tryckt på regeringen för att höja maxtaket?

– Ja, det har vi gjort och vi tycker att det ska vara ännu högre.

Daniel Helldén säger att han ligger på regeringen för att den ska ändra hela den nuvarande parkeringslagstiftningen som han menar är gammaldags.

– Vi får i dag till exempel inte differentiera för olika typer av bilar. Det kan komma jättelika SUV:ar som tar dubbelt så mycket plats som en liten mini så det är helt absurt att man ska betala samma avgift. Vi får inte heller differentiera vad gäller olika miljöklassning på bilarna eller reservera platser åt bilpooler, säger Daniel Helldén.

Jan Söderström kritiserar Stockholms stads parkerings- och felparkeringsavgifter.  Foto:  Anders Wiklund/TT

En av de saker som Jan Söderström har kritiserat med de kommande avgifterna är att det är för små skillnader i böter mellan vissa milda överträdelser och de allra grövsta. Det kommer att exempelvis kosta 1 100 kronor att glömma p-skivan medan det kostar 1 300 kronor att till exempel parkera på gång- eller cykelbana.

Hur överträdelserna kategoriseras kan dock inte kommunen göra något åt. Det bestäms av staten. Daniel Helldén säger att han skulle vilja höja maxtaket för att det ska finnas en större skillnad mellan kategorierna.

– Det finns just nu bara hundra kronors skillnad mellan den lägsta och mellersta kategorin vilka är 750 och 850 kronor, men vi ska höja den lägsta med 150 kronor och mellanklassen med 250 så att det ska bli en större diskrepans. Den högsta kan vi bara höja med hundra kronor – från 1 200 till 1 300 – eftersom taket ligger på 1 300 kronor.

– Jag hade gärna velat höja den översta med 250 kronor också så att den skulle ha hamnat på 1 450 kronor.

Är 1 450 kronor det optimala maxtaket?

– Ja, jag tycker att det skulle vara optimalt.

Skulle du kunna tänka dig att höja det mer är 1 450 kronor?

– Nej, nej.

Om regeringen höjer maxtaket för felparkeringsavgifterna till 1 450 kronor skulle alla de kommuner i hela Sverige som vill lägga sig på den nivån kunna göra det. Det betyder att Stockholms stad öppnar för att fler kommuner följer efter med avgiftshöjningarna. Den följden varnar Jan Söderström för då han känner till fall där kommuner har höjt sina avgifter bara för att grannkommunerna har gjort det.

De nya höjda felparkeringsavgifterna skulle ha införts den 1 mars men återremitterades av oppositionen i Stockholms stad. Vid nästa fullmäktige tas ett beslut och avgifterna väntas gälla från och med 1 april.

Daniel Helldén. Foto: Sören Andersson

Toppnyheter

Välj organisation

Få nyheter från den organisation du väljer