TT
De olika momssatserna

Hårda kritiken mot momsplikten – kräver rättspraxis

Från första juli gäller momsplikt för inhyrd vård- och omsorgspersonal. Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, Svenskt Näringsliv, Vårdföretagarna och Läkarförbundet anser att det är en för snäv tidsram för berörda aktörer att anpassa sig till nya förutsättningar, skriver Dagens Samhälle.

I en skrivelse till Skatteverket begär de fyra organisationerna att den nya momsplikten inte ska börja tillämpas förrän det har utformats en rättspraxis på området.

– Detta är en stor och komplex omställning, vi behöver få reda på rättspraxis och parterna behöver tid på sig att omförhandla avtal, säger Karin Liljeblad på Vårdföretagarna.

Enligt henne är det viktigt att regionerna förstår att momsplikten på bemanningspersonal får stor påverkan på våra medlemsföretags möjlighet att leverera vård.

Vårdföretagarna uppmanar därför sina medlemsföretag att gå igenom sina avtal med regioner och kommuner för att se vad momsplikten för inhyrd vård- och omsorgspersonal betyder för ekonomin, enligt Dagens Samhälle.

Toppnyheter

Välj organisation

Få nyheter från den organisation du väljer