isabell Höjman/TT / TT NYHETSBYRÅN
Den svenska konjunkturen

Här ser det mörkast ut för småföretagen

Konjunkturen har försvagats för landets småföretag det senaste året. Allra värst är situationen i Västmanlands, Västernorrlands och Värmlands län, enligt Småföretagsbarometern.

Konjunktursindikatorn för 2019 sjönk till 61 jämfört med 69 förra året. Därmed är det långt under det historiska snittet på 76.

– Ett värde på 61 är en ganska hygglig siffra även om det inte är lika högt som det var 2016. Det är däremot klart mycket bättre än vi haft vid 2013 eller 2008–2009 då den totala indikatorn till och med var på minussidan, Jörgen Kennemar, ekonom på Swedbank.

Bland skälen som anges är en begränsad produktionskapacitet vilket gjort att företagen inte har utvecklats i samma takt som deras förväntningar.

Men utvecklingen skiljer sig mellan olika regioner. Rapporten visar att de län som hade starkast orderingång också tenderade att se en större ökning i sysselsättningstillväxten.

– Östergötland och de småländska länen uppvisar den starkaste konjunkturen och det kan bero på att Östergötlands län framför allt har gynnats av en god fart inom delar av tjänstesektorn medan utvecklingen inom industrin varit positiv för de industritunga småländska länen, säger Jörgen Kennemar.

Västmanlands, Västernorrlands och Värmlands län noterade samtidigt den svagaste konjunkturutvecklingen under året som gått.

– Det kan vara till följd av att länen har en mindre fördelaktig näringslivsstruktur och som inte gynnats av uppgången som varit i industrin och i privata tjänstesektorn. Bristen på arbetskraft kan också vara en av orsakerna till att konjunkturen inte utvecklats lika gynnsamt i dessa län, säger Jörgen Kennemar.

För de regioner som upplever en svagare konjunktur väntar utmaningar som de själva även kan vidta åtgärder mot, enligt Jörgen Kennemar.

– Det är viktigt att företagen försöker hitta olika modeller för sin verksamhet för att möta de utmaningar som företagen står inför. Om det nu är brist på arbetskraft kanske man försöker vidareutbilda sin personal eller att man kan försöka vara mer aktiv på arbetsmarknaden för att få den arbetskraft man behöver till sin verksamhet.

Nästan 30 procent av de tillfrågade småföretagarna upplever dock att det är svårt att hitta arbetskraft.

– Det kan vara en följd av att det är svårt att komma in på bostadsmarknaden, svårt att få en bostad till rimlig peng som då kan göra att det är svårt för anställda att söka sig till jobb som efterfrågas på marknaden, säger Jörgen Kennemar.

Småföretagsbarometern är en konjunkturenkät som redovisar hur Sveriges småföretag uppfattar det ekonomiska läget och deras förväntningar på utvecklingen de kommande 12 månaderna. Undersökningen redovisar företagarnas personliga uppfattning om konjunktursläget.

Undersökningen har genomförts sedan 1985 och omfattar 4 000 företag inom det privata näringslivet. Det är företag som har 1-49 anställda. Totalt motsvarar urvalet 473 000 privata företag som är fördelade över hela landet.

Småföretagsbarometern har tagits fram i samverkan mellan Företagarna, Sparbankernas Riksförbund och Swedbank.

Toppnyheter

Illustration.  TT
Coronavirusets spridning

Nytt fall av coronaviruset i Sverige – person i Göteborg har smittats i norra Italien

En man i 30-årsåldern i Göteborg har testats positivt för det nya coronaviruset. Den smittade personen har varit i norra Italien och insjuknade tre dagar efter hemkomsten till Sverige.

– Patienten mår efter omständigheterna väl, säger Lars Magnus Andersson, verksamhetschef för infektionskliniken vid en presskonferens.

Bedömningen är att han har smittats i Italien och inte hemma i Sverige. Just nu arbetar myndigheterna med att spåra närkontakter och andra personer som skulle kunna ha utsatts för smittan.

Fallet i Göteborg är det andra bekräftade fallet i Sverige.

4 tim
Sahlgrenska i Göteborg. Thomas Johansson/TT / TT NYHETSBYRÅN
undefined

Folkhälsomyndigheten står fast vid sin riskbedömning

Trots att en person i Göteborg har testats positivt för det nya coronaviruset står Folkhälsomyndigheten fast vid att risken för en smittspridning i Sverige är låg. Det skriver man i ett pressmeddelande.

– Den smittade personen är en man i 30-årsåldern som under omständigheterna mår bra, säger Lars Magnus Andersson, verksamhetschef för infektionskliniken.

Mannen bedöms ha smittats i Italien och inte hemma i Sverige. Sahlgrenska har påbörjat en kontaktspårning för att se vilka andra personer som kan ha blivit exponerade.

Fallet i Göteborg är det andra bekräftade fallet i Sverige.

3 tim
Bild från Thailand.  Gemunu Amarasinghe / TT NYHETSBYRÅN
undefined

Trendbrottet: Fler drabbas av viruset utanför än i Kina

Tisdagen var den första dagen sedan det nya coronavirusets utbrott som fler nya fall registrerades utanför Kina än i Kina. Det skriver CNN och The Guardian med hänvisning till siffror från världshälsoorganisationen WHO.

Siffrorna för tisdagen visade på 427 nya rapporterade fall från totalt 37 länder utanför Kina, medan kinesiska myndigheter rapporterade 411 fall, skriver The Guardian.

96,5 procent av samtliga bekräftade fall sedan utbrottets start har rapporterats från Kina.

1 tim
Läs mer om Coronavirusets spridning
FREDRIK SANDBERG / TT / TT NYHETSBYRÅN
Framtiden för RUT och ROT

”RUT-rapporten får mig att tvivla på Riksrevisionen”

Tilltron till myndigheter skadas när de väljer att driva opinion, skriver Eva Cooper i en krönika i Arbetsmarknadsnytt. Hon exemplifierar med Riksrevisionens senaste RUT-rapport, vars tolkningar hon menar är resultatet av en politisk agenda. Och det vore i så fall inte första gången, menar Cooper.

”Det är inte för inte som en kan börja misstänka att det handlar om att det finns en politisk agenda bakom tolkningarna, och att rapporten blir ett verktyg för myndigheten att opinionsbilda mot RUT-avdraget. Helt ärligt börjar jag tvivla på myndighetens arbete”, skriver hon.

3 tim
Martin Ådahl och Ulla Andersson.  TT
undefined

Ådahl till Andersson: Du borde läsa rutrapporten

En reform som gjort fler svarta jobb vita, eller en chans för höginkomsttagare att få en sidoinkomst? Det rådde helt klart delade meningar om vilka effekter rutavdraget har haft när C och V möttes i en debatt i Studio Ett i dag.

Vänsterpartiets Ulla Andersson menar att pengar som lagts på att städa privata hem i stället hade kunnat gå till att att städa sjukhus och skolor, något som hon menar skulle ge 10 000 jobb.

Centerns Martin Ådahl menade i sin tur att Andersson inte presenterar några lösningar på hur man ska bli kvitt svartarbete. Han uppmanade Andersson att läsa Riksrevisionens rapport och ifrågasatte att hon flera gånger återkom till att avdraget främst utnyttjas i välbärgade områden som Danderyd.

18 feb
Läs mer om Framtiden för RUT och ROT

Välj organisation

Få nyheter från den organisation du väljer