Omställningen på arbetsmarknaden

Här har arbetslösa kvinnor bästa chansen att komma tillbaka

Många av de yrken som omfattas av Trygghetsfonden TSL:s omställning är mansdominerade. Men de kvinnor som finns i branscherna klarar sig bäst vid en neddragning.

– Trots att Trygghetsfonden TSL omfattar många mansdominerade yrkeskategorier ser vi att kvinnor klarar omställningen efter en uppsägning mycket bra. Intressant är också att lyfta fram att kvinnor i högre utsträckning än män passar på att yrkesväxla eller börja studera”, säger Caroline Söder, vd Trygghetsfonden TSL.

Totalt anmäldes 10 662 personer uppsagda på grund av arbetsbrist för stöd från Trygghetsfonden TSL under 2018. Kvinnor står för cirka 30 procent av de som anmäls för stöd efter en uppsägning.

I industritunga län som Örebro, Kalmar och Kronoberg län får fler än 9 av 10 kvinnor nytt jobb efter stöd från Trygghetsfonden TSL. Det är bättre än motsvarande siffror för männen och klart högre än det nationella genomsnittet som ligger på 85,4 procent.

Bara i Örebro har 90,48 procent av kvinnorna fått jobb mot 84,09 av männen, visar TSL:s statistik.

– Jag tolkar de fina resultaten dels som ett bevis på att vårt stöd ger resultat och dels som en attitydförändring hos företagen, att man tittar på kompetens och inte kön vid rekryteringar, säger Caroline Söder till fPlus.

Arbetsmarknadssituationen varierar mycket mellan branscher och län, enligt TSL. Nationellt är skillnaden mellan kön liten, 86,2 procent av männen och 83,4 procent av kvinnorna får nytt jobb inom ett år. Men det beror till stor del på att kvinnor dominerar hotell- och restaurangbranschen vilken har en tuffare arbetsmarknadssituation än många andra branscher, enligt organisationen.

De sex vanligaste yrkeskategorier som uppsagda anmäls från

  1. Montör
  2. Lagerarbetare
  3. Maskinoperatör
  4. Lokalvårdare
  5. Butiksäljare
  6. Chaufför

Toppnyheter

Välj organisation

Få nyheter från den organisation du väljer