Henrik Montgomery/TT / TT NYHETSBYRÅN
Den akuta elkrisen

Här är Ygemans nödlösning för att stoppa elkrisen

För att rädda Stockholms elförsörjning måste regeringen använda pengar från Sveriges beredskapskassa. Pengarna ska bland annat gå till en nystart av den elproduktion som regeringens skatt på kraftvärme stängde ned i våras.

Energi- och digitaliseringsminister Anders Ygeman har vid flertalet tillfällen hävdat att Sverige inte har någon elkris. Han har hänvisat till att Sverige har ett elöverskott på helåret, vilket också betyder att vi kan exportera cirka 30 TWh per år. Det har dock varit en klen tröst för företag och kommuner som inte kunnat investera eller starta upp olika infrastrukturprojekt på grund av den akuta kapacitetsbristen i elnäten. Kritiken har också varit hård mot Anders Ygeman som inte tagit krisen på allvar har man argumenterat.

Ygemans revansch?

Nyligen kunde dock Anders Ygeman meddela att regeringen löst Stockholms elkris tillsammans med nätbolaget Ellevio och kraftvärmebolaget Sthlm Exergi. Totalt ska 320 extra megawatt tillföras Stockholm de kommande 12 åren. Tillräckligt för att klara av den stora elektrifiering och utbyggnad som staden står inför, uppger parterna.

Men nu kan fPlus avslöja att regeringen kan behöva använda pengar från den svenska elberedskapskassan för att lösa upp den här knuten. Det är myndigheten Svenska Kraftnät som är ansvarig för den svenska elberedskapen och den ska se till att elförsörjningen har beredskap ”för händelser som krig, terrorhandlingar och jordbävningar, samt att förebygga, motstå och hantera allvarliga kriser i fredstid”.

Joakim Evertson, chef för elberedskap på Svenska Kraftnät, bekräftar att man just nu för en dialog om elberedskapsåtgärder inom Stockholm Exergis verksamhet, även om ett definitivt beslut inte tagits.

– Svenska Kraftnät kan som elberedskapsmyndighet bidra till att förebygga, motstå och hantera svåra påfrestningar för elförsörjningen. Det kan i sin tur finnas flera olika orsaker till en svår påfrestning och det finns också flera olika verktyg för att öka robustheten inom elförsörjningen mot detta.

– Ett sätt att gå till väga är att förstärka den så kallade ö-driften. Det är en viktig åtgärd om till exempel Stockholm inte kan bli matad med el från stamnätet. Detta är en sådan situation och Svenska Kraftnät har befogenhet att använda elberedskapsmedel för att öka robustheten i den lokala elproduktionen. Om den lokala elproduktionen i Stockholm ökas kan det också vara skäl att se över lämpliga elberedskapsåtgärder, fortsätter Joakim Evertson.

Återuppväckt kraftvärmeverk

Pengarna från beredskapskassan ska bland annat användas till att bygga om ett av Sthlms Exergis kraftvärmeverk i Värtan så att det kan börja producera de extra 320 megawatten miljövänligt. Sthlm Exergi återupptar därmed den elproduktion som man var tvungen att lägga ned efter att regeringen i våras infört en skatt på kraftvärme. Anders Egelrud, vd på Stockholm Exergis, uppgav då att det var en nödvändig åtgärd för att säkra fjärrvärmens konkurrenskraft.

Joakim Evertsson ser dock ingen dramatik i att man nu måste använda beredskapsmedel för att klara Stockholm elförsörjning.

– Att man går in med robuststödjande åtgärder i sådana här anläggningar för att skapa en ö-driftsförmåga har gjorts flera gånger tidigare, även i Stockholm.

Henrik Bergström är chef samhällskontakter på Ellevio. Han är nöjd med att den kortsiktiga akuta stamnätsbristen är löst men understryker att elförsörjningen i Stockholm även fortsättningsvis är en utmaning och i behov av fler åtgärder.

– Det finns framförallt fortfarande stora investeringsbehov i de underliggande region- och lokalnäten samt att det kommer att krävas fler åtgärder som komplement till kraftvärmen såsom efterfrågeflexibilitetslösningar för att klara stamnätsbristen fram till år 2028–2030.

Även Anders Egelrud, vd på Stockholm Exergi, menar att det krävs flera åtgärder.

– Tillgången på eleffekt i landets storstäder är en kritisk fråga och vi är väldigt nöjda att vi kommit fram till en gemensam lösning för att säkerställa Stockholms nuvarande elbehov. Det kommer dock att krävas fler initiativ för att säkerställa eleffekt i regionen i takt med att staden och regionen växer och elektrifieringen går framåt.

Malmö har en annan lösning

Förutom beredskapsmedel kommer Ellevio att betala så kallad nätnyttaersättning till Sthlm Exergi. Den är kopplad till att energiförlusterna i näten minskar samt att kostnaderna för överliggande nät minskar som en följd av att produktionen sker lokalt. Det ska även betalas ut en ersättning via nätkapacitetsreserven.

I samband med beskedet meddelade även regeringen att elkrisen i Malmö var löst på kort sikt. Här har inga beredskapsmedel använts utan ersättningen till Heleneholmsverket går via nätkapacitetetsreserven.

Toppnyheter

Välj organisation

Få nyheter från den organisation du väljer