Regelkrånglet

Här är vinsterna med bra myndighetsutövning

Till och ifrån utskälld, på senare tid hyllad. Rättviksmodellen, som innebär att kommunal tillsyn betalas i efterhand av företagen, har blivit ett föredöme för kommuner som vill förbättra relationen med det lokala näringslivet, enligt Svenskt Näringsliv.

Utgångspunkten är att via råd och vägledning hjälpa företagen att göra rätt. Acceptansen att betala beloppet för kontrollen ökar, samtidigt som kommunikationen förbättras, då tjänstemännen meddelar företagaren på plats.

Kommunernas tillsyn spänner bland annat över bygglov, markupplåtelse, miljö- och hälsoskydd, livsmedelskontroll och serveringstillstånd. En tredjedel av företagens kontakt med kommunen rör tillstånd och kontroll, enligt Svenskt Näringslivs företagarenkät från 2018.

Fungerande myndighetsutövning präglas av förtroende mellan myndigheten och företaget. Andra kännetecken är att inspektionen är kompetent, effektiv och rättssäker samt genomsyras av god service, anser arbetsgivarna.

Positiva kontakter skapar bättre företagsklimat

Svenskt Näringsliv ser gärna att myndigheter bistår företagare att göra rätt. Det bidrar till effektiva och positiva kontakter, som på sikt skapar ett bättre företagsklimat.

Ett exempel är när Gislaveds kommun hjälpte familjeföretaget EAB att expandera. Marken klassades som förorenad av länsstyrelsen. Kommunens miljötjänstemän kom till undsättning, undersökte marken och bemötte länsstyrelsens krav. Resultatet visade att marken inte var förorenad.

Kommunens utgångspunkt är att företagare vill göra rätt. I en kommentar säger Susanne Norberg, chef för bygg- och miljöförvaltningen, att företag och kommun ska hjälpas åt för att lösa problemen.

Daniel Andersson, projektledare för kommunrelationer på Svenskt Näringsliv, konstaterar att främjande myndighetsutövning är en win-win-lösning som inte kostar kommunerna en krona extra.

– I och med att både företagsklimatet och regelefterlevnaden blir bättre borde arbetssättet vara en självklarhet i alla kommuner. Nu införs det i fler och fler kommuner och resten behöver komma igång för att inte hamna efter, säger han.

Fördelarna med bra myndighetsutövning

För myndigheterna:
Bidrar till att uppfylla samhällsmål

Ökad effektivitet ger tidsvinster och bättre ekonomi

Näringslivet följer reglerna bättre

Ökad arbetsglädje

Ökad förståelse för företagen

Skapar ett bättre företagsklimat.  

För företagare:
Ökad fokus på företagsutveckling

Ökad effektivitet ger tidsvinster och bättre ekonomi

Växande förtroende för myndigheter

Ökad arbetsglädje

Tydliga mål för service och handläggningstider

Skapar ett bättre företagsklimat.

Toppnyheter

Välj organisation

Få nyheter från den organisation du väljer