Svenskt Näringsliv
Kritiken mot upphandlingarna

Här är tipsen som ger kommunerna fler anbud

Näringslivets intresse för att delta i offentliga upphandlingar når bottennivåer. Läget kan vara så allvarligt att varannan annonserad upphandling inte har något anbud alls, enligt upphandlingsexperten Birgitta Laurent som ger sina bästa tips för att öka engagemanget.

Debattörer, experter och företagare riktar kritik mot kommunernas sätt att hantera upphandlingar. Argumenten är inte nya eller uppseendeväckande – omfattande administration, krångliga kravspecifikationer och ett för stort fokus på lågt pris istället för på kvalitet får näringslivets intresse att dala till bottennivåer.

Statistik från Upphandlingsmyndigheten från 2017 visar att i 19 procent av de annonserade upphandlingarna noterades endast ett anbud och i 24 procent registrerades två anbud. Och detta innan anbuden granskats, vilket innebär att vissa av de inkomna anbuden kan komma att förkastas vid utvärderingen. Dessutom avbröts 13 procent av alla upphandlingar.

– Anta att hälften av de avbrutna upphandlingarna beror på att det inte har kommit in några anbud alls, ja då har vi en situation där det i varannan annonserad upphandling inte är någon, eller en ytterst svag, konkurrens, säger upphandlingsexpert Birgitta Laurent.

– Siffrorna har inte förbättrats sedan två år tillbaka. De kan vara ännu sämre idag, tillägger hon.

Såväl Svenskt Näringsliv som Visma har tagit pulsen på leverantörer och bett dem svara på frågor om offentlig upphandling.

Resultaten avslöjar att orsakerna till att så många inte lämnar något anbud är likartade i de båda undersökningarna. Till ett omfattande pappersarbete, snåriga kravspecifikationer och ett stort fokus på prislappen ska också läggas faktorer som att upphandlingen är för stor och att chansen att vinna bedöms som liten. Dessutom är misstanken att utvärderingen av anbudet inte har gjorts på rätt sätt utbredd och att anbudstiden anses vara för kort.

– Situationen är oroande, den dåliga konkurrensen är ett problem för samhällsekonomin. Vi måste ha bättre utväxling på våra skattepengar, säger Birgitta Laurent.

För att få fart på affärerna på den offentliga marknaden vill hon se flera åtgärder. Här är hennes råd till kommunerna för att få fler anbud från företagen.

  • Starta upphandlingsskola – bjud in företagen och redogör för hur man blir leverantör till kommunen.
  • Anordna upphandlingsträffar – till exempel en frukost och informera om kommande upphandlingar. 
  • Informera på hemsidan – lägg ut information om befintliga avtal och kommande upphandlingar.
  • Dela upp upphandlingen i mindre delar – på så sätt ökar intresset från mindre företag att lägga anbud, vilket gynnar konkurrensen.
  • Rensa bland ska-kraven – analysera kommunens behov och ställ bara krav som är nödvändiga för att uppnå syftet med inköpet. Onödiga krav stänger ute anbudsgivare och ökar kostnaderna.
  • Ge tillräckligt med tid för att lämna anbud – många företagare har svårt att hinna med att lägga anbud. Ge därför mer tid än den lagstadgade, om möjligt.
  • Skapa en dialog med anbudsgivarna – kontakten ger kunskap om vilka produkter/tjänster som finns på marknaden och vilka krav som är lämpliga att ställa. Det ökar möjligheten att få fler anbud och minskar antalet överprövningar.
  • Kontakta de som inte lämnade in anbud – ring upp och fråga varför de avstod. Det finns mycket att lära till nästa upphandling.
  • Tänk på språket i upphandlingsdokumenten – språket är inte sällan byråkratiskt, krångligt och knepigt att förstå. Det är en av orsakerna till många överprövningar. Försök därför skriva enkelt och begripligt.
  • Bättre uppföljning – kontakta förlorande anbudsgivare och förklara varför de inte vann upphandlingen. Anställ en avtalscontroller, det betalar sig flera gånger om.

Toppnyheter

Välj organisation

Få nyheter från den organisation du väljer