Claudio Bresciani/TT / TT NYHETSBYRÅN
Höstbudgeten

Här är klimatförslagen i lagda höstbudgeten

I den lagda höstbudgeten är det tydligt att klimatet prioriteras, allt som allt ska 2,9 miljarder kronor läggas på klimat och miljö. fPlus har listat klimatförslagen i höstbudgeten:

Klimatklivet och Industriklivet får större summor än tidigare:

Initiativet Industriklivet fördubblas i år och får 600 miljoner, och ska gå till både forskning och investeringar. Klimatklivet utökas även, så att det ska uppgå till nästan 2 miljarder kronor, skriver Aktuell Hållbarhet.

Grön transportpremie som välkomnas av transportsektorn:

En annan klimatsatsning som välkomnas av transportsektor är en klimatpremie som ska bidra till fler gröna transporter. Premien ska utökas så att den gäller för både eldrivna bussar, lastbilar och arbetsmaskiner såsom traktorer. Dessutom förlängs bonusen för att att flytta transporter från vägar till sjöfarten, rapporterar SVT Nyheter.

Tillsättningen av en elektrifieringskommission välkomnas av Bil Swedens vd Mattias Bergman som menar att det gäller att snart komma igång med arbetet för att elektrifiera vägarna.

Rena hav och miljöövervakning:

Enligt Expressen läggs även 240 miljoner kronor på att bevara och återställa den svenska havs- och vattenmiljön. För sanering och internationellt kemikaliearbete åsidosätter man 65 miljoner, och 80 miljoner för miljöövervakning.

Gröna och trygga samhällen:

60 miljoner läggs på gröna och trygga samhällen, vilket innefattar 10 miljoner för en klimatdeklaration för uppförande av byggnader, skriver Expressen.

70 miljoner till pollinerande insekter:

Regeringen förslår att lägga 70 miljoner per år 2020-2022 på arbete som ska gynna pollinerande insekter, något som ska bidra till produktionen av livsmedel. Pollineringspengarna är en del av budgeten avsatt för bevarandet och skyddet av naturen, som i sin helhet uppgår till 755 miljoner, enligt Expressen.

Grön skattesänkning på 3,5 miljarder:

Enligt Januariavtalet budgeterar man upp 3,48 miljarder kronor för ytterligare skattesänkningar 2021, som en del av den gröna skatteväxlingen.

Toppnyheter

Välj organisation

Få nyheter från den organisation du väljer