TT
Det svenska skattetrycket

Här är de oväntade skattevinnarna 2020

fPlus har gått igenom 2020 års skatteförändringar och synat vinnare och förlorare. Kolla om du hör till den mest gynnade gruppen.

År 2020 bjuder på flera skatteförändringar som påverkar din plånbok. Flera av dem är redan kända, som att värnskatten begravs och att 61 av Sveriges 290 kommuner kommer att få höjd kommunalskatt. Ytterligare en större förändring är att skatten för äldre sänks, berättar nationalekonomen Fredrik Carlgren, chef för statistik- och faktasajten Ekonomifakta. Pensionärerna är 2020 års stora vinnare, menar han.

– Genom att många äldre får ytterligare höjt grundavdrag är de faktiskt den mest gynnade gruppen sett till inkomstbeskattningen. Skatteskillnaden mellan ålderspension och lön för övriga har blivit minimal, säger han till fPlus.

När jobbskatteavdraget infördes 2007 blev beskattningen på arbetsinkomster lägre än på pension, och sedan dess har jobbskatteavdraget dessutom stärkts i omgångar. En tanke med avdraget var att sänka skatten för dem som jobbar och stimulera till fler arbetstimmar, även bland personer som närmat sig pensionsåldern.

Men parallellt har en annan utveckling skett. Sedan 2009 har personer över 65 år fått sänkt skatt i olika steg, framför allt eftersom deras grundavdrag har förstärkts. Inför 2020 fanns det dock fortfarande en skillnad, det vill säga att skatten på arbete fortfarande var lägre än den på pension.

– Nu försvinner den skillnaden i princip helt genom att grundavdraget för äldre höjs ytterligare, säger Fredrik Carlgren.

”Mindre lönsamt att jobba efter 65”

Ett problem nu kan bli att incitamenten för äldre personer att fortsätta jobba minskar när de närmar sig pensionsåldern, konstaterar Fredrik Carlgren. Skatteskillnaden mellan äldres arbets- och pensionsinkomster har minskat. Generellt sett är skatten för äldre numera lika låg eller lägre än för yngre personer oavsett om man ser till arbete eller andra inkomster (se tabeller längst ned).

– För pensionärer är detta naturligtvis positivt. Jobbskatteavdraget har helt klart fungerat som en murbräcka för sänkt skatt även för dem, säger han. 

Att pensionärer pekas ut som 2020 års vinnare beror på flera saker, förklarar Fredrik Carlgren. Bland annat:

  • Skatten på arbete är lägre för äldre eftersom de får jobbskatteavdrag samt förhöjt grundavdrag på dessa inkomster.
  • Skatten på transfereringar, det vill säga skatt på pension med mera är också lägre eftersom äldre får ett högre grundavdrag.
  • Dessutom är arbetsgivaravgiften för äldre väsentligt lägre. 10,21 procent för personer födda i spannet 1938 till 1954 jämfört med 31,42 procent i normalfallet. En person som är född 1955 eller senare och som tjänar 35 000 kronor i månaden på sitt jobb kommer att kosta arbetsgivaren 46 000 kronor inklusive arbetsgivaravgift och hen kommer att få ut 26 460 kronor efter skatt. En person som är 65 år eller äldre får ut 33 080 kronor med samma arbetskraftskostnad, visar Ekonomifaktas beräkningar.

Det här betyder inte att det inte lönar sig att fortsätta jobba för personer som närmar sig pensionsåldern, långtifrån. För de flesta äldre betyder ytterligare jobbår mycket för pensionen som de sedan ska leva på, och för känslan av delaktighet och andra värden.

”Inte alls missgynnad grupp”

Men det Ekonomifaktas siffror visar är att pensionärerna har fått det bättre på senare år och att drivkrafterna för äldre att jobba ytterligare år har minskat i och med 2020 års förändringar (och utvecklingen de senaste åren). Det stämmer inte att pensionärerna har varit en ”bortglömd grupp”, snarare tvärtom, menar Fredrik Carlgren.

– De är inte alls en missgynnad grupp skattemässigt, säger han.

Anna Eriksson, sakkunnig på SPF Seniorerna, håller delvis med om att pensionärerna kan pekas ut som vinnare. Men hon betonar samtidigt att pensionärer kan delas in i olika grupper, där inte alla får känna av skattelättnaderna.

– De pensionärer som har bra pension får ta del av skattelättnaderna 2020. Men de som har en inkomst som understiger 17 000 kronor innan skatt får inga skattelättnader, säger hon.

Flera saker påverkar

Det handlar om två olika grupper, upprepar hon. De pensionärer som redan har det knapert kommer inte att få det bättre, befarar hon.

– Till exempel kommer bostadstillägg att beräknas på nya sätt, vilket gör att en grupp pensionärer får sänkt bostadstillägg i år, säger hon.

– Det är flera saker som påverkar pensionärernas situation. Skatt på bränsle, plastpåsar och höjda skatter i kommuner och regioner. Så det gäller att ha en helhetsbild för att kunna bedöma deras situation. Det är ju inte bara inkomstbaserade skatter som påverkar, fortsätter hon. 

Skatt på pension vs arbetsinkomst

Källa: Ekonomifakta
* Personer födda 1954 eller tidigare. ** Personer födda 1955 eller senare.
Beloppen i tabellen har avrundats till närmsta 10-tal kronor. Genomsnittlig kommunalskatt och begravningsavgift har använts i beräkningarna.

Skillnad i skatt på arbetsinkomster

Källa: Ekonomifakta
Not: Beloppen i tabellen har avrundats till närmsta 10-tal kronor. Genomsnittlig kommunalskattesats och begravningsavgift har använts i beräkningarna.

Lägre skatt för ålderspensionärer

Källa: Ekonomifakta
Not: Beloppen i tabellen har avrundats till närmsta 10-tal kronor. Genomsnittlig kommunalskattesats och begravningsavgift har använts i beräkningarna.

Toppnyheter

Välj organisation

Få nyheter från den organisation du väljer