TT
Integrationens utmaningar

Här är de nyanlända en tillgång

Å ena sidan ett skriande behov av kompetens och arbetskraft. Å andra sidan stora skaror av nyanlända utanför arbetsmarknaden med just de yrkesresurser som behövs. I projekt Match2job möts de två grupperna med goda resultat för både arbetsgivare och enskilda.

”Så ska nyanlända kunna bli en resurs”.

Rubriken pryder första sidan på Arvika Nyheter den 18 september. Det utropet kunde lika gärna ha varit – och är – utgångspunkten för Match2Job som de senaste två åren lyckats etablera närmare 90 procent av dem som genomgått de olika utbildningsprogrammen på arbetsmarknaden.

– Och det handlar om ”riktiga jobb”, inte arbeten inom ramen för olika åtgärder eller specialsatsningar.

Det säger Berndt Jendrny, som tillsammans med Anna Thorén, är två av projektledarna inom satsningen Match2Jobb. Till skillnad från rubriken i tidningen, har Match2job utgångspunkten att de nyanlända redan är en resurs, inte något de på sikt kan bli.

– Vi har en skyldighet att göra något åt de kompetensresurser som går omkring här utan jobb. Alla människor besitter en kompetens och här i Värmland behöver vi varenda jäkel, fortsätter han.

Det sätter fokus på en situation som i sig inte är unik för Värmland men som där blev startskottet för Match2Jobb, ett till delar helt nytt sätt att ta sig an det faktum att alltför många nytillkomna står utanför arbetsmarknaden. I snitt i Sverige ligger arbetslösheten på cirka fem procent men i gruppen nyanlända är siffrorna annorlunda, såväl i riket som i Värmland där den är 29 procent och i vissa grupper så hög som 60 procent. Det bottnar bland annat i att flera av kommunerna i länet, till exempel Filipstad, tillhör de orter i Sverige som tog emot flesta nyanlända i förhållande till invånarantal.

Samtidigt ropar företagen runt om i landet efter arbetskraft och Värmland är, enligt en undersökning från Manpower, ett av de fyra län i landet där arbetskraftsbristen är som störst och ökade med 24 procent förra året.

Läget initierade tankarna att ta sig an de två problemen på ett nytt sätt. Allt med stöd från EU genom Europeiska Socialfonden och i samarbete med Företagarna, Handelskammaren, LO, Arbetsförmedlingen och åtta värmländska kommuner.

– Arbete är lika med integration, det vet vi sedan tidigare. Men vi valde att varken kalla det integrations – eller arbetsmarknadsprojekt. Istället är det ett kompetensförsörjningsprojekt. Vi ska matcha de resurser som varje människa bär på med de behov som företagen i regionen har, säger Anna Thorén.

Vägen till arbetsmarknaden en snitslad bana

Det nya angreppssättet var inte helt okomplicerat, visade det sig. De nyanländas väg in på den svenska arbetsmarknaden är en snitslad bana via olika kontroller, framför allt den som utläses SFI, Svenska För Invandrare: Språket först, sedan de första stegen mot ett eget jobb. Att det finns kritik mot hur SFI fungerar, kvaliteten på den och om den inte rent av motverkar sitt syfte att vara en integrationsmotor, är inget nytt. Trots det håller många kvar vid den som det allenarådande instrumentet för nytillkomna svenskar.

Match2Jobb valde att utmana den synen.

– Vi vände på det. Direktkontakt med ett yrke, en utbildning och en arbetsplats först, sedan språkundervisning kombinerat med yrkesutbildning. Det skapar ett sammanhang, en verklighet annan än den att sitta i ett klassrum. Vi såg direkt att det i sin tur ökade engagemanget och framåtandan hos de enskilda personerna. Dessutom kom språket nästan av sig självt när de var ute på arbetsplatsen. Vi tog helt enkelt in SFI i verkstaden istället för tvärtom, säger Berndt Jendrny.

Berndt Jendrny och Anna Thorén blundar inte för det faktum att personer ibland hamnar fel, går en hel utbildning men ändå inte är anställningsbara. Därför skapades en ”urvalsnyckel” med dels praktiska tester, dels djupintervjuer för att ta reda på vilka yrken den aktuella personen är intresserad av och framför allt om han eller hon har förutsättningar att lyckas där. Väl antagen möter personerna olika aktiviteter, allt från branschinformation, studiebesök, arbetsmarknadskunskap, studie- och yrkesvägledning till information om jämställdhet och icke-diskriminering.

Men det kan också handla om att under en dag besöka ett restaurangkök och lära sig laga svenska köttbullar för dem med ambition att komma in i restaurangbranschen. Efter att ha passerat ”urvalsnyckeln” påbörjas en utbildning där personerna läser svenska och yrkesutbildning integrerat en så kallad Yrkes SFI-utbildning på gymnasienivå.

I det läget gäller det att vara klarsynt om vilket yrke som kan passa. En person som av egen vilja eller på förslag försöker sig på en utbildning inom till exempel byggbranschen men visar sig ha noll fallenhet för ett hantverksyrke, ska inte tvingas kvar där utan ska prova en annan väg.

– Och det är inget misslyckande, tvärtom. Genom att låta människor prova sig fram hittar de sina egna talanger som sedan gör dem anställningsbara, säger Anna Thorén.

Berndt Jendrny håller med.

– Det är tillåtet att göra ett urval, att konstatera att idag klarar du inte det här men kanske i morgon. Det är det absolut mest ärliga sättet att visa tilltro till människor. Vi vill ju att rätt personer kommer till rätt utbildning och att man har bra förutsättningar att klara utbildningen, för att bli anställningsbar.

– Klara är en drömrekrytering och har en vilja att lära mer, trots att hon inte har någon bakgrund i ett tekniskt yrke.

Det säger Stefan Mattsson, verkstadschef på Nobina i Karlstad och berömmet gäller Klara Chro Olsson som sedan i juni i år är anställd på bussföretaget. Där arbetar hon med lackering, service och underhåll av bussflottan, ett otippat yrkesliv kan tyckas för en person som tidigare var simlärare hemma i Kurdistan i Irak. Men när chansen att jobba i bussverkstaden dök upp var det ingen tvekan.

Jag vill ju lära mig mer, bli bättre i yrket.

– Kompisarna frågar mig om det är ett tufft jobb, jag är ju dessutom enda tjejen här. Tvärtom, det är ingen skillnad på tjejer och killar, alla hjälper alla. Och jag vill ju lära mig mer, bli bättre i yrket, så just nu håller jag på att ta busskort.

Klara Chro Olsson är med sina 35 år en av de yngre i verkstaden. Buss- och verkstad tillhör de branscher som har ett sällsynt svårt rekryteringsläge, särskilt inför kommande generationsväxlingar.

– Ja det ser illa ut för hela branschen och vi dras med en ständig brist på mekaniker. Vi måste skapa ett nytt intresse för de jobb vi har och då är det värdefullt med personer som Klara med olika erfarenheter och bakgrund. Därför var det självklart för oss att engagera oss i projektet när det presenterades, fortsätter Stefan Mattsson.

Samverkan med arbetsgivarna har från start varit en orubblig botten i hela arbetet. Det är behovet på arbetsmarknaden som styr och när väl ”polletten trillat ner, att de kan vara med och påverka ”, som Anna Thorén uttrycker det, har det inte varit några svårigheter att få med arbetsgivarna i arbetet. En av dem är Lena Malmberg, hotelldirektör på Clarion Hotel Plaza i Karlstad.

– Det är en helt fantastisk idé, att få vara med och ge synpunkter på vad vi behöver och vad vår verklighet är. Det ger dem en betydligt snabbare väg in i våra jobb än för dem som kommer direkt från skolan. I och med Match2Jobb fick vi helt enkelt större gensvar för vilka kompetenser vi behöver inom hotell och restaurang, säger hon.

Det gensvaret har hittills lett till att hotellet tagit emot fem kock-praktikanter varav en nu är fast anställd. Just kockar är bristvara i branschen, inte bara i Karlstad. Över huvud taget är de olika bristyrkena både en sporre och en inspirationskälla för Berndt Jendrny och Anna Thorén.

– Vi har inte startat en enda utbildning utan att arbetsgivarna är med och att det finns ett behov av just den här kompetensen. Tvärtom har vi stoppat planerade utbildningar just för att arbetskraftsbehovet saknats. Är vi inte lyhörda för den efterfrågan som finns riskerar vi att utbildningsinsatserna blir ett slag i luften, säger Berndt Jendrny.

88 procent har fått jobb

Match2Jobb har varit igång i drygt två år och det går nu att börja utvärdera resultaten. Målsättningen är att sammantaget 225 personer ska ha deltagit i projektet när det avslutas i mars nästa år. Fram till idag har projektet haft 150 deltagare och av de som avslutat sin utbildning har 88 procent fått arbete. Det handlar alltså om riktiga arbeten inte arbeten inom ramen för olika åtgärder eller specialsatsningar, som Berndt Jendrny tidigare påpekade och som både Nobina och Clarion Hotell Plaza kan intyga.

Vid sidan av framgångarna på ett personligt plan hos dem som är ute på den svenska arbetsmarknaden, har projektet även visat sig vara en vinst för de deltagande kommunerna.

De utbildningar som genomförs, efter signal från arbetsgivarna, innebär att deltagarna får studiemedel från CSN. En stor del av den individuella försörjningen flyttas alltså från kommunen till staten. Det är en befrielse för många av de kommuner som idag dignar under en allt större kostnadsbörda för de nyanlända efter att de statliga medel som utgår under de första åren trappas ner. Kristinehamn är den kommun där flest personer passerat genom Match2Jobb och där ligger snittkostnaden på 31 000 per år och studieplats.

– Det är helt enkelt ett billigt sätta att ta vara på de resurser som finns och som arbetsgivarna letar efter. Och vad är alternativet för de här människorna som inget hellre vill än att komma in på arbetsmarknaden, fortsatt socialhjälp? frågar Berndt Jendrny retoriskt.

– Jag är övertygad om att det här arbetssättet nu blir ett redskap inom yrkes SFI, säger han.

Toppnyheter

Ett uppdukat middagsbord/illustrationsbild.  Andy Wong / AP
undefined

Varningen: Korruption i Sverige breder ut sig

Sverige har fått allt större problem med korruption. Det menar organisationen Transparency International, rapporterar Sveriges Radio Ekot.

– Det vi har sett är att tyvärr har det gått i fel riktning. Det har kommit fler sådana typer av affärer och exemplen är ju Swedbank, Ericsson och vi får väl se vad som händer med SEB här i veckan, säger Ulrik Åshuvud, ordförande för Transparency International Sverige.

Samtidigt anses Sverige internationellt sett ha låg korruption. Även den upplevda korruptionen ligger på en låg nivå. Samma gäller övriga nordiska länder.

18 nov
Svenska sedlar och mynt. Martina Holmberg / TT / TT NYHETSBYRÅN
undefined

”Paradox – vi har de största skandalerna i närtid”

Problemen med korruption i Sverige sker framförallt i samhällets topp, enligt organisationen Transparency International, rapporterar Sveriges Radio Ekot.

– De nordiska länderna har över lång tid haft låg korruption, paradoxen blir att vi har de kanske största skandalerna i närtid inom banksystemet och vissa svenska och nordiska företag som då exporterar korruption, säger Ulrik Åshuvud som är ordförande för Transparency International Sverige.

Läget ser dock bättre ut inom offentlig sektor, tack vare bland annat offentlighetsprincipen och fri journalistik.

18 nov
Läs mer om Korruptionen i Sverige
Tåg och riksdagen. TT
Nya höghastighetstågen

Riksrevisionen sågar planer för höghastighetsbanor – vill nu att projektet pausas

Riksrevisionen sågar planerna bakom höghastighetsbanor i Sverige, skriver SvD. Den granskande myndigheten är inte kritisk mot själva idén, men mot arbetsprocessen. Den övergripande slutsatsen är nu att processen borde pausas, enligt DN.

I ett pressmeddelande konstaterar Riksrevisionen att höghastighetsjärnväg mellan Stockholm, Göteborg och Malmö skulle innebära ”det största finansiella åtagandet i modern tid för den svenska staten”. Därför har planeringen bakom satsningen granskats, och den visar på en rad brister i planeringsprocessen.

– Sammantaget kan vi konstatera att över tio års planering inte resulterat i ett fullvärdigt beslutsunderlag. Innan några fler beslut tas bör regeringen se till att Trafikverket gör om planeringen på rätt sätt, säger riksrevisor Helena Lindberg.

2 tim
Erik Abel/TT / TT NYHETSBYRÅN
undefined

Kristdemokraterna säger nej till höghastighetståg

Kristdemokraterna vänder och säger nu nej till byggandet av nya stambanor för höghastighetståg. Det beslutades på partiets riksting i dag, skriver DI.

Enligt Expressen kan beslutet innebära att hela den planerade satsningen nu stoppas.

Bland annat partistyrelsens Sara Skyttedal argumenterade mot satsningen.

– Höghastighetsjärnvägens investeringskostnader är rent ut sagt brutala, sa Skyttedal.

Enligt beslutet kan partiet dock tänka sig andra former av utbyggnader av järnvägen för att öka kapaciteten.

9 nov
Vänsterledaren Jonas Sjöstedt och KD:s  TT
undefined

Mätning: Satsning på ny stambana splittrar väljarna

Väljarna är splittrade kring frågan om en satsning på stambanor för höghastighetståg mellan Stockholm, Göteborg och Malmö. Det visar en opinionsundersökning som Kantar Sifo gjort på uppdrag av Expressen.

Vänsterpartiet samlar flest positiva väljare, 55 procent svarar att de vill att Sverige genomför satsningen. På andra plats kommer Liberalerna där 53 procent är för, följt av Centern och Miljöpartiet där 49 procent säger ja. Mest kritiska är kristdemokratiska väljare där 57 procent säger att de är emot.

Satsningen på höghastighetståg var en viktig del av januariavtalet och beräknas kosta över 200 miljarder kronor. Det är dock osäkert om förslaget nu går att genomföra efter att Liberalerna har sagt att man bara tänker vara med på uppgörelsen om Moderaterna, som tidigare sagt nej, också är det.

4 nov
Läs mer om Nya höghastighetstågen
Pågens vd Anders Carlsson Jerndal.  Pressbild / TT
Den akuta elkrisen

Pågens vd vill se modigare näringsliv efter elbristen

Pågens vd Anders Carlsson Jerndal kräver att näringslivstoppar i större utsträckning engagerar sig i samhällsfrågor. Till Sydsvenskan säger han att dagens medieklimat har skapat ”en feghet bortom anständighetens gränser” bland företagsledare.

Bakgrunden är att Pågens expansionsplaner i somras fick läggas på is på grund av elbrist, och bageriföretagets vd var då en av få näringslivstoppar att rikta skarp kritik mot regeringen.

Carlsson Jerndal menar att det är för riskabelt för företrädare i näringslivet att engagera sig i samhällsfrågor:

– Om du tycker olika får du plötsligt en konflikt som du ursprungligen inte haft en tanke på att skapa, säger han till tidningen.

1 tim
Fredrik Sandberg/TT / TT NYHETSBYRÅN
undefined

Svenska Kraftnät: Vår möjlighet att importera el minskar

Svenska kraftnäts tekniska direktör Ulf Moberg varnar nu för att Sveriges möjlighet att importera el minskar.

Det skriver tidningen Svenska Dagbladet.

Det beror på att Sverige håller på att ersätta planerbar energi som kärnkraft med förnybar väderberoende produktion som sol och vind. Dessa energislag har enligt Ulf Moberg en lägre effekttillgänglighet.

Det kan till exempel handla om att det inte blåser tillräckligt mycket under den period, eller den dag, på året det är som kallast och då effektbehovet är som störst.

Det är inte ovanlig att Sverige har effektbrist under de kallaste dagarna. Då måste vi importera från andra länder. Men det är en möjlighet som nu är hotat.

– Möjligheten att importera minskar successivt, eftersom samma utveckling som pågår i Sverige även pågår i vår omvärld, säger Ulf Moberg till SvD.

Han är även orolig för att det kommer att bli svårt att rent fysiskt hitta plats åt alla nya elstationer, ledningar och kablar i framförallt storstäderna.

– Det är sådant som gör att det tar tid. Men vi tror att vi har lösningar för att nå dit vi vill.

Igår 18:31
Läs mer om Den akuta elkrisen
Amy Klobuchar JOE RAEDLE / GETTY IMAGES NORTH AMERICA
Amerikanska valet 2020

Analys: Buttigieg och Klobuchar vinnare i natt

De demokratiska primärvalskandidaterna Pete Buttigieg och Amy Klobuchar hör till vinnarna i nattens debatt. Det menar Washington Posts politiska kommentator Aaron Blake.

”Buttigieg har gjort bra ifrån sig i tidigare debatter och nu har han nått ett riktigt momentum”, skriver Blake och syftar på en mätning som visade att Buttigieg leder i opinionen i Iowa. Att de övriga kandidaterna såg honom som ett hot och gick till attack därför ha gynnat honom, menar Blake.

CNN:s Chris Cillizza anser också att Amy Klobuchar och Pete Buttigieg hör till vinnarsidan. Den pragmatiska Minnesotasenatorn Klobuchar slåss om en position i den moderata mittfåran av Demokraternas startfält. Cillizza menar att hon hittills hamnat i skuggan av Buttigieg och Biden, men att nattens debatt mycket väl kan ändra på det.

2 tim
Pete Buttigieg.  SAUL LOEB / AFP
undefined

Kandidater attackerade Pete Buttigiegs erfarenhet

Vem ur det breda startfältet med demokratiska primärvalskandidater är egentligen mest lämpad att slå Donald Trump i presidentvalet nästa år?

Med omkring 11 veckor kvar till de första primärvalen drabbade tio av Demokraternas kandidater samman i en tv-sänd debatt i Atlanta.

Sjukförsäkringar, klimatförändringar, aborträttigheter och vapenlagar var några av ämnena som togs upp under den mer än två timmar långa debatten.

Indianaborgmästaren Pete Buttigieg har nyligen gått starkt i opinionen och fick försvara sig från påhopp om sin bristande erfarenhet.

– Jag pratar inte stort om att hjälpa arbetarklassen, medan jag själv åker helikopter mellan olika golfbanor som är döpta efter mig, sa Buttigieg och la till:

– Jag golfar inte ens.

Elizabeth Warren avslutade sitt anförande i debatten med att bland annat prata om sin plan för att motverka korruption och skapa en större amerikansk systemförändring.

Joe Biden ville avsluta med ett par optimistiska ord riktade till amerikaner som tittade:

– Det är dags att komma ihåg vem du är. Ta dig upp. Låt oss ta tillbaka det här landet och leda världen igen, sa han.

4 tim
Joe Biden och Kamala Harris  TT
undefined

Harris rättar Bidens utspel om kvinnliga senatorer

Joe Biden argumenterade under nattens debatt för att han har ett starkt stöd bland afroamerikaner.

Han hävdade att han har stöd från den enda afroamerikanska kvinnan som valts in i den amerikanska senaten och syftade på senatorn Carol Moseley Braun.

– Det är inte sant, svarade hans motståndare i debatten Kamala Harris, som är den andra afroamerikanska kvinnan att väljas in i senaten.

Biden rättade sig själv och sa att han stöttades av ”den första” afroamerikanska kvinnan som valts in.

5 tim
Läs mer om Amerikanska valet 2020
Dagens börs

Swedish Match mot strömmen i börsöppningen

Stockholms storbolagsindex öppnade i rött på torsdagsmorgonen. Swedish Match, upp 2 procent, och Telia, över nollstrecket, stack ut bland storbolagen.
• OMXSPI: –0,6%
• OMXS30: – 0,7%
Global Gaming har som väntat rapporterat förlust efter att bolaget fått sin licens indragen. Förlusten är så gott som inprisad. Aktien är ner 0,3 procent.

Även Engelska Skolan har lämnat delårssiffror. Men i stället för förlust kunde friskolekoncernen uppvisa ökad ömsättning och vinst. Rörelseresultatet mer än fördubblades sedan motsvarande period i fjol. Aktien stiger 2,3 procent.

Under onsdagen sändes Uppdrag gransknings senaste program om Swedbank. Aktien har pressats ner 6,75 procent på en vecka. Under torsdagen är aktien ner 0,3 procent.

H&M har fått den höjda rekommendationen behåll av Morningstar med riktkurs 162 kronor. Pareto Securities har inlett bevakning på Husqvarna med en köprekommendation. H&M och Husqvarna handlas runtnollstrecket.

Under onsdagen stängde USA-börserna på minus efter att Reuters rapporterat att fas ett i handelsavtalet mellan Kina och USA kan dröja till nästa år.

1 tim
President Donald Trump. TT.
undefined

Asiens börser faller brett – handelsavtal kan dröja

Asienbörserna fortsätter ner i spåren av nedåtgående index i New York på onsdagskvällen efter rapporter som förmörkar utsikterna för ett handelsavtal innan årsskiftet. Vid 05.20 svensk tid ser ledande index ut som följer:
• Nikkei: −0,8%
• Shanghai: −0,4%
• Shenzhen: −0,4%
• Hongkong: −1,6%
• Kospi: −1,3%
Det var på onsdagskvällen som källor till Reuters uppgav att det partiella handelsavtal, fas ett-avtalet, som varit under uppsegling de senaste veckorna kan skjutas upp till efter årsskiftet. Enligt rapporterna beror det på att Kina vill se ett mer omfattande slopande av tullar än Trump är beredd att gå med på.

Spänningarna mellan supermakterna har dessutom ökat i styrka sedan den amerikanska kongressen har ställt sig bakom ett lagförslag om att Hongkongs självständighet måste garanteras för att staden ska behålla sin speciella handelsstatus mot USA, skriver TT.

5 tim
Susan Walsh / TT NYHETSBYRÅN
undefined

Börsen föll efter rapport om tröga handelssamtal

Wall Street föll på onsdagen efter att Reuters rapporterat att fas ett i handelsavtalet mellan Kina och USA kan dröja till nästa år. Vid stängning stod indexen så här:
• S&P 500: –0,4%
• Nasdaq: −0,5%
• Dow Jones: –0,4%
Enligt experter och andra källor Reuters har pratat med kräver Kina i förhandlingarna att USA backar från de höjda tullarna, varpå USA svarar med att ställa högre krav de också.

Fallet tycktes dämpas något efter att protokollet från Feds senaste räntemöte i oktober publicerats, vilket visade att ledamöterna inte anser att det behövs några fler räntesänkningar i nuläget.

Flygplanstillverkaren Boeing steg 1,1 procent i volatil handel efter nyheten att bolaget slutfört en affär med Förenade arabemiratens flygbolag Emirates om 30 stycken 787 Dreamliner-plan i samband med flygmässan i Dubai. Affären uppges vara värd 9 miljarder dollar.

Fiat Chrysler backade 3,7 procent efter nyheten att konkurrenten GM stämt biltillverkaren för korrupta metoder för att tillsammans med facket UAW trissa upp de anställdas löner. Även GM tappade och aktien stängde 3 procent lägre.

Båda varuhuskedjorna Home Depot och Kohls bommade förväntningarna när delårsrapporterna presenterades i går. Aktierna dök och hela sektorn tyngdes. På onsdagen fortsatte Home Depots aktie ner 2,2 procent, medan Kohls vände upp 0,4 procent.

Rivalerna Target och Lowes överträffade under onsdagen förväntningarna i sina respektive rapporter. Target rusade drygt 14 procent och Lowes lyfte 3,9 procent.

Kinesiska e-handelsjätten Alibabas Hongkong-notering väntas bli den största i år, enligt en källa till CNBC. Aktien föll dock 1,6 procent på Wall Street.

Igår 14:43
Läs mer om Dagens börs
Jimmie Åkesson intervjuas av SVT i oktober. Fredrik Sandberg/TT / TT NYHETSBYRÅN
SD:s framtid

Åkesson: Förändringar ett resultat av att vi utvecklas

SD:s partiledare Jimmie Åkesson fick frågor om de ändringar som partiet väntas göras på landsdagarna i helgen när han gästade P1-morgon. Ändringarna handlar bland annat om att resonemanget kring det kontroversiella begreppet ”nedärvd essens” ska strykas ur principprogrammet och att abortpolitik och hbtq-frågor ska diskuteras.

– Det här är ett resultat av att partiet utvecklas och breddas, säger han.

Han fick också frågor om partiets förhållande till public service, som SD vill reformera.

– Public service tycker jag har en viktig funktion, säger Åkesson, och menar att han därför vill få ordning på det han beskriver som en politisk slagsida åt vänster.

2 tim
Jimmie Åkesson (SD), Ebba Busch Thor (KD) och Ulf Kristersson (M). TT
undefined

”SD piffar sig för M och KD – kan vi lita på reformer?”

I kväll inleds Sverigedemokraternas landsdagar och partiet tar därför plats på flera av landets ledarsidor. Det är ett SD i medvind som samlas i Örebro i dag, skriver Sydsvenskan, som menar att partiet trots de förändringar som ska göras i helgen inte är ett parti som andra.

”Drömmen är fortfarande ett helsvenskt folkhem från 50-talet, ett som aldrig har funnits”, skriver tidningen.

Helgen blir en möjlighet för partiet att ”piffa upp sin ideologiska makeup”, skriver DN:s ledarsida. Ord som inte passar ska revideras och förslag ska slipas på med målet att på sikt vara fint nog för ett samarbete med M och KD.

Men kan man lita på Jimmie Åkessons reformism? skriver DI:s PM Nilsson, som noterar att frågan delar opinionsbildare. Nu är det värt att ta fasta på att allt fler ser SD som ett parti som liknar de övriga, enligt Nilsson.

Även GP:s Håkan Boström skriver om SD i dag. Han menar att framgångarna beror på andra partiers politiska oförmåga och samhällsförändringar i stort.

3 tim
Fredrik Sandberg/TT / TT NYHETSBYRÅN
undefined

Mätning: Näringslivet gör tumme upp för Åkesson

Näringslivet har ett rekordhögt förtroende för Sverigedemokraternas Jimmie Åkesson – 43 procent, enligt DI/Ipsos undersökning DI-barometern. Det är en ökning med 8 procentenheter från juni i år. För partiet ökar förtroendet till 16 procent från 10 procent i juni.

Sverigedemokraternas partisekreterare Richard Jomshof förklarar framgången med att partiet varit tydliga med ett regeringsalternativ.

– Många som har egna företag är människor som vill ha ett alternativ till den rödgröna regeringen, säger Jomshof till Dagens Industri.

34 min
Läs mer om SD:s framtid
Socialdemokraternas partisekreterare Lena Rådström Baastad med valaffischer inför riksdagsvalet förra hösten. Lars Pehrson/SvD/TT / TT NYHETSBYRÅN
Socialdemokraternas framtid

Källor: S ska bli tydligare med ny mellanvalsstrategi

När Socialdemokraternas så kallade mellanvalsstrategi ska diskuteras i partistyrelsen på fredag kommer partiets nya plan att läggas fram, säger källor till Aftonbladet. Det handlar förenklat om att partiet måste bli tydligare med att hitta en balans mellan att både stå upp för sin egen politik och för innehållet i januariavtalet, som ligger till grund för den politik man för i regeringsställning.

– Det har famlats kring det här i år, säger en källa till tidningen.

Strategin ska ha tagits fram av partisekreterare Lena Rådström Baastad och hennes stab.

2 tim
Socialdemokraternas partiledare Stefan Löfven (S) och partisekreterare Lena Rådström Baastad (S). Filip Erlind/TT / TT NYHETSBYRÅN
undefined

S-källor: Rådström Baastad kritiseras internt – Stefan Löfven uppges sitta säkert

Trots kritik mot Stefan Löfven från andra partier är förtroendet för S-ledaren starkt i de egna leden. Det uppger källor för SvD som istället pekar ut partisekreteraren Lena Rådström Baastad som den som flera socialdemokrater nu ifrågasätter.

– Det finns ett uppdämt behov av att göra något, men det handlar inte om partiordföranden utan i så fall partisekreteraren. Hon lyckas inte nå ut med vilken politik som är vår och vilken som är regeringens, säger en källa till tidningen.

Förra veckan visade Aftonbladet/Demoskop att SD skulle vara större än S om det var val i dag. Samtidigt har S-ledaren fått kritik för att svara undflyende om gängbrottsligheten och migrationen i söndagens Agenda och allt fler pekar på en kris för socialdemokratin.

Igår 19:59
Statsminister Stefan Löfven (S) besöker kommunpoliserna i Klippan på onsdagen Johan Nilsson/TT / TT NYHETSBYRÅN
undefined

Analyser: Svart vecka och svårt sjätte år för Löfven

Det är hård press på statsminister Stefan Löfven och hans regering just nu och S-ledaren förväntas analysera läget och peka ut en riktning. Han misslyckades dock med båda de uppgifterna i söndagens Agenda, skriver SVT:s inrikespolitiske kommentator Mats Knutsson i en analys över ”Statsministerns svarta vecka”.

”Aldrig tidigare har en statsminister fått utstå så förödande kritik efter ett enskilt tv-framträdande”, skriver han.

Kvartals Viktor Barth-Kron drar paralleller till M-ledaren Fredrik Reinfeldts sjätte år som statsminister som han kallar förödande och skriver att framtiden för regeringen vilar på om väljarna uppfattar Löfvens samhällsbygge som något som ger resultat.

”Den här regeringens öde i nästa val vilar inte på något fiffigt bildsättande, något särskilt uselt eftermäle från regeringen Bildt, eller ens på en vinst i den allt mer semantiska debatten om vad som egentligen är hönan och ägget av integrationsproblem och social utsatthet”, skriver Barth-Kron.

Igår 18:47
Läs mer om Socialdemokraternas framtid

Välj organisation

Få nyheter från den organisation du väljer