TT
Integrationens utmaningar

Här är de nyanlända en tillgång

Å ena sidan ett skriande behov av kompetens och arbetskraft. Å andra sidan stora skaror av nyanlända utanför arbetsmarknaden med just de yrkesresurser som behövs. I projekt Match2job möts de två grupperna med goda resultat för både arbetsgivare och enskilda.

”Så ska nyanlända kunna bli en resurs”.

Rubriken pryder första sidan på Arvika Nyheter den 18 september. Det utropet kunde lika gärna ha varit – och är – utgångspunkten för Match2Job som de senaste två åren lyckats etablera närmare 90 procent av dem som genomgått de olika utbildningsprogrammen på arbetsmarknaden.

– Och det handlar om ”riktiga jobb”, inte arbeten inom ramen för olika åtgärder eller specialsatsningar.

Det säger Berndt Jendrny, som tillsammans med Anna Thorén, är två av projektledarna inom satsningen Match2Jobb. Till skillnad från rubriken i tidningen, har Match2job utgångspunkten att de nyanlända redan är en resurs, inte något de på sikt kan bli.

– Vi har en skyldighet att göra något åt de kompetensresurser som går omkring här utan jobb. Alla människor besitter en kompetens och här i Värmland behöver vi varenda jäkel, fortsätter han.

Det sätter fokus på en situation som i sig inte är unik för Värmland men som där blev startskottet för Match2Jobb, ett till delar helt nytt sätt att ta sig an det faktum att alltför många nytillkomna står utanför arbetsmarknaden. I snitt i Sverige ligger arbetslösheten på cirka fem procent men i gruppen nyanlända är siffrorna annorlunda, såväl i riket som i Värmland där den är 29 procent och i vissa grupper så hög som 60 procent. Det bottnar bland annat i att flera av kommunerna i länet, till exempel Filipstad, tillhör de orter i Sverige som tog emot flesta nyanlända i förhållande till invånarantal.

Samtidigt ropar företagen runt om i landet efter arbetskraft och Värmland är, enligt en undersökning från Manpower, ett av de fyra län i landet där arbetskraftsbristen är som störst och ökade med 24 procent förra året.

Läget initierade tankarna att ta sig an de två problemen på ett nytt sätt. Allt med stöd från EU genom Europeiska Socialfonden och i samarbete med Företagarna, Handelskammaren, LO, Arbetsförmedlingen och åtta värmländska kommuner.

– Arbete är lika med integration, det vet vi sedan tidigare. Men vi valde att varken kalla det integrations – eller arbetsmarknadsprojekt. Istället är det ett kompetensförsörjningsprojekt. Vi ska matcha de resurser som varje människa bär på med de behov som företagen i regionen har, säger Anna Thorén.

Vägen till arbetsmarknaden en snitslad bana

Det nya angreppssättet var inte helt okomplicerat, visade det sig. De nyanländas väg in på den svenska arbetsmarknaden är en snitslad bana via olika kontroller, framför allt den som utläses SFI, Svenska För Invandrare: Språket först, sedan de första stegen mot ett eget jobb. Att det finns kritik mot hur SFI fungerar, kvaliteten på den och om den inte rent av motverkar sitt syfte att vara en integrationsmotor, är inget nytt. Trots det håller många kvar vid den som det allenarådande instrumentet för nytillkomna svenskar.

Match2Jobb valde att utmana den synen.

– Vi vände på det. Direktkontakt med ett yrke, en utbildning och en arbetsplats först, sedan språkundervisning kombinerat med yrkesutbildning. Det skapar ett sammanhang, en verklighet annan än den att sitta i ett klassrum. Vi såg direkt att det i sin tur ökade engagemanget och framåtandan hos de enskilda personerna. Dessutom kom språket nästan av sig självt när de var ute på arbetsplatsen. Vi tog helt enkelt in SFI i verkstaden istället för tvärtom, säger Berndt Jendrny.

Berndt Jendrny och Anna Thorén blundar inte för det faktum att personer ibland hamnar fel, går en hel utbildning men ändå inte är anställningsbara. Därför skapades en ”urvalsnyckel” med dels praktiska tester, dels djupintervjuer för att ta reda på vilka yrken den aktuella personen är intresserad av och framför allt om han eller hon har förutsättningar att lyckas där. Väl antagen möter personerna olika aktiviteter, allt från branschinformation, studiebesök, arbetsmarknadskunskap, studie- och yrkesvägledning till information om jämställdhet och icke-diskriminering.

Men det kan också handla om att under en dag besöka ett restaurangkök och lära sig laga svenska köttbullar för dem med ambition att komma in i restaurangbranschen. Efter att ha passerat ”urvalsnyckeln” påbörjas en utbildning där personerna läser svenska och yrkesutbildning integrerat en så kallad Yrkes SFI-utbildning på gymnasienivå.

I det läget gäller det att vara klarsynt om vilket yrke som kan passa. En person som av egen vilja eller på förslag försöker sig på en utbildning inom till exempel byggbranschen men visar sig ha noll fallenhet för ett hantverksyrke, ska inte tvingas kvar där utan ska prova en annan väg.

– Och det är inget misslyckande, tvärtom. Genom att låta människor prova sig fram hittar de sina egna talanger som sedan gör dem anställningsbara, säger Anna Thorén.

Berndt Jendrny håller med.

– Det är tillåtet att göra ett urval, att konstatera att idag klarar du inte det här men kanske i morgon. Det är det absolut mest ärliga sättet att visa tilltro till människor. Vi vill ju att rätt personer kommer till rätt utbildning och att man har bra förutsättningar att klara utbildningen, för att bli anställningsbar.

– Klara är en drömrekrytering och har en vilja att lära mer, trots att hon inte har någon bakgrund i ett tekniskt yrke.

Det säger Stefan Mattsson, verkstadschef på Nobina i Karlstad och berömmet gäller Klara Chro Olsson som sedan i juni i år är anställd på bussföretaget. Där arbetar hon med lackering, service och underhåll av bussflottan, ett otippat yrkesliv kan tyckas för en person som tidigare var simlärare hemma i Kurdistan i Irak. Men när chansen att jobba i bussverkstaden dök upp var det ingen tvekan.

Jag vill ju lära mig mer, bli bättre i yrket.

– Kompisarna frågar mig om det är ett tufft jobb, jag är ju dessutom enda tjejen här. Tvärtom, det är ingen skillnad på tjejer och killar, alla hjälper alla. Och jag vill ju lära mig mer, bli bättre i yrket, så just nu håller jag på att ta busskort.

Klara Chro Olsson är med sina 35 år en av de yngre i verkstaden. Buss- och verkstad tillhör de branscher som har ett sällsynt svårt rekryteringsläge, särskilt inför kommande generationsväxlingar.

– Ja det ser illa ut för hela branschen och vi dras med en ständig brist på mekaniker. Vi måste skapa ett nytt intresse för de jobb vi har och då är det värdefullt med personer som Klara med olika erfarenheter och bakgrund. Därför var det självklart för oss att engagera oss i projektet när det presenterades, fortsätter Stefan Mattsson.

Samverkan med arbetsgivarna har från start varit en orubblig botten i hela arbetet. Det är behovet på arbetsmarknaden som styr och när väl ”polletten trillat ner, att de kan vara med och påverka ”, som Anna Thorén uttrycker det, har det inte varit några svårigheter att få med arbetsgivarna i arbetet. En av dem är Lena Malmberg, hotelldirektör på Clarion Hotel Plaza i Karlstad.

– Det är en helt fantastisk idé, att få vara med och ge synpunkter på vad vi behöver och vad vår verklighet är. Det ger dem en betydligt snabbare väg in i våra jobb än för dem som kommer direkt från skolan. I och med Match2Jobb fick vi helt enkelt större gensvar för vilka kompetenser vi behöver inom hotell och restaurang, säger hon.

Det gensvaret har hittills lett till att hotellet tagit emot fem kock-praktikanter varav en nu är fast anställd. Just kockar är bristvara i branschen, inte bara i Karlstad. Över huvud taget är de olika bristyrkena både en sporre och en inspirationskälla för Berndt Jendrny och Anna Thorén.

– Vi har inte startat en enda utbildning utan att arbetsgivarna är med och att det finns ett behov av just den här kompetensen. Tvärtom har vi stoppat planerade utbildningar just för att arbetskraftsbehovet saknats. Är vi inte lyhörda för den efterfrågan som finns riskerar vi att utbildningsinsatserna blir ett slag i luften, säger Berndt Jendrny.

88 procent har fått jobb

Match2Jobb har varit igång i drygt två år och det går nu att börja utvärdera resultaten. Målsättningen är att sammantaget 225 personer ska ha deltagit i projektet när det avslutas i mars nästa år. Fram till idag har projektet haft 150 deltagare och av de som avslutat sin utbildning har 88 procent fått arbete. Det handlar alltså om riktiga arbeten inte arbeten inom ramen för olika åtgärder eller specialsatsningar, som Berndt Jendrny tidigare påpekade och som både Nobina och Clarion Hotell Plaza kan intyga.

Vid sidan av framgångarna på ett personligt plan hos dem som är ute på den svenska arbetsmarknaden, har projektet även visat sig vara en vinst för de deltagande kommunerna.

De utbildningar som genomförs, efter signal från arbetsgivarna, innebär att deltagarna får studiemedel från CSN. En stor del av den individuella försörjningen flyttas alltså från kommunen till staten. Det är en befrielse för många av de kommuner som idag dignar under en allt större kostnadsbörda för de nyanlända efter att de statliga medel som utgår under de första åren trappas ner. Kristinehamn är den kommun där flest personer passerat genom Match2Jobb och där ligger snittkostnaden på 31 000 per år och studieplats.

– Det är helt enkelt ett billigt sätta att ta vara på de resurser som finns och som arbetsgivarna letar efter. Och vad är alternativet för de här människorna som inget hellre vill än att komma in på arbetsmarknaden, fortsatt socialhjälp? frågar Berndt Jendrny retoriskt.

– Jag är övertygad om att det här arbetssättet nu blir ett redskap inom yrkes SFI, säger han.

Toppnyheter

Henrik Montgomery/TT / TT NYHETSBYRÅN
Den akuta elkrisen

Rapport: 124 000 jobb hotade på grund av elbristen

Tillväxtverket bedömer i en framtidsprognos att antalet sysselsatta minskar med mellan 40 000 och 124 000 till år 2040 på grund av att elbehovet inte möts, beroende på låg- eller högriskscenario.

Det konstaterar myndigheten i en ny rapport där effekterna av elbristen studerats.

De studerade regionerna är Östra Mellansverige (Stockholms, Uppsala, Södermanlands, Östergötlands, Örebro och Västmanlands län), Skåne län samt Västra Götalands län.

–Näringslivets investeringar är nödvändiga för klimatomställning och samhällsutveckling. Tilltron till elsystemet är avgörande. För mig är det självklart att Sveriges regering, i en tid av pandemikris med behov av ökade investeringar och ökad sysselsättning, inte kan ignorera de varningssignaler som elsystemet skickar ut. Vi ska självklart inte förlora jobb på grund av elsystemet. Ett stabilt, fossilfritt och konkurrenskraftigt elsystem ska istället bidra till att det skapas många fler jobb, säger Lina Håkansdotter, chef avdelningen hållbarhet infrastruktur på Svenskt Näringsliv till fPlus.

I Skåne är bedömningen att antalet sysselsatta minskar med mellan 6 000 - 19 000.

– Prognoserna bekräftar det vi påtalat länge. Den bristande elförsörjningen är oerhört allvarlig, både gällande nyetableringar och för det befintliga näringslivets tillväxt, säger Sara Åhlén Björk, chefekonom Sydsvenska Handelskammaren, i ett pressmeddelande.

Rapporten visar även att en framtida elkris skulle slå mot ”den samlade kedjan inom den exportintensiva skogs- och träindustrin” i Norrbotten, Västerbotten, Västernorrland och Jämtland. Här visar rapporten på att mellan 5 000 och 1 700 arbeten inte skulle skapas i skogs- och träindustrin år 2040 som en följd av elbristen.

32 min
Fredrik Sandberg/TT / TT NYHETSBYRÅN
undefined

”Elhaveriet är ett hot mot klimatmålen”

Regeringens nonchalanta attityd till landets elförsörjningsproblem är inte försvarbar – nu krävs krafttag för att undvika kollaps i elnätet, skriver Lina Håkansdotter i en debattartikel på Altinget.

Med dagens förutsättningar minskar incitamenten för företag att investera sig in i ökat elberoende, och långsiktigt får detta konsekvenser för klimatmålen. Länge har energipolitiken subventionerat in vindkraft som inte efterfrågats och nu befinner vi oss i en kris som är svår att lösa, menar debattören.

”Sätt ett mål för leveranssäkerhet, trygga den elförsörjning vi redan har på plats och ge Svenska kraftnät möjlighet att skyndsamt bygga ut överföringsförbindelserna inom landet”, skriver Lina Håkansdotter.

4 tim
Magnus Hjalmarson Neideman / SvD / TT / TT NYHETSBYRÅN
undefined

Tusentals jobb i södra Sverige hotas på grund av elbristen

Tillväxtverket bedömer i en framtidsprognos för Skåne antalet sysselsatta minskar med mellan 6 000 till 19 000 till år 2040 på grund av att elbehovet inte möts, beroende på låg- eller högriskscenario.

Det skriver Sydsvenska Handelskammaren som analyserat rapporten.

– Prognoserna bekräftar det vi påtalat länge. Den bristande elförsörjningen är oerhört allvarlig, både gällande nyetableringar och för det befintliga näringslivets tillväxt. Vi vill betona vikten av en ordentlig upprustning och expandering av elnäten, men också belysa vikten av regional elproduktion. Det är centralt för vår förmåga att generera välstånd, säger Sara Åhlén Björk, chefekonom Sydsvenska Handelskammaren, i ett pressmeddelande.

Igår 18:04
Läs mer om Den akuta elkrisen
Kvinna i munskydd/Agnes Wold.  TT
Coronavirusets spridning – Sverige

Wold avfärdar larm om luftburet virus: ”Larvigt”

WHO har larmat om att man sett tecken på att coronaviruset kan vara luftburet – inte en droppsmitta som man tidigare utgått från. Men Agnes Wold, professor i klinisk bakteriologi, avfärdar diskussionen som ”jättelarvig”.

– Hade det varit virusets vanliga spridningssätt hade epidemin sett ut på ett helt annat sätt, säger hon till Aftonbladet.

Hon påpekar att även droppsmitta smittar genom luften, men med lite större droppar än vid luftburen smitta. Frågan är hur långt dropparna kan färdas.

WHO:s utspel riskerar enligt Wold att göra folk förvirrade. Hon tycker inte att organisationen är rätt instans att avgöra vad som är vetenskapligt sant eller falskt.

23 min
Förlossningsrum/Nyfödd bebis. TT
undefined

Undersköterska: Nyblivna föräldrar oförstående om viruset – ”curlade egoister”

Med anledning av coronautbrottet får partners inte följa med till BB efter förlossningen i Västra Götalandsregionen och i Region Halland. En självklarhet, enligt undersköterskan Susanne Erichsen som jobbar Sahlgrenska sjukhuset. Hon tycker att många nyblivna föräldrar har för lite förståelse för pandemin.

– Det känns som att 80- och 90-talister är otroligt självcentrerade egoister och de har blivit väldigt curlade. De tycker att de ska ha all hjälp i världen, säger hon till P4 Göteborg.

Hon menar att det är tillräckligt att partnern till den som föder får vara med på själva förlossningen. Man har tid att anknyta till barnet när man kommer hem, säger hon.

1 tim
Utrikesminister Ann Linde och resenärer på Arlanda.  TT
undefined

UD beslutar om reseråd var 14:e dag: ”Stor osäkerhet”

Utrikesdepartementet kommer att ta beslut om reserekommendationer var fjortonde dag under sommaren, rapporterar TT.

Utrikesminister Ann Linde (S) säger att anledningen är att andra länders restriktioner kan komma att förändras snabbt. Hon pekar bland annat på Grekland som först öppnade för resor från Sverige men sedan ändrade sig.

– UD:s bedömning är det råder stor osäkerhet rörande globalt resande, säger Linde till nyhetsbyrån.

Datumen då reseråden kan uppdateras är 15 juli, 29 juli och 12 augusti.

2 tim
Läs mer om Coronavirusets spridning – Sverige
Illustrationsbild. Stina Stjernkvist/TT / TT NYHETSBYRÅN
Coronavirusets spridning – globalt

Ogifta par kämpar mot förbud – vill återförenas

Med budskap som ”Kärlek är inte turism” försöker ogifta par driva frågan om att även de som inte är gifta ska få undantag från inreseförbudet till EU och kunna återförenas med sina respektive, skriver New York Times.

EU-kommissionen har uppmanat medlemstater att göra undantag även för ogifta men än så länge är det bara Danmark och Sverige som delvis tillämpar rekommendationen.

Ylva Johansson, som är EU-kommissionär med ansvar för inrikesfrågor, har gjort uttalanden där hon stöttar kampanjen men säger samtidigt att det är upp till medlemsländerna att avgöra.

24 min
Sju månader gamla Issa Ibrahim Nasser undersöks på en klinik i Deir Al-Hassi i Jemen. Han väger bara tre kilo. Issa Al-Rajhi / TT NYHETSBYRÅN
undefined

122 miljoner riskerar att nå svältgräns i virusets skugga

Hjälporganisationen Oxfam varnar i en ny rapport för att 12 000 människor per dag kan dö av hunger som en följd av coronavirusets effekter på samhället. Fler riskerar att dö av svält än av själva viruset, skriver de i rapporten ”The hunger virus”.

Hundratals miljoner människor har förlorat sin inkomst när samhällen stänger ner vilket innebär att ytterligare 122 miljoner människor kan hamna på svältgränsen i år. Det skulle innebära att totala antalet gick från 149 miljoner förra året till över 270 miljoner i år.

”Covid-19 är droppen för miljoner människor som redan kämpar med effekterna av konflikt, klimatförändringar, ojämlikhet och ett icke-fungerande livsmedelssystem som lett till att miljontals arbetare och producenter lever i fattigdom”, skriver Chema Vera, Oxfams internationella vd, i ett pressmeddelande.

5 tim
Läs mer om Coronavirusets spridning – globalt

Välj organisation

Få nyheter från den organisation du väljer
Bilder från Central Park. Christian Cooper/TT
Trumps Amerika

Hotade fågelskådaren vill inte medverka i utredning

Fågelskådaren Christian Cooper som blev hotad med polisanmälan av en kvinna när han bad henne koppla sin hund vill inte medverka i rättegången mot henne, rapporterar New York Times.

– Hon har redan betalat ett högt pris, säger Christian Cooper till CNN.

Händelsen inträffade tidigare i maj i Central Park och på filmen Christian Cooper filmat hörs hur kvinnan ringer ett telefonsamtal och säger ”en afroamerikansk man hotar mig och min hund” i luren. Hon kommer att åtalas tidigare i veckan för falsk angivelse.

25 min
James Bullard.  Lucas Jackson / TT NYHETSBYRÅN
undefined

Fedchef: Arbetslösheten kan sjunka till 7 procent

James Bullard, St. Louis Federal Reserve-chef, tror att den amerikanska arbetslösheten kan sjunka till 7 procent innan årets slut, rapporterar CNBC.

Bullard uppger att han tror att det kommer ytterligare stödpaket från kongressen och att ökat maskanvändande kommer att sänka antalet virusfall vilket kan gynna den ekonomiska återhämtningen, uppger kanalen.

I juni uppgick arbetslösheten till 11,1 procent, en siffra som USA inte sett sedan andra världskriget, uppger Finwire.

4 tim
Läs mer om Trumps Amerika