Anders Haskels aktier

Här är aktierna med stabil tillväxt och bra utdelning

Årsstämmorna drar igång på allvar den här veckan och därmed har också startskottet gått för årets utdelningssäsong. Traditionellt betalas utdelningen ut till de aktieägare som köpt aktien senast på stämmodagen även om det har blivit vanligare att bolagen delar upp pengarna på mer än ett utbetalningstillfälle under året. Ett exempel på det senare är Hennes&Mauritz där aktieägarna får vänta på nästan hälften av utdelningen fram till november.

En kortsiktig jakt på utdelningar som går ut på att köpa före stämman och sälja strax efter är sällan meningsfull. Teoretiskt ska ju kursen falla med samma belopp som utdelningen efter att den avskiljts.

Att huvudsakligen placera i aktier med hög utdelning i förhållande till aktiekursen är jag också tveksam till som strategi. Skälet är att det finns begränsat utrymme för ytterligare höjning av utdelningen i många av aktierna med högst direktavkastning. I en del fall handlar det snarare om risken är stor att utdelningen kommer att sänkas. Ibland beroende på att bolaget ger sina aktieägare en tillfällig bonusutdelning och i andra fall helt enkelt på grund av att bolaget är på väg mot sämre tider.

En bra investeringsstrategi är i stället att leta efter bolag som med hög säkerhet och uthålligt kommer att kunna höja sin utdelning. Då gör det inget om utdelningen är låg i utgångsläget. På sikt kommer större värden att skapas åt aktieägarna än om bolaget ger en i och för sig hög utdelning men som aldrig kommer att höjas.

Resonemanget bygger på den klassiska aktievärderingsteorin som säger att värdet på bolaget ska motsvara nuvärdet av alla framtida utdelningar. Betalningen till aktieägarna ligger kanske långt fram i tiden men om de avser ett avsevärt större belopp än vad bolaget betalar ut i dag leder den framtida utdelningen ändå till en hög värdering.

Här är exempel på några aktier som jag tycker erbjuder en bra balans mellan hyfsad utdelning och tillväxtmöjligheter.

  • Thule tillverkade ursprungligen takräcken och har senare blivit känt för sina taxboxar. Numera säljer företaget en rad andra produkter som i hög grad riktar sig till människor med en aktiv fritid. Tillväxtutsikterna är goda och det skapar i sin tur förutsättningar för stigande utdelningar. Det som kan hålla tillbaka utdelningstillväxten är att företaget delar ut 86 procent av vinsten. I stort sett hela utrymmet för höjda utdelningar måste alltså komma från framtida vinsttillväxt. Aktuell direktavkastning ligger runt 3,5 procent.
  • Duni som säljer engångsprodukter för dukning har haft det tufft en tid, bland annat på grund av höga råvarukostnader och aktien har backat tre år i rad. Nu börjar läget se lite bättre ut. Dels har massapriserna som utgör en tung kostnad backat något, dels har en del interna åtgärder genomförts för att lyfta lönsamheten. Bolaget delar ut 5 kronor per aktie, fördelat på två utbetalningstillfällen. Det ger en direktavkastning på cirka 5 procent.
  • I fastighetssektorn finns det flera aktier med stabil utdelning, begränsad risk för sänkningar samt god chans till högre framtida utdelningar. Ett bolag som jag gillar är snabbväxande Samhällsbyggnadsbolaget i Norden (SBB) som huvudsakligen investerar i bostäder och samhällsfastigheter med offentlig verksamhet som hyresgäster. Direktavkastningen ligger runt 2,3 procent. Det är inte särskilt högt men i takt med att bolaget växer samt får ner sina hittills ganska höga finansieringskostnader ökar utrymmet för att höja utdelningen.

Toppnyheter

TT
Den svenska kriminalpolitiken

Ledare: Politikerförakt att vänta om inte kriminalitet tas på allvar

Veckans partiledardebatt i riksdagen väckte frågor om gängkriminaliteten, inte minst med anledning av de senaste dygnen i Malmö. ”Sveriges tredje största stad ligger för långt från riksdagen” skriver Sydsvenskans huvudledare som menar att statsministern borde lägga ett större fokus på frågan. ”Om regeringen inte tar gängkriminaliteten på större allvar riskerar de politikerföraktet och känslan av avstånd till de folkvalda i huvudstaden att växa ytterligare” skriver Sydsvenskan.

Petter Birgersson på Blekinge Läns Tidnings ledarsida önskar också att frågan om kriminalitet hade fått ett större utrymme i debatten. Där med anledning av veckans flera explosioner, något som har skapat en rädsla hos många invånare i närområdena. ”Den som ser bilderna efter sprängningen vid hyreshuset förstår att oron inte är obefogad” skriver Birgersson och menar att den svenska grundtryggheten är skadad. Han får medhåll från Mathias Persson på Smålands-Postens ledarsida. ”När sprängningarna läggs ihop med skjutningarna och den höga frekvensen av andra våldsbrott framträder en bild av ett samhälle i snabbt förfall” skriver Persson, som menar att frågan om kriminaliteten är ett riksintresse som kräver blocköverskridande samarbeten.

Löfven framförde i riksdagsdebatten att han är stolt över det socialdemokratiska arvet men ”Vem kan ha ställt till det så här med det gamla folkhemmet?” frågar sig Birgersson på Blekinge Läns tidnings ledarsida.

Igår 21:55

Välj organisation

Få nyheter från den organisation du väljer