Jan Söderström överklagade parkeringsavgifterna i Bromma.  Foto: Anders Wiklund/TT
Det svenska skattetrycket

Han tog kampen mot p-avgifterna och vann

Företagaren Jan Söderström fick Stockholms kommun att stoppa parkeringsavgifter på nästan 300 gator i Bromma innan julhelgen. Nu har hans initiativ spridit sig till andra stadsdelar i Stockholm.

”Parkeringsavgifter ska inte användas till skatteintäkter ”, säger Brommabon Jan Söderström. Han syftar på Stockholms kommuns beslut om p-avgifter på gator där det enligt honom inte förekommer parkeringsproblem.

Det var i förra veckan som Jan Söderströms kamp mot kommunen uppmärksammades i media. Genom en överklagan lyckades han sätta stopp för nästan 300 av kommunens p-avgifter.

Han nämner att p-avgifter bara får tas ut av ordningsskäl, för att ordna trafiken. Detta grundar sig i en lag från 1957. Kommuner får inte införa p-avgifter för att få in mer skattepengar, eller ens för att värna om miljön.

– Om man vill ha p-avgifter av miljöskäl är det riksdag och regering som ska ta ställning till det, säger Jan Söderström.

Men vi tar det från början.

Stockholms kommun beslutade år 2016 att utöka antalet p-avgifter. Stadens ytterområden, som Bromma, var inga undantag. Förra året i februari började dessa att sättas upp och när Jan Söderström insåg vad kommunen höll på med gjorde han en överklagan.

– Det första jag tänkte var: Vart vänder man sig? Först gick jag till Förvaltningsrätten men där sa de att det inte var deras typ av ärende. Efter det vände jag mig till länsstyrelsen i Stockholm.

Hos länsstyrelsen hade han dock ingen tur – den gav Stockholm stad rätt. Då gick Jan Söderström vidare till Transportstyrelsen i stället.

– Jag vände mig till Transportstyrelsen som en sista instans. Där fick jag rätt.

Jan Söderström berättar att hans överklagande avsåg ”samtliga vägar i Bromma för vilka Stockholms trafiknämnd avser att avgiftsbelägga”. När han i december fick rätt av Transportstyrelsen hade kommunen inget annat val än att stoppa de avsedda p-avgifterna.

Enligt Transportstyrelsens bedömning hade Stockholms kommun inte motiverat sina avgifter tillräckligt väl. Inte heller hade kommunen övervägt andra alternativ, som p-skiva.

– Stockholm gjorde ingen analys om varför man ska ha parkeringsavgifter. Det här beslutet kan bli vägledande för andra kommuner, säger Jan Söderström.

Foto: Anders Wiklund/TT

Att det just skulle bli Jan Söderström som överklagade kommunens p-avgifter är ingen tillfällighet. Han driver nämligen ett företag som utbildar kommuner i trafikfrågor.

– Jag var tidigare chef för SKL:s trafikenhet och jag har anordnat kurser för kommuner om trafikföreskrifter.

– Nu äger jag företaget JS konsult som driver sidan trafikkurs.se. Vi utbildar kommuner i trafikjuridik i ämnen som ”fordonsflyttning”, ”bilmålvakter” och att kunna utforma trafikföreskrifterna på rätt sätt, berättar Jan Söderström.

Kurserna vänder sig till tjänstemän i Sveriges kommuner och de flesta av landets 290 kommuner har deltagit i olika uträckning.

– Vi har även haft Stockholms kommun. De har till och med fått en specialkurs, berättar Jan Söderström.

Kände tjänstemännen igen dig när du gjorde din överklagan?

– Ja, det gjorde de!

Jan Söderström berättar att han inte är emot parkeringsavgifter – tvärtom kan de vara nödvändiga ibland – men då måste de motiveras utifrån en trafiksynpunkt.

– Jag tror att man kan ha avgifter på vissa ställen, som vid tunnelbanan där det kan bli kaotiskt. I Bromma ansåg jag att det kommunen gjorde var fel eftersom vi på de flesta villagator här inte har några parkeringsproblem. Bland de gator som jag överklagade kan det finnas några som kan behöva parkeringsavgifter, men då måste man förklara varför, säger han.

Jan Söderström säger att kommuner ofta lockas av att få in skattepengar via p-avgifter.

– I Danmark skedde samma utveckling. Till slut fick danska finansdepartementet sänka statsbidraget till de kommuner som använde sig av p-avgifter på det sättet.

Under tiden som parkeringsavgifterna satt uppe blev det en ekonomisk förlust för butikerna i Bromma.

– Man kan tycka att parkeringsavgifter inte är ett problem i ett område där många högavlönade bor, säger Jan Söderström och fortsätter:

– Men butikerna runt Nockeby har inte råd att överleva med dessa avgifter när köpcentret Bromma blocks ligger bara några minuter bort med bil.

Jan Söderström berättar att han har fått stöd från de personer som driver de lokala butikerna. Stöd har Jan Söderström för övrigt fått från många håll. Nu kräver även boende i Hägersten i södra Stockholm ett stopp för parkeringsavgifterna, enligt Dagens Nyheter.

Att kommunpolitiker använder parkeringsavgifter som ett sätt att öka intäkterna är dock inget nytt och inte heller specifikt för Stockholm, vilket Jan Söderström har noterat.

– Jag har fått gehör från folk ute i landet. Nu på väg hem från tunnelbanan ringde en man från Karlskrona.

Toppnyheter

Välj organisation

Få nyheter från den organisation du väljer