Henrik Montgomery/TT / TT NYHETSBYRÅN
Klimatomställningen

”Hållbarhet ett måste efter Corona”

Hållbara investeringar är vägen till stärkt konkurrenskraft och ökad resurseffektivitet i en cirkulär ekonomi efter corona, skriver företrädare för Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademiens projekt Resurseffektivitet och cirkulär ekonomi, i en debattartikel i Aktuell Hållbarhet.

Efter corona kommer det krävas stimulansåtgärder som främjar samhällsutvecklingen och ger en mer moståndskraftig hållbar ekonomi. För att uppnå detta föreslås ett antal åtgärder, bland annat att det utvecklas en cirkulär strategi med upphandling som ett hållbart verktyg, att gemensamma marknader för resurser skapas och framförallt ett kraftfullt stöd till företag i omställningen.

”Hållbarhet är en svensk styrka, så låt oss bygga vidare på det för att öka konkurrenskraften när samhällsekonomin ska få fart efter coronakrisen”, skriver företrädarna.

Toppnyheter

Välj organisation

Få nyheter från den organisation du väljer