fPlus
Sveriges nya styre

Hadzialic: ”Vi kommer få en friare valrörelse 2022”

Det är få som hunnit både bli och vara minister före 30-årsdagen. Aida Hadzialic är unik i Sverige i detta avseende. Men den politiska karriären för det socialdemokratiska stjärnskottet fick ett abrupt slut när gymnasieministern fastnade i en poliskontroll med alkohol i kroppen i augusti 2016. Fast frågan är om slut egentligen är rätt ord. Hadzialic beskriver i en längre intervju med fPlus att hon inte lämnat ”rörelsen” och pekar själv ut vad hon helst skulle vilja ägna sig åt vid en comeback.

Hadzialic tror på en ”europeisk renässans”, trots det pressade läget för EU och Europa just nu men menar att socialdemokratin behöver fundera över ”vilken ställning man ska ha i ett Europa som har blivit mer välmående”.

Den förre ministern delar också med sig av frågorna hon får i sin nuvarande roll som konsult från företag och organisationer som tar hjälp för att göra sin omvärldsanalys.

Du gick med i SSU som 16-åring, blir kommunalråd som 23-åring och 2014 är du gymnasie- och kunskapslyftsminister, 27 år gammal. Sveriges yngsta statsråd någonsin. Vad var det som gjorde att du fick en sådan rivstart och snabb politisk karriär?

– Jag är sådär att när jag väl tycker om att göra något så ger jag allt.  Jag var tidigt övertygad i min socialdemokratiska värdegrund och fick snabbt förtroendeuppdrag, där det ena ledde till det andra. Parallellt med detta har min kärlek till akademin alltid funnits där.  Egentligen hade jag velat fokusera på det lika mycket som på politiken exempelvis genom att bli klar med min examen vid Handels efter Juridicum. Men politiken drog alltid in mig i nya uppdrag och nya möjligheter.

 Du är idag 32 år och får väl betraktas tillhöra den yngre generationen socialdemokrater – vad skulle du säga kännetecknar din generation?

– Den yngre generationen är helt klart mer digitalt aktiv, det finns minst lika mycket folkrörelse på internet som i den verkliga världen. Det är en skillnad mellan generationerna.

– Rent politiskt så är 80- och 90-talisterna uppvuxna i ett mer globaliserat och öppet Sverige. Omvärlden har funnits mer lättillgänglig för oss från start. Dagens unga socialdemokrater är därför liberalt sinnade vad gäller frihet, rörlighet och individens möjligheter. 

 Vilka frågor gör Socialdemokraterna som parti intressant för unga idag?

– Jag tror att Socialdemokraterna är relevant för unga väljare framförallt för att man som ung vill ges samma möjligheter som sin föräldrageneration, man vill ha en bra utbildning, bostad och kunna leva i ett tryggt Sverige. Samtidigt vill fler och fler också att utbildning och arbete ska löna sig, vilket också Socialdemokraterna blivit inlyssnande inför.

Idag arbetar Aida Hadzialic som rådgivare i den privata sektorn med internationella kunder som vill få hjälp att göra sin omvärldsanalys. Hon beskriver att turbulensen som Europa upplever genom brexit stjäl fokus från annat.

– Brexit gör att det är svårt att fokusera på annat som man hade behövt lägga tonvikt på som konkurrenskraft och utveckling.

Haidzialic pekar också på att det som händer i USA och Kina har en direkt påverkan på Europa. Maktkampen utspelar sig i teknikutvecklingen, menar hon.

– Det sker enormt mycket i de amerikanska och kinesiska techjättarna. AI kommer vara nästa månlandning och data är guldgruvan. De amerikanska teknikföretagen och Kina har tillgång till allt mer data samtidigt som Europa är klämt i mitten.

– Vi i EU skulle behöva skifta fokus och tänka på de här framtidsfrågorna mer och skapa ekosystem som är bra både för människan och tekniken.

 Vad efterlyser företagen råd kring?

– Internationellt sett handlar det dels om att få hjälp med att förstå vad som händer i Storbritannien och USA, men framförallt i Kina.

– Många i väst håller fortfarande på att bygga upp sina kunskaper om Kina. Frågorna är flera: varför är Kina så aktiva i väst, vad vill de, varför shoppar de företag runt om i Europa och vad innebär det att ha en kinesisk ägare?

 Vad svarar du på det?

– Det finns inget entydigt svar, man får titta på det från fall till fall. Vi jobbar mycket kunskapsuppbyggande, skriver rapporter och gör resor och ger råd utifrån de faktiska enskilda behoven.

Hur ser du själv på Europas roll globalt? 

– Europas roll är försvagad, även om vi aldrig har varit en internationell stormakt politiskt sett. Vi är desto starkare ekonomiskt. Den politiska dimensionen har på senare tid försvagats ytterligare. Europa har inte samma förutsättningar att agera långsiktigt som Kina eller Ryssland. Europa är betydligt mer diversifierat. Men vi måste fortsätta hålla ihop och investera i utbildning och forskning, digital infrastruktur och med tiden AI för fortsatt konkurrenskraft. Det här gör vi inte nu, i alla fall inte med full potential, det är ett resurstapp som sker med det nuvarande fokuset på brexit.

 Hur påverkar det den europeiska identiteten och den europeiska gemenskapen?

– Vi tycks skönja en europeisk renässans trots allt, många inser att Europa måste försvaras. EU har gett oss fred och ekonomisk utveckling. Tittar man på vad som hänt i Storbritannien de senaste tre åren så har det knappast främjat deras ekonomiska intressen och i Sverige ser vi att stödet för EU är väldigt starkt.

– Samtidigt finns det krafter som vill frångå de gemensamma ramarna och ifrågasätter EU:s roll. Här behöver de etablerade krafterna gemensamt stå upp för rättsstaten, demokratin och fria rörligheten. En legalistisk ordning måste gälla, antagna ramar konventioner som medlemsstaterna går med på ska efterföljas.

Hadzialic syftar på utvecklingen i östeuropa, där medlemsstater frångår viktiga rättsprinciper men även Storbritannien.

– Bitterna har ju antagit att de kommer att kunna förhandla fram ett avtal som gynnar dem bortom EU:s regler och principer. Där har EU nu satt ner foten och visar att trots sin storlek och vikt kommer britterna att behandlas precis som alla andra.

 Populismen upptar allt mer av dagordningen både i Europa och i Sverige. Hur hanterar svenska politiker trycket från väljare som valt bort de traditionella partierna?

– De etablerade partierna behöver lyssna på vad det är väljarna säger och signalerar. Som politiker och parti kan man kritisera andra politiker och partier men väljarna i en demokrati har sin rösträtt och yttrandefrihet.

– Det bästa sättet att bekämpa populismen är att lyssna på varför väljare röstar på populistiska partier. I Europa och Sverige känner människor en oro för Europas och egna landets framtid.

Folkvandringar och krig gör att vi får en turbulent omvärld, fortsätter Hadzialic och menar att när många människor kom till framförallt Sverige och Tyskland, bidrog det till att man frågar sig hur det ska fungera i praktiken med välfärden, integrationen liksom hur den demografiska utvecklingen kommer att se ut.

– När de etablerade partierna inte hanterar denna oro så svarar väljarna med att rösta på andra partier, så enkelt är det.

 Hur ser det ut för socialdemokratin i Sverige och Europa?

– Jag skulle säga att den svenska socialdemokratin står relativt stabil sett i en europeisk kontext. Det finns socialdemokrater som har det betydligt svårare, som i Tyskland och Nederländerna till exempel. Inte för att det gör saken bättre.

Hadzialic lyfter Spanien som ett undantag, där socialdemokraterna gick kraftigt framåt i valet, och fortsätter beskriva utmaningen för socialdemokratin i stort.

– Socialdemokraterna behöver fortfarande adressera vilken ställning man ska ha i ett Europa som har blivit mer välmående, där den ekonomiska utvecklingen gått framåt. Det finns fortfarande stora sociala och ekonomiska klyftor på kontinenten, där befolkningen söker svar i migrationskritiska politiska alternativ, men i vanlig ordning leder ekonomisk utveckling till att folk röstar på partier som gynnar dem.

– Det andra handlar om migration och integration, hur ska socialdemokratin förhålla sig till globaliseringen i det avseendet? Ska man ha en internationalistiskt förhållningssätt eller ska man fokusera på att bygga upp det sociala välståndet i det egna landet. Det här skiftar ganska mycket från land till land.

– Nya folkrörelser har byggts upp exempelvis i USA med en stark framfart bland vänsterkandidater och med Corbyn i Storbritannien.  Samtidigt är det svårt att se att något motsvarande skulle kunna hända i Sverige. 

Hur kommer det sig?

– Vi har inte den sortens klassklyftor som finns i Storbritannien och USA. Här har socialdemokratin gjort sitt i mångt och mycket. Vi har en stark medelklass, välstånd och en stark välfärd som Socialdemokraterna byggt upp. Därför är det också naturligt att Socialdemokraterna går mer åt mitten nu med Centerpartiet och Liberalerna. 

Sedan Hadzialic var statsråd i Stefan Löfvens S/MP-regering 2014-2016 har den politiska spelplanen ritats om en del.  ”Januariavtalet” och den nya samarbetskonstellationen är något som Hadzialic säger sig ha väntat på.

– Jag har personligen länge förespråkat ett mittensamarbete och velat se det i flera år. Blockpolitiken har varit dålig för Sverige, det etsar fast partier i positioner som kan vara orimliga att hålla kvar vid.

– Sak är viktigare än form. Sverige har så många stora utmaningar som måste hanteras:  investeringar, konkurrenskraft, välfärd, migration och att få på plats konkurrenskraftiga skattesystem. Allt det behöver göras över blockgränserna.

Uppgörelsen mellan S, MP, C, L innehåller en lång rad liberala reformer. Skulle du säga att den innehåller tillräckligt med socialdemokratisk politik?

– Ja, framförallt när det kommer till skolan, man kommer dels se över om staten ska ta mer ansvar för skolan, det är en fråga som varit viktig för Socialdemokraterna. Januariavtalet har även med en översyn av skattessystemet som S velat ha. Det är klart att det finns svårare detaljer även för Socialdemokraterna, men allt som allt är det bra.

Hur ser det ut inför nästa mandatperiod?

– Jag hoppas att samarbetet fortsätter och jag tror att man lägger en grund för det nu. Vad jag förstår så har samarbetet gått bra hittills, vilket förhoppningsvis gör att det kommer att utvecklas. Sedan tror jag inte att de går till val som ett block men jag tror att vi kommer få en friare valrörelse 2022.

När man varit aktiv inom partiet ”så länge som jag har” så utgör man en del av rörelsen, beskriver  Aida Hadzialic. Och även om hon idag inte har några förtroendeuppdrag för partiet så finns det saker att göra i ”bakgrunden”.

Är du redo för en comeback?

– Jag vill nog engagera mig mer igen, men det ligger längre fram i tiden.

 Vad skulle du vilja ägna dig åt då? 

– Det som ligger mig varmt om hjärtat är svensk internationell konkurrenskraft och att utveckla förutsättningarna för detta så att ekonomin och företagen kan göra väl ifrån sig, så att vi får råd att finansiera välfärden. 

– Den ekonomiska politiken, teknologiutvecklingen och utbildning är några av områdena som jag gärna skulle ta mig an.

Toppnyheter

Mostphotos/TT
Utanförskapet på arbetsmarknaden

Malmö stad sparkar entreprenörer – ersätter olagligt med extratjänster

Malmö stad sparkar ut sina entreprenörer inom skötsel av parker, gator och torg. I stället tar de in de statligt supersubventionerade extratjänsterna – i strid mot Arbetsförmedlingen regelverk. ”Ett cyniskt spel för att skyffla över kostnaderna för arbetslösheten på staten”, säger Svenskt Näringslivs Edward Hamilton. ”De anställda på företaget hade kanske blivit arbetslösa i alla fall”, försvarar sig kommunalrådet Sedat Arif (S).

2 tim
Genrebild.  Bertil Ericson / TT / TT NYHETSBYRÅN
undefined

Arbetslösheten stiger: Värst för unga och utrikes födda

Arbetslösheten fortsätter att stiga trots flera optimistiska makrosignaler. I slutet av juni hade 466 000 personer skrivit in sig som arbetslösa, det är 9 procent av den svenska arbetskraften och 130 000 fler än samma månad i fjol. Det framgår av ett pressmeddelande från Arbetsförmedlingen.

Hårdast drabbade är de som står längst från arbetsmarknaden – unga och utrikes födda, skriver myndigheten. 71 000 ungdomar var inskrivna som arbetslösa i juni, vilket är en radikal ökning från i fjol då 27 000 färre sökte sig till Arbetsförmedlingen.

Arbetslösheten är ojämnt fördelad över landet: från Gotland där 6,7 procent av befolkningen var inskrivna som arbetslösa i juni, till 11,4 procent i Södermanland, Skåne och Gävleborgs län.

4 tim
Läs mer om Utanförskapet på arbetsmarknaden
Bild från Papa Giovanni XXIII-sjukhuset i Bergamo tidigare i år. Claudio Furlan / TT NYHETSBYRÅN
Coronavirusets spridning – globalt

Larm från Bergamo: Viruset angriper hela kroppen – vissa skadas permanent

Coronaviruset kan innebära svåra konsekvenser för hela kroppen på längre sikt. Det säger italienska läkare till Sky News.

De tidiga forskningsresultaten pekade mot att covid-19 är en sjukdom som främst angriper andningsvägarna. Men nu menar flera läkare i Italien att det handlar om ett systemiskt virus som påverkar samtliga kroppens organ och kan ge upphov till neurologiska skador och stroke.

Enligt Roberto Cosentini, chefsläkare på akuten på Papa Giovanni XXIII-sjukhuset i Bergamo, ser man att vissa patienter får permanenta skador efter att ha insjuknat.

– Vi har nu en signifikant andel av drabbade som fått kroniska skador av viruset, säger Cosentini.

43 min
Vårdpersonal på ett sjukhus i Moskva. Arkivbild.  Pavel Golovkin AP/TT
undefined

Amnesty: Över 3 000 arbetare i vården döda

Över 3 000 anställda inom vården har dött till följd av att ha smittats av coronaviruset. Det visar en kartläggning från Amnesty International, som samtidigt varnar för att mörkertalet kan vara högt, bland annat till följd av skillnader i rapporteringen av fall mellan länder.

USA toppar den mörka listan med totalt 507 dödsfall inom denna grupp. Därefter kommer Ryssland, Storbritannien och Brasilien.

Amnesty varnar också för att vårdpersonalen på många håll inte bara riskerar sin hälsa utan att många även har förföljts och straffats när de påtalat brister i virushanteringen.

5 tim
Läs mer om Coronavirusets spridning – globalt
Andrzej Duda och hustrun Agata Kornhauser-Duda firar valsegern. Czarek Sokolowski / TT NYHETSBYRÅN
Valet i Polen

Mycket högt valdeltagande i polska presidentvalet

Den sittande presidenten Andrzej Duda har tagit hem segern i Polens presidentval med 51,2 och valdeltagandet var mycket högt: 68,12 procent.

Oppositionen har tidigare sagt sig utreda uppgifter om felaktigheter, bland annat har det förekommit uppgifter om att polska medborgare i utlandet inte fått sina röstpaket i tid.

– I dag eller senast i morgon ska vi kunna göra en bedömning om omfattningen av de här protesterna, sa Sylwester Marciniak, valkommissionens ordförande, på en pressträff på måndagen.

Bedömare har pekat på att ett jämnt valresultat slutligt kan avgöras i landets högsta domstol, skriver BBC.

1 tim
Andrzej Duda/Rafal Trzaskowski TT7AP
undefined

Nationalkonservative Duda vinner Polens presidentval

Polens sittande president Andrzej Duda, som står regeringspartiet Lag och rättvisa (PiS) nära, vinner presidentvalet, skriver AFP.

Nationalkonservative Duda hade 51,2 procent av rösterna när totalt 99,7 procent av valsedlarna hade räknats. Utmanaren Rafal Trzaskowski, liberal borgmästare i Warszawa, låg då på 48,8 procent.

Enligt valkommissionen kommer de sista rösterna inte att påverka valutgången, skriver Politico.

3 tim
Personer i en polsk vallokal.  Czarek Sokolowski / TT NYHETSBYRÅN
undefined

Analyser: Ett splittrat Polen – ”det här kan gå riktigt illa”

Det är ett splittrat Polen som gick till presidentval under söndagen, vilket också visade sig i det oerhört jämna resultatet från den första vallokalsundersökningen. Det skriver DN:s utrikeskommentator Michael Winiarski.

Om den sittande presidenten Andrzej Duda, som har en knapp ledning vinner, kommer Polen bli ett allt mer auktoritärt land. En förlust för Rafal Trzaskowski skulle ändå betyda att han är en obestridlig ledare för den liberala oppositionen, skriver Winiarski.

The Guardians korrespondent i Polen, Christian Davies skriver på Twitter att han är rädd för att det jämna valresultatet kan leda till stora problem.

”Det är extremt spänt, i ett väldigt splittrat land och det finns inga oberoende institutioner. Det här kan gå riktigt illa.”

Igår 21:32
Läs mer om Valet i Polen
Arkivbild, Gekås Ullared Bertil Ericson / TT / TT NYHETSBYRÅN
Coronavirusets spridning – Sverige

Trångt på Gekås Ullared – ”omöjligt att hålla avstånd”

Trots att varuhuset Gekås Ullared vidtagit flera åtgärder mot trängseln vittnar kunder om att det inte går att hålla avstånden. Bilder som GT tagit i fredags visar på långa köer och att det är trångt i gångarna.

– Det är omöjligt att hålla avstånd där inne, men folk sköter sig med handsprit och så, säger besökaren Dejan Gotovac till tidningen.

Redan under våren har trängseln på Gekås uppmärksammats, och företaget släpper nu in max 3 500 kunder i taget i stället för 7 000.

1 tim
Anna Hallberg/Öresundsbron vid 20-årsfirandet. TT
undefined

Samarbetet svajar i Norden: ”Står militärer vid gränsen”

Det nordiska samarbetet har fått sig en rejäl törn av coronakrisen, enligt Nordenminister Anna Hallberg (S).

– Vi har tagit den stabila plattform vi har i Norden för givet, och sedan plötsligt står det militärer vid gränsen mot Norge. Det är oerhört dramatiskt, säger hon till TT.

I Haparanda har den symboliska gränsen mot Torneå förvandlats till en effektiv mur och norrmän flockas inte på Västkusten som vanligt under sommaren. Inget grannland vill helt öppna gränsen till Sverige.

– Jag är orolig, det här måste vi ta tag i nu, säger Hallberg.

4 tim
Illustrationsbild. Roald, Berit / TT NYHETSBYRÅN
undefined

Sveriges äldre mår bättre – trots pandemi och isolering

Trots coronapandemin mår svenska äldre bättre än på många år, visar en undersökning från Göteborgs universitet som TT rapporterar om.

I undersökningen har personer mellan 65 och 71 år själva fått skatta sin hälsa, och de senaste åren har trenden varit nedåtgående. Men i år har kurvan vänt uppåt. Ett annat trendbrott är att de äldre nu är mer nöjda med sin ekonomi.

– Förra året jämförde man kanske sin ekonomiska situation eller hälsa med någon som har det bättre. I år jämför man med personer som har förlorat jobbet på grund av covid eller som ligger i respirator, säger Pär Bjälkebring som gjort undersökningen.

Igår 20:04
Läs mer om Coronavirusets spridning – Sverige

Välj organisation

Få nyheter från den organisation du väljer