fPlus
Sveriges nya styre

Hadzialic: ”Vi kommer få en friare valrörelse 2022”

Det är få som hunnit både bli och vara minister före 30-årsdagen. Aida Hadzialic är unik i Sverige i detta avseende. Men den politiska karriären för det socialdemokratiska stjärnskottet fick ett abrupt slut när gymnasieministern fastnade i en poliskontroll med alkohol i kroppen i augusti 2016. Fast frågan är om slut egentligen är rätt ord. Hadzialic beskriver i en längre intervju med fPlus att hon inte lämnat ”rörelsen” och pekar själv ut vad hon helst skulle vilja ägna sig åt vid en comeback.

Hadzialic tror på en ”europeisk renässans”, trots det pressade läget för EU och Europa just nu men menar att socialdemokratin behöver fundera över ”vilken ställning man ska ha i ett Europa som har blivit mer välmående”.

Den förre ministern delar också med sig av frågorna hon får i sin nuvarande roll som konsult från företag och organisationer som tar hjälp för att göra sin omvärldsanalys.

Du gick med i SSU som 16-åring, blir kommunalråd som 23-åring och 2014 är du gymnasie- och kunskapslyftsminister, 27 år gammal. Sveriges yngsta statsråd någonsin. Vad var det som gjorde att du fick en sådan rivstart och snabb politisk karriär?

– Jag är sådär att när jag väl tycker om att göra något så ger jag allt.  Jag var tidigt övertygad i min socialdemokratiska värdegrund och fick snabbt förtroendeuppdrag, där det ena ledde till det andra. Parallellt med detta har min kärlek till akademin alltid funnits där.  Egentligen hade jag velat fokusera på det lika mycket som på politiken exempelvis genom att bli klar med min examen vid Handels efter Juridicum. Men politiken drog alltid in mig i nya uppdrag och nya möjligheter.

 Du är idag 32 år och får väl betraktas tillhöra den yngre generationen socialdemokrater – vad skulle du säga kännetecknar din generation?

– Den yngre generationen är helt klart mer digitalt aktiv, det finns minst lika mycket folkrörelse på internet som i den verkliga världen. Det är en skillnad mellan generationerna.

– Rent politiskt så är 80- och 90-talisterna uppvuxna i ett mer globaliserat och öppet Sverige. Omvärlden har funnits mer lättillgänglig för oss från start. Dagens unga socialdemokrater är därför liberalt sinnade vad gäller frihet, rörlighet och individens möjligheter. 

 Vilka frågor gör Socialdemokraterna som parti intressant för unga idag?

– Jag tror att Socialdemokraterna är relevant för unga väljare framförallt för att man som ung vill ges samma möjligheter som sin föräldrageneration, man vill ha en bra utbildning, bostad och kunna leva i ett tryggt Sverige. Samtidigt vill fler och fler också att utbildning och arbete ska löna sig, vilket också Socialdemokraterna blivit inlyssnande inför.

Idag arbetar Aida Hadzialic som rådgivare i den privata sektorn med internationella kunder som vill få hjälp att göra sin omvärldsanalys. Hon beskriver att turbulensen som Europa upplever genom brexit stjäl fokus från annat.

– Brexit gör att det är svårt att fokusera på annat som man hade behövt lägga tonvikt på som konkurrenskraft och utveckling.

Haidzialic pekar också på att det som händer i USA och Kina har en direkt påverkan på Europa. Maktkampen utspelar sig i teknikutvecklingen, menar hon.

– Det sker enormt mycket i de amerikanska och kinesiska techjättarna. AI kommer vara nästa månlandning och data är guldgruvan. De amerikanska teknikföretagen och Kina har tillgång till allt mer data samtidigt som Europa är klämt i mitten.

– Vi i EU skulle behöva skifta fokus och tänka på de här framtidsfrågorna mer och skapa ekosystem som är bra både för människan och tekniken.

 Vad efterlyser företagen råd kring?

– Internationellt sett handlar det dels om att få hjälp med att förstå vad som händer i Storbritannien och USA, men framförallt i Kina.

– Många i väst håller fortfarande på att bygga upp sina kunskaper om Kina. Frågorna är flera: varför är Kina så aktiva i väst, vad vill de, varför shoppar de företag runt om i Europa och vad innebär det att ha en kinesisk ägare?

 Vad svarar du på det?

– Det finns inget entydigt svar, man får titta på det från fall till fall. Vi jobbar mycket kunskapsuppbyggande, skriver rapporter och gör resor och ger råd utifrån de faktiska enskilda behoven.

Hur ser du själv på Europas roll globalt? 

– Europas roll är försvagad, även om vi aldrig har varit en internationell stormakt politiskt sett. Vi är desto starkare ekonomiskt. Den politiska dimensionen har på senare tid försvagats ytterligare. Europa har inte samma förutsättningar att agera långsiktigt som Kina eller Ryssland. Europa är betydligt mer diversifierat. Men vi måste fortsätta hålla ihop och investera i utbildning och forskning, digital infrastruktur och med tiden AI för fortsatt konkurrenskraft. Det här gör vi inte nu, i alla fall inte med full potential, det är ett resurstapp som sker med det nuvarande fokuset på brexit.

 Hur påverkar det den europeiska identiteten och den europeiska gemenskapen?

– Vi tycks skönja en europeisk renässans trots allt, många inser att Europa måste försvaras. EU har gett oss fred och ekonomisk utveckling. Tittar man på vad som hänt i Storbritannien de senaste tre åren så har det knappast främjat deras ekonomiska intressen och i Sverige ser vi att stödet för EU är väldigt starkt.

– Samtidigt finns det krafter som vill frångå de gemensamma ramarna och ifrågasätter EU:s roll. Här behöver de etablerade krafterna gemensamt stå upp för rättsstaten, demokratin och fria rörligheten. En legalistisk ordning måste gälla, antagna ramar konventioner som medlemsstaterna går med på ska efterföljas.

Hadzialic syftar på utvecklingen i östeuropa, där medlemsstater frångår viktiga rättsprinciper men även Storbritannien.

– Bitterna har ju antagit att de kommer att kunna förhandla fram ett avtal som gynnar dem bortom EU:s regler och principer. Där har EU nu satt ner foten och visar att trots sin storlek och vikt kommer britterna att behandlas precis som alla andra.

 Populismen upptar allt mer av dagordningen både i Europa och i Sverige. Hur hanterar svenska politiker trycket från väljare som valt bort de traditionella partierna?

– De etablerade partierna behöver lyssna på vad det är väljarna säger och signalerar. Som politiker och parti kan man kritisera andra politiker och partier men väljarna i en demokrati har sin rösträtt och yttrandefrihet.

– Det bästa sättet att bekämpa populismen är att lyssna på varför väljare röstar på populistiska partier. I Europa och Sverige känner människor en oro för Europas och egna landets framtid.

Folkvandringar och krig gör att vi får en turbulent omvärld, fortsätter Hadzialic och menar att när många människor kom till framförallt Sverige och Tyskland, bidrog det till att man frågar sig hur det ska fungera i praktiken med välfärden, integrationen liksom hur den demografiska utvecklingen kommer att se ut.

– När de etablerade partierna inte hanterar denna oro så svarar väljarna med att rösta på andra partier, så enkelt är det.

 Hur ser det ut för socialdemokratin i Sverige och Europa?

– Jag skulle säga att den svenska socialdemokratin står relativt stabil sett i en europeisk kontext. Det finns socialdemokrater som har det betydligt svårare, som i Tyskland och Nederländerna till exempel. Inte för att det gör saken bättre.

Hadzialic lyfter Spanien som ett undantag, där socialdemokraterna gick kraftigt framåt i valet, och fortsätter beskriva utmaningen för socialdemokratin i stort.

– Socialdemokraterna behöver fortfarande adressera vilken ställning man ska ha i ett Europa som har blivit mer välmående, där den ekonomiska utvecklingen gått framåt. Det finns fortfarande stora sociala och ekonomiska klyftor på kontinenten, där befolkningen söker svar i migrationskritiska politiska alternativ, men i vanlig ordning leder ekonomisk utveckling till att folk röstar på partier som gynnar dem.

– Det andra handlar om migration och integration, hur ska socialdemokratin förhålla sig till globaliseringen i det avseendet? Ska man ha en internationalistiskt förhållningssätt eller ska man fokusera på att bygga upp det sociala välståndet i det egna landet. Det här skiftar ganska mycket från land till land.

– Nya folkrörelser har byggts upp exempelvis i USA med en stark framfart bland vänsterkandidater och med Corbyn i Storbritannien.  Samtidigt är det svårt att se att något motsvarande skulle kunna hända i Sverige. 

Hur kommer det sig?

– Vi har inte den sortens klassklyftor som finns i Storbritannien och USA. Här har socialdemokratin gjort sitt i mångt och mycket. Vi har en stark medelklass, välstånd och en stark välfärd som Socialdemokraterna byggt upp. Därför är det också naturligt att Socialdemokraterna går mer åt mitten nu med Centerpartiet och Liberalerna. 

Sedan Hadzialic var statsråd i Stefan Löfvens S/MP-regering 2014-2016 har den politiska spelplanen ritats om en del.  ”Januariavtalet” och den nya samarbetskonstellationen är något som Hadzialic säger sig ha väntat på.

– Jag har personligen länge förespråkat ett mittensamarbete och velat se det i flera år. Blockpolitiken har varit dålig för Sverige, det etsar fast partier i positioner som kan vara orimliga att hålla kvar vid.

– Sak är viktigare än form. Sverige har så många stora utmaningar som måste hanteras:  investeringar, konkurrenskraft, välfärd, migration och att få på plats konkurrenskraftiga skattesystem. Allt det behöver göras över blockgränserna.

Uppgörelsen mellan S, MP, C, L innehåller en lång rad liberala reformer. Skulle du säga att den innehåller tillräckligt med socialdemokratisk politik?

– Ja, framförallt när det kommer till skolan, man kommer dels se över om staten ska ta mer ansvar för skolan, det är en fråga som varit viktig för Socialdemokraterna. Januariavtalet har även med en översyn av skattessystemet som S velat ha. Det är klart att det finns svårare detaljer även för Socialdemokraterna, men allt som allt är det bra.

Hur ser det ut inför nästa mandatperiod?

– Jag hoppas att samarbetet fortsätter och jag tror att man lägger en grund för det nu. Vad jag förstår så har samarbetet gått bra hittills, vilket förhoppningsvis gör att det kommer att utvecklas. Sedan tror jag inte att de går till val som ett block men jag tror att vi kommer få en friare valrörelse 2022.

När man varit aktiv inom partiet ”så länge som jag har” så utgör man en del av rörelsen, beskriver  Aida Hadzialic. Och även om hon idag inte har några förtroendeuppdrag för partiet så finns det saker att göra i ”bakgrunden”.

Är du redo för en comeback?

– Jag vill nog engagera mig mer igen, men det ligger längre fram i tiden.

 Vad skulle du vilja ägna dig åt då? 

– Det som ligger mig varmt om hjärtat är svensk internationell konkurrenskraft och att utveckla förutsättningarna för detta så att ekonomin och företagen kan göra väl ifrån sig, så att vi får råd att finansiera välfärden. 

– Den ekonomiska politiken, teknologiutvecklingen och utbildning är några av områdena som jag gärna skulle ta mig an.

Toppnyheter

Kevin Lamarque / TT NYHETSBYRÅN
Handelskonflikten Kina-USA

Efter två års handelskrig: Trump bekräftar delavtal

Kina och USA har kommit överens om en första fas av ett nytt handelsavtal länderna emellan – efter ett nästan två år långt handelskrig. Det bekräftar USA:s president Donald Trump på Twitter efter en presskonferens där Kina sagt i princip samma sak.

Presidenten skriver samtidigt att förhandlingarna omgående tas vidare.

”Vi kommer att börja förhandlingarna om den andra fasen direkt, i stället för att vänta tills valet 2020”, skriver Trump på Twitter.

Handelsrepresentanten Robert Lighthizer bekräftar samtidigt att avtalet innebär sänkta tullar på vissa kinesiska varor.

USA kommer att behålla tullar på 25 procent på varor för 250 miljarder dollar från Kina men sänka dem från 15 till 7,5 procent på varor för 120 miljarder dollar.

1 tim
Chinese Vice Commerce Minister and Deputy International Trade Representative Wang Shouwen. JASON LEE / TT NYHETSBYRÅN
undefined

Kina överens med USA om handelsavtalets utkast

Kinas handelsdepartement säger på en presskonferens att man nått ”stora framsteg” i förhandlingarna med USA om handelsavtalets första fas. Man ska vara överens med USA om skrivningarna i utkastet och ska spika ett datum för dess undertecknande.

USA uppges vidare ta bort sina tullar i flera steg samtidigt som Kina kommer att öka importen från USA och andra länder.

Utvecklingen medför också att inga nya tullar kommer att införas på söndag som planerat.

Världens börser stiger på beskedet.

Texten uppdateras.

1 tim
Koji Sasahara / TT NYHETSBYRÅN
undefined

Handelsglädje i Asien när Xi och Trump uppges överens

Tokyobörserna tog täten när samtliga ledande index i Asien steg betydligt efter uppgifter på torsdagskvällen om att Kina och USA ska ha enats om ett fas ett-avtal. Även Hongkong steg kraftigt på fredagen.

Vid stängning visade ledande index:
• Nikkei: +2,6%
• Shanghai: +1,8%
• Shenzhen: +1,5%
• Hongkong: +2,5%
• Kospi: +1,5%
Tokyobörsen steg trots att näringslivets förtroende dykt till sin lägsta nivå på över sex år, enligt Bank of Japans rapport på fredagsmorgonen, skriver CNBC.

De breda uppgångarna följer på Wall Streets glädjeskutt efter torsdagskvällens uppgifter om att supermakterna ska ha enats om ett avtal och att USA slopar decembertullarna som skulle trätt i kraft på söndag.

Kathy Lien, på BK Asset Management, varnar dock för att ta ut hela glädjen i förskott. Vi har lärt oss den hårda vägen att Trump kan ändra sig i sista minuten, menar hon.

”Det är viktigt att inse att det fortfarande inte har kommit något officiellt uttalande men av Trumps tweets och medias rapporter att döma finns det skäl att tro att tullarna åtminstone kommer att bli framskjutna”, skriver hon i en kommentar som citeras av CNBC.

Idag 04:31
Läs mer om Handelskonflikten Kina-USA
Boris Johnson under sitt tal. HENRY NICHOLLS / TT NYHETSBYRÅN
Valet i Storbritannien

Boris Johnson: Nu måste vi börja läka brexitsåren

Tre och ett halvt års grälande om brexit är nog – nu måste Storbritannien få chansen att läka. Det var premiärminister Boris Johnsons budskap när han talade utanför 10 Downing Street efter gårdagens valtriumf.

– Jag uppmanar alla att förlika sig med brexit och att låta läkningsprocessen börja, sa Johnson.

Premiärministern lovade att lämna EU den 31 januari men också att arbeta för hela landet och alla väljare, inte bara de som röstade på honom.

1 tim
STRINGER / TT NYHETSBYRÅN
undefined

Beskedet: Labour väljer ny partiledare tidigt nästa år

Labourpartiet kommer att välja en ny partiledare tidigt nästa år. Jeremy Corbyn lämnar sin post i samband med det, meddelar partiledaren enligt Bloomberg.

Corbyn antydde även tidigare i dag att hans tid som partiledare var på väg mot sitt slut, då han sa att han inte ska leda Labour i nästa val. Han öppnade också upp för en ”bra diskussion” om partiets framtid.

Labour förlorade nästan 60 platser i parlamentet i och med valet. Valresultatet är det sämsta för partiet sedan 1935. Samtidigt gjorde Boris Johnson och hans konservativa parti succé och fick majoritet i parlamentet.

2 tim
Läs mer om Valet i Storbritannien
POOL / TT NYHETSBYRÅN
Anklagelserna mot Trump

Justitieutskottet röstar för riksrättsåtal mot Trump

Representanthusets justitieutskott röstar ja till en av riksrättspunkterna mot USA:s president Donald Trump, rapporterar flera medier.

Utskottet röstade ja till båda punkterna: maktmissbruk och hindrande av kongressens utredning.

Processen går nu vidare till representanthuset som på onsdag ska rösta om huruvida det ska bli ett riksrättsåtal mot presidenten. Trump skulle i så fall bli den tredje amerikanska presidenten i historien att ställas inför riksrätt. Den första var Andrew Johnson 1868 och den andra Bill Clinton 1998.

1 tim
Lindsey Graham i mitten. Andrew Harnik / TT NYHETSBYRÅN
undefined

Senaten uppmanas ändra strategi för riksrättsåtalet

Senaten borde byta strategi kring riksrättsåtalet, skriver republikanen Jim Banks i ett brev till topprepublikanen Lindsey Graham. Det rapporterar Politico som har läst brevet.

Riksrättsutredningen är för närvarande kvar i det demokratledda representanthuset. Men om punkterna mot Trump får stöd där går de vidare för omröstning i senaten, som är republikanernas starka fäste.

Graham, som är ordförande för senatens justitieutskott, har sagt att han vill genomföra en snabb utredning. Men det är viktigt att ”vi bekämpar eld med eld och säger till dem att nog är nog”, menar Jim Banks, som vill att Demokraternas granskning av Trump utreds noggrant. Han hänvisar till den granskning som har gjorts av utredarna bakom Rysslandsutredningen.

”Med största respekt, herr ordförande. Jag uppmanar dig att använda samma filosofi under det kommande riksrättsåtalet”, skriver han.

I en intervju med Fox News kallar Graham riksrättsutredningen för ”nonsens”.

Igår 21:19
Läs mer om Anklagelserna mot Trump
SUN YILEI / TT NYHETSBYRÅN
Dagens börs

Wall Street tillbaka under nollan efter Trumps bekräftelse

En mängd utspel och uppgifter om handelskriget hänger över fredagens handel på Wall Street. Vid 17-tiden är utvecklingen:
• S&P 500: -0,2%
• Nasdaq: +0,1%
• Dow Jones: -0,1%
På en presskonferens som inleddes klockan 16 meddelade Kina att man nått stora framsteg i samtalen om handelsavtalets första fas och att man i princip är redo att underteckna det. Det ska medföra ökad import från USA och utfasade strafftullar.

Strax därefter bekräftade Donald Trump att man är överens om fas ett.

I Asien var uppgångarna kraftig i natt och i Europa har de varit måttliga under dagen – till följd av den minskade osäkerhet som utfallet i det brittiska nyvalet leder till.

2 tim
NIKLAS HALLE'N / AFP
undefined

Börsen tappar kraft men nytt rekord ändå i sikte

Boris Johnsons tydliga brexitseger i det brittiska nyvalet och uppgifter om ett handelsavtal mellan supermakterna USA och Kina har pressat upp Stockholmsbörsen mot nya rekordnivåer.
• OMXSPI +0,8 procent
• OMXS30 +1,0 procent
Storbolagsindexet OMXS30 har en liten bit kvar till det senaste rekordet från 7 november medan det breda OMXSPI sätter nytt rekord om uppgångarna håller i sig till stängning.

Uppgångarna var kraftigare under förmiddagen och vid 14.30-tiden har indexen fallit tillbaka en bit. Tveksamheter kring om USA och Kinas avtal är så klart som det uppges har varit bidragande till dragningen nedåt. Klockan 15.30 svensk tid håller dock det kinesiska handelsdepartementet en presskonferens som eventuellt kan ge mer klarhet.

Hansa Biopharmas aktie rasar 40 procent efter beskedet om att den amerikanska läkemedelsmyndigheten FDA vill att bolaget gör Imlifidase-studien.

Forskningsbolaget Immunicums vd Carlos de Sousa lämnar posten med omedelbar verkan och aktien faller 11 procent.

DNB Markets inleder bevakning av Storytel med rekommendationen köp och riktkurs 170 kronor. Aktien stiger 4 procent.

Kambis storägare och medgrundare Anders Ström har sålt 1,3 miljoner aktier i bolaget. Aktien faller nära 8 procent.

Idag 08:02
Lars Pehrson/SvD/TT / TT NYHETSBYRÅN
undefined

Klarnas vd: Mest sannolikt med notering på Wall Street

Betaltjänsten Klarnas vd Sebastian Siemiatkowski siktar på en börsnotering i USA inom två år. Det säger han i en intervju med Bloomberg enligt Direkt.

– En börsnotering skulle sannolikt ske i USA eftersom det finns en större förståelse för teknikbolag som vårt och därför att USA kan vara för största marknad om ett år eller två, säger han till nyhetsbyrån.

Innan en eventuell notering på Wall Street kommer Klarna ta in ytterligare kapital i en finansieringsrunda, enligt vd:n.

Idag 08:51
Läs mer om Dagens börs

Välj organisation

Få nyheter från den organisation du väljer