Anders Haskels aktier

H&M på rätt väg – men många frågor fortfarande olösta

H&M-aktien har gått bra hittills i år. Förklaringen är en lyckad omställning från butik till e-handel. Men det är viktigt att företaget fortsätter gör mer rätt än fel för att inte marknaden på nytt ska tappa tron på aktien, skriver Anders Haskel i sin krönika.

När Hennes & Mauritz under måndagen passerade 200 kronor var det första gången sedan december 2017 som aktien var uppe på denna psykologiskt viktiga nivå. Med ett lyft på mer än 50 procent sedan årsskiftet hör aktien dessutom till dem som gått bäst på storbolagslistan i år. Betyder detta att H&M-aktien står inför en fortsatt uppgång eller har marknaden tolkat den senaste tidens nyheter från bolaget lite väl positivt?

Om vi börjar med att titta på värderingen så är aktien inget fynd i förhållande till nuvarande vinstnivå men det går inte heller att rakt av avfärda aktien som en fortsatt vinnarkandidat.

P/e-talet ligger runt 25 räknat på den vinst som H&M ser ut att nå för innevarande räkenskapsår som avslutas den 30 november. Riktar vi blicken ett år framåt kan värderingen sjunka ned mot 20 gånger vinsten, men det kräver att ett par viktiga bitar faller på plats. Försäljningen måste helst fortsätta öka med uppåt de 6 procent i lokala valutor som företaget växt med hittills i år. Dessutom krävs en fortsatt förbättring av vinstmarginalen. En förutsättning för att aktien ska bli en bra placering under det närmsta året är dessutom att aktiemarknaden behåller en positiv syn utsikterna från 2021 och framåt.

E-handelns snabba tillväxt har helt ändrat spelplanen för branschen.

Det finns flera anledningar till att aktien gått bra hittills i år där den viktigaste är att lönsamheten börjat röra sig i rätt riktning, mycket tack vare den omfattande omställning av H&M:s verksamhet  som pågår sedan ett par år. För inte så länge sedan var det butiksexpansion som var den viktigaste vägen till framgång för klädhandeln. E-handelns snabba tillväxt har helt ändrat spelplanen för branschen.

H&M har anpassat sig bland annat genom att sänka ambitionsnivån rejält vad gäller nya butiker. Nu är det framför allt på de marknader där H&M senast slagit upp portarna som antalet butiker ökar. På mogna marknader går det snarare i andra riktningen och känslan är att företaget har blivit betydligt snabbare med att stänga ned olönsamma butiker samt att anpassa koncepten till vad som fungerar bäst på olika butikslägen.

Näthandeln, som under tredje kvartalet växte med 25 procent, står för en växande och allt mer betydande del av försäljningen. H&M har dessutom lanserat nya varumärken som visserligen står för en liten del av den totala försäljningen men samtidigt växer snabbt och ger en bättre bredd och spridning av riskerna inför framtiden. Området New Business som är koncernens varumärken vid sidan om H&M-varumärket växte under årets första nio månader med 17 procent.

Ett sätt att försöka bevisa för marknaden att det händer mycket inom H&M just nu är att en hel sida i den senaste delårsrapporten används för en uppräkning av sådant som H&M kallar för ”Initiativ för en förbättrad kundupplevelse”. Många av punkterna handlar om onlineverksamheten samt olika initiativ för att integrera online med butiksverksamheten.

Detaljhandeln och då kanske framför allt klädbranschen är i ett läge med gigantiska utmaningar. Det handlar inte bara om omställningen från fysiska butiker till E-handel. Branschen är också ifrågasatt hållbarhetsmässigt och det pågår en omfattande attitydförändring hos stora konsumentgrupper som kan leda till ett helt nytt efterfrågemönster som innebär återanvändning av begagnat i betydligt större omfattning och kraftigt minskad efterfrågan på ”slit och släng-produkter”.

H&M har förutsättningar att klara omställningen bättre.

Min känsla är förändringarna slår hårdast mot de mindre kedjorna medan de största aktörerna dit H&M räknas har förutsättningar att bättre klara av omställningen.

Allt som görs inom H&M för att rusta företaget inför framtiden måste inte bli lyckat, men det är viktigt att företaget gör mer rätt än fel för att inte marknaden på nytt ska tappa tron på aktien. Det bästa sättet att bevisa att verksamheten är på rätt väg är att leverera fortsatt tillväxt och lönsamhetsförbättringar med siffror i kommande delårsrapporter som överträffar analytikernas förväntningar. Då kommer aktien att fortsätta vandringen uppåt.

Toppnyheter

Välj organisation

Få nyheter från den organisation du väljer